فرانکِ میانی سرزمینی را گویند که امپراتور لوتار یکم پس از تکه تکه شدن امپراتوری کارولنژی طی پیمان وردون در سال ۸۴۳، فرمانروایی آن را به دست آورد. این سرزمین را رشته‌کوهها از دو بخش فرانک باختری و فرانک خاوری جدا می‌ساختند.این سرزمین پادشاهی ایتالیا، پادشاهی بورگوندی، پروانس و بخش باختری اوسترازیا را در بر می‌گرفت. این سرزمین که پس از پیمان سال ۸۴۳ میلادی میان جانشینان لوئی یکم پدید آمده بود و مردمانی با تیره‌های ناهمگون در آن می‌زیستند:لومباردها، گالورومیان، ایتالیاییان و فرانک‌ها. پس از مرگ لوتار این سرزمین به سه بخش شد، لوتارنژی، پروانس و ایتالیا.

Kingdom of Middle Francia

Francia media
Middle Francia
843–855
Middle Francia in green
Middle Francia in green
پایتختآخن
زبان(های) رایج
دین(ها)
کلیسای کاتولیک (official)
Germanic religion
حکومتMonarchy
King 
• 843–855
لوتار یکم (first and last)
دوره تاریخیMiddle Ages
843
855
واحد پولDenier
پیشین
پسین
امپراتوری فرانک
Kingdom of Italy
پادشاهی آرل
لوتارنژی
فرانک باختری و میانی و خاوری در ۸۴۳-۸۷۰

شاهان فرانک میانی ویرایش

 
لوتار اول
 
لوتار دوم

منابع ویرایش

Wikipedia contributors، "Middle Francia،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Middle_Francia&oldid=443160365 (accessed August ۱۶، ۲۰۱۱).