فرایند شمارشگر

به فرایندی تصادفی یک فرایند شمارشگر می گویند اگر تعداد رویدادهای واقع شده تا زمان را نشان دهد.

خصوصیاتویرایش

  یک فرایند شمارشگر است اگر و تنها اگر:

  •  
  •  
  •  
  • برای  ,   برابر است با رویدادهایی که در بازهٔ [s,t) اتفاق می افتد.

فرآیند مستقل افزایشیویرایش

به فرایندی شمارشگر گفته می‌شود که در بازه‌های زمانی غیر مشترک تعداد رویدادهای اتفاق افتاده از هم مستقل باشد. برای مثال، تعداد رویدادهای اتفاق افتاده تا زمان ۱۰ (یعنی  ) باید از تعداد رویدادهای اتفاق افتاده بین زمان ۱۰ و ۱۵ مستقل باشد(یعنی ).

فرایند شمارشگر تجدیدویرایش

چنانچه یک فرایند تجدید مانند   داشته باشیم، فرایند شمارشگری که مقادیر t در اصل فاصله زمان بین دو عمل تجدید باشد را یک فرایند شمارشگر تجدید می‌نامیم و به بیانی داریم:

  •  
  •  

منبعویرایش

  • ارهان چینلار (۱۳۸۰آشنایی با فرایندهای تصادفی، ترجمهٔ غلامحسین شاهکار، ابوالقاسم بزرگ‌نی، نشر دانشگاه صنعتی شریف، شابک ۹۶۴-۶۳۷۹-۸۱-۸
  • شلدون راس (۲۰۱۰Introduction to Probability Models، Academic Press، شابک ۹۷۸-۰-۱۲-۳۷۵۶۸۶-۲

جستارهای وابستهویرایش