فتحعلی‌خان سردار معظم


فتحعلی خان سردار معظم (۲ مرداد ۱۲۶۵ - ۳ مرداد ۱۳۳۵ اصفهان) که نام خانوادگی بختیار برگزید، از خوانین ایل بختیاری بود که در دوره‌های هشتم[۴] و نهم مجلس شورای ملی نمایندگی این ایل را به عهده داشت. [۵]

فتحعلی خان سردار معظم بختیار
نماینده مجلس شورای ملی
پس ازامیر حسین خان ایلخان ظفر[۱]
پیش ازعبدالوهاب مؤیداحمدی[۲]
حوزه انتخاباتیایل بختیاری (دوره‌های هشتم و نهم)
اطلاعات شخصی
زاده۲ مرداد ۱۲۶۵
منطقه بختیاری
درگذشته۳ مرداد ۱۳۳۵
اصفهان، ایران
ملیتایران
همسر(ان)بی‌بی کوکب حاجی‌ایلخانی[۳]
فرزندانامیر تیمور بختیار
عبدالحمید بختیار
منوچهر بختیار
مجید بختیار
پیشهسیاست‌مدار

فتحعلی خان فرزند امیر مفخم بختیاری (دو دوره وزیر جنگ ایران در زمان قاجار) و پدر حمید بختیار ؛ مجید بختیار ؛ سپهبد تیمور بختیار و منوچهر بختیار بود. [۶]

منابعویرایش

  1. «امیر حسین خان ایلخان ظفر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران.
  2. «عبدالوهاب مؤیداحمدی». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران.
  3. غفار پوربختیار. «نخستین بانوی سفرنامه‌نویس ایرانی در اروپا (بی‌بی کوکب)» (PDF). فصلنامه زن و فرهنگ. دریافت‌شده در ۱۳۹۱-۰۵-۲۸.
  4. «فتحعلی خان سردار معظم-دوره هشتم». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  5. «فتحعلی خان سردار معظم-دوره نهم». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  6. «فتحعلی خان سالار مؤید سردار معظم». مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد.