فرانسیسکو هرناندز د تولدو

فرانسیسکو هرناندز د تولدو (به اسپانیایی: Francisco Hernández de Toledo) (زاده ۱۵۱۴ تولدو – درگذشته۲۸ ژانویه ۱۵۸۷مادرید) یک طبیعیدان و پزشک دربار پادشاه اسپانیا بود.

هرناندز در بین اولین جنبش رنسانس پزشکان اسپانیایی بود که اصول تنظیم شده توسط بقراط، جالینوس و ابن سینا رااحیا کرده و براساس آن طبابت می‌کردند. هرناندز در دانشگاه الکالا پزشکی و گیاه‌شناسی مطالعه کرده و احتمالاً در شهرهای اسپانیا مسافرت کرده است همان‌طور که در آنزمان رایج بود و پزشکان از این طریق برای خودشان شهرتی دست و پا می‌کردند. پس از حرکت از سویل به همراه زن و فرزندانش، مدت کوتاهی در بیمارستانهای تولدو خدمت کرد و همان‌جا به خاطر مطالعاتش در گیاهان دارویی و ترجمه کتاب تاریخ طبیعی پلینیوس به زبان اسپانیایی معروف شد. در ۱۵۶۷ هرناندز پزشک خصوصی پادشاه اسپانیا فیلیپ دوم شد.

سفرهای علمی به دنیای جدیدویرایش

در سال ۱۵۷۰ به هرناندز دستور داده شد که اولین مأموریت علمی به دنیای جدید و مطالعه گیاهان دارویی ناحیه را شروع کند. همراه پسرش جُوان، به مدت ۷ سال مسافرت کرده، با مصاحبه با مردم بومی از طریق مترجم‌ها گونه‌های متفاوت را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کرده و مطالعات پزشکی در مکزیک را رهبری می‌کرد. او سه دستیار بومی داشت که نقاش بودند و تصاویر را آماده می‌کردند.

منابعویرایش

  • Alfredo de Micheli-Serra. Médicos y medicina en la Nueva España del Siglo XVI. Gaceta Médica de México. May/June 2001, vol.137, no.3 (accessed 16 November 2005 available on the World Wide Web: [۱][پیوند مرده]. ISSN 0016-3813
  • Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra revista RE (Edición castellano), "El preguntador" Época 5. número 45. pp.  57–60. julio de 1999 [۲] accessed November ۱۶، ۲۰۰۵.
  • Sandra I. Ramos Maldonado (2006). “Tradición pliniana en la Andalucía del siglo XVI: a propósito de la labor filológico del Doctor Francisco Hernández”, en M. Rodríguez-Pantoja (ed.), Las raíces clásicas de Andalucía. Actas del IV congreso Andaluz de Estudios Clásicos (Córdoba, 2002), Córdoba: Obra social y Cultural Caja Sur, 2006, pp. 883-891. ISBN 84-7959-614-7.