فرانویسه نویسه‌ای است که در یک نرم‌افزار، مانند مفسر شل (shell) یا موتور عبارت باقاعده (regex) دارای معنایی خاص است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش