فرخزاد خسرو پنجم

فرخزاد خسرو پنجم پسر خسرو پرویز و مدت کوتاهی از مارس تا آوریل ۶۳۱ میلادی شاهنشاه ساسانی بود.

فرخزاد خسرو پنجم
FarrukhzadKhosrauVCoin.jpg
سکه فرخزاد خسرو پنجم
شاهنشاه ایران‌شهر
(مدعی)
سلطنتمارس – آوریل ۶۳۱
پیشینآزرمی‌دخت
جانشینبوران‌دخت
درگذشتهآوریل ۶۳۱
خاندانخاندان ساسان
پدرخسرو پرویز
مادرشیرین (احتمالاً)
دین و مذهبمزدیسنا

زندگی‌نامهویرایش

فرخزاد خسرو فرزند خسرو پرویز، آخرین شاهنشاه قدرتمند ساسانی بود. گفته شده خسرو پرویز شبستانی با بیش از ۳٬۰۰۰ معشوقه داشته‌است. مشخص نیست که شیرین مادر فرخزاد خسرو است، یا یکی از ۳٬۰۰۰ زنی که در شبستان خسرو بودند. فرخزاد خسرو همچنین خواهران و برادران تنی و ناتنی زیادی همچون مردانشاه، جوانشیر، پوراندخت، شیرویه، شهریار و آزرمی‌دخت داشت.

در سال ۶۲۸، وقتی که خسرو پرویز توسط اشراف خلع گشت. پس از او شیرویه (قباد دوم)، پسر خسرو پرویز و برادر فرخزاد خسرو بر تخت نشست که تمامی برادران تنی و ناتنی خود را اعدام کرد. با این حال، فرخزاد خسرو موفق به فرار به دژی در نصیبین شد و به آنجا پناه گرفت. در ۶۳۱ یکی از اشراف ساسانی به نام زادویه (یا جادویه؟) (Zadhuyih) فرخزاد خسرو را به تیسفون آورد و او در آنجا به عنوان شاهنشاه ساسانی تاج‌گذاری کرد. با این حال، یک ماه بعد، شورشی علیه او انجام شد و وی از تخت شاهی سرنگون و کشته شد.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش

فرخزاد خسرو پنجم
زادهٔ: ؟؟؟ درگذشتهٔ: آوریل ۶۳۱
عنوان سلطنتی
 
پیشین:
فیروز دوم
شاهنشاه ایران‌شهر
مارس ۶۳۱ – آوریل ۶۳۱
پسین:
یزدگرد سوم