فانتازیا (موسیقی)

فانتازیا (به ایتالیایی: fantasia) یا فانتری (به فرانسوی: fantaisieقطعهٔ موسیقایی ریشه‌گرفته از هنر بداهه‌پردازی است. برای همین، این قطعهٔ هنری به‌ندرت به قوانین نوشته‌شدهٔ فرم‌های موسیقاییِ روشن نزدیک می‌شود و به‌ندرت از آنها پیروی می‌کند.

تصویر فانتزی پولینز در یک ماژور مسطح

منابع ویرایش