باز کردن منو اصلی

فرانکِ میانی سرزمینی را گویند که امپراتور لوتار یکم پس از تکه تکه ساختن سرزمین کارولنژی‌ها فرمانروایی آن را به دست آورد.این سرزمین را رشته‌کوهها از دو بخش فرانک باختری و فرانک خاوری جدا می‌ساختند.این سرزمین پادشاهی ایتالیا، بورگوندی، پرووانس و بخش باختری اوسترازیا را در بر می‌گرفت.این سرزمین پس از پیمان سال ۸۴۳ میلادی میان جانشینان کارولنژیها پدید آمده بود و مردمانی با تیره‌های ناهمگون در آن می‌زیستند:لومباردها، گالورومیان، ایتالیاییان و فرانک‌ها. پس از مرگ لوتار این سرزمین به سه بخش شد، لوتارنژی، پرووانس و ایتالیا.

Kingdom of Middle Francia
Francia media

843–855 Kingdom of Italy|
 

 

Middle Francia in green
پایتخت آخن
زبان‌(ها)
دین کلیسای کاتولیک (official)
Germanic religion
دولت Monarchy
King
 - 843–855 لوتار یکم (first and last)
دوره تاریخی Middle Ages
 - پیمان وردون 843
 - Treaty of Prüm 855
یکای پول Denier
فرانک باختری و میانی و خاوری در ۸۴۳-۸۷۰

شاهان فرانک میانیویرایش

 
لوتار اول
 
لوتار دوم

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Middle Francia،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Middle_Francia&oldid=443160365 (accessed August ۱۶، ۲۰۱۱).