باز کردن منو اصلی

فتحعلی‌خان بن شاه‌قلی‌خان قوانلو یا فتحعلی‌خان قاجار فرزند شاه قلی خان رئیس شاخه اشاغی‌باش (پایین‌دستی) از ایل قاجار بود که در پایین رود گرگان ساکن بودند.

زندگی‌نامهویرایش

فتحعلی‌خان قاجار مورد کینه محمدخان ترکمان حاکم گرگان قرار گرفت و به فرمان او زندانی شد. اما از زندان فرار کرد و به طایفه ترکمان یموت پناه برد و بعد از مدتی به کمک این طایفه به قلعه مبارک‌آباد گرگان حمله کرد و محمدخان و میرزا احمد قزوینی حاکم گرگان را کشت و خود به حکومت گرگان رسید.

فتحعلی‌خان قاجار امنیت و نظم را در گرگان برقرار کرد و در زمانی که افغان‌های غلجه‌زایی قندهار به رهبری محمود افغان به اصفهان تاخته، این شهر و شاه سلطان حسین را محاصره کردند او به کمک پادشاه صفوی آمد ولی شاه سلطان حسین به خاطر محاصره اصفهان و به خطر افتادن جان خانواده صفوی که اسیر محمود بودند به او پیغام داد که با افغان‌ها درگیر نشود به همین سبب او دوباره به مازندران برگشت.

با به سلطنت رسیدن شاه تهماسب دوم فرزند شاه سلطان حسین، فتحعلی‌خان به خدمت او درآمد و لقب امیرالامرایی گرفت و در لشکرکشی شاه تهماسب دوم به خراسان در رکاب او بود. او پیش از تصرف مشهد به تحریک نادرقلی افشار [نیازمند منبع] و به حکم شاه تهماسب دوم [نیازمند منبع]به دست یکی از مخالفانش که مهدی خان یوخاری‌باش نام داشت که از سران شاخه ایل قاجار یوخاری‌باش (بالادستی) بود که در بالای رود گرگان سگونت داشتند و در رقابت با شاخه اشاغی‌باش (پایین‌دستی) که پایین رود سکونت داشتند بودند، در سال ۱۱۳۹ هـ. ق کشته شد.

پس از کشته شدن فتحعلی‌خان، سران ایل قاجار کماکان در سپاه شاه تهماسب دوم صفوی حضور داشتند و در لشگرکشی ناکام وی به قفقاز جنوبی و جنگ با عثمانی که به شکست سنگین شاه تهماسب دوم انجامید حضور داشتند.[۱]

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش