فرا سَرمایـِش فرایندی است که در آن مایعات، طی سرد شدن سریع، بدون هسته‌زایی به دمایی پایین‌تر از نقطه انجماد معمولی خود می‌رسند، بدون اینکه منجمد شوند.

مادون تبرید

مایع فراسرد حالتی شبه‌پایدار دارد و با اضافه کردن مقدار بسیار کمی از جامد یا در صورت تشکیل یک کریستال کوچک بر جداره ظرف محتوی آن، بی‌درنگ شروع به انجماد می‌کند. انرژی گرمایی آزاد شده در این فرایند انجماد، دمای مخلوط مایع و جامد را بالا می‌برد و حداکثر به دمای انجماد معمولی می‌رساند.

مهم‌ترین مثال فرایند فرا سرمایش، آب است.

به اختلاف دمای بین دمای شروع انجماد و دمای انجماد تئوریک مادون انجماد یا فوق تبرید (به انگلیسی: Supercooling) می‌گویند.

مذاب فلزات در حالت خالص در حین انجماد نیاز به فوق تبرید بالایی دارد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش