فرایند فردیت

فرایند فردانیت (individualation) اصطلاحی است که کارل گوستاو یونگ برای تحقق خویشتن، یکپارچه شدن خودآگاه و ناخودآگاه در قالب خویشتن یا موجودیت روانی تازه‌ای که به عنوان مرکز شخصیت انسان، جانشین من می‌شود به کار می‌برد .

منابعویرایش

  • والتر اودانیک، ولودیمیر .یونگ و سیاست .ترجمهٔ علیرضا طیب .نشر نی. ۱۳۷۹.