فُبوس یا فُبُس (به یونانی: Φόβος، "ترس"؛ به انگلیسی: Phobos) مظهر ترس و وحشت در اسطوره‌شناسی یونان باستان است. پدر او آرس و مادرش آفرودیته است. فُبوس به خاطر همراهی پدرش، آرس در جنگ با برادرش دیموس، ایزدبانو انیو و خدمتکار پدرش شناخته شده است. تیمور معادل رومی او است.

تصویر فُبوس و آریس در ارابه آریس

واژه‌شناسی ویرایش

کلمه phobia به معنی "هراس داشتن" از کلمه phobos مشتق می‌شود.

منابع ویرایش