فرخزاد خسرو پنجم

شاهنشاهی امپراتوری ساسانی

فرخزاد خسرو پنجم پسر خسرو پرویز و مدت کوتاهی از مارس تا آوریل ۶۳۱ میلادی شاهنشاه ساسانی بود.

فرخزاد خسرو پنجم
درخم فرخزاد خسرو پنجم
شاهنشاه ایران‌شهر
(مدعی)
سلطنتمارس – آوریل ۶۳۱
پیشینآزرمی‌دخت
جانشینبوران‌دخت
درگذشتهآوریل ۶۳۱
خاندانخاندان ساسان
پدرخسرو پرویز
مادرشیرین (احتمالاً)

زندگی‌نامه ویرایش

فرخزاد خسرو فرزند خسرو پرویز، آخرین شاهنشاه قدرتمند ساسانی بود. فرخزاد خسرو همچنین خواهران و برادران تنی و ناتنی زیادی همچون مردانشاه، جوانشیر، پوراندخت، شیرویه، شهریار و آزرمی‌دخت داشت.

 
درخم فرخزاد خسرو پنجم

در سال ۶۲۸، وقتی که خسرو پرویز توسط اشراف خلع گشت. پس از او شیرویه (قباد دوم)، پسر خسرو پرویز و برادر فرخزاد خسرو بر تخت نشست که تمامی برادران تنی و ناتنی خود را اعدام کرد. با این حال، فرخزاد خسرو موفق به فرار به دژی در نصیبین شد و به آنجا پناه گرفت. در ۶۳۱ یکی از اشراف ساسانی به نام زادویه (یا جادویه؟) (Zadhuyih) فرخزاد خسرو را به تیسفون آورد و او در آنجا به عنوان شاهنشاه ساسانی تاج‌گذاری کرد. با این حال، یک ماه بعد، شورشی علیه او انجام شد و وی از تخت شاهی سرنگون و کشته شد.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش

فرخزاد خسرو پنجم
زادهٔ: ؟؟؟ درگذشتهٔ: آوریل ۶۳۱
عنوان سلطنتی
 
پیشین:
فیروز دوم
شاهنشاه ایران‌شهر
مارس ۶۳۱ – آوریل ۶۳۱
پسین:
یزدگرد سوم