باز کردن منو اصلی
شاه تایلند (سمت راست‌ترین) با تعدادی از ۳۳ فرزند پسرش در دانشگاه آیتون، ۱۸۹۷.

فرزند پسر زاده‌ای نر؛ پسری نسبت به والدینش است. نقطهٔ مقابل آن فرزند دختر است.[۱]

مشکلات اجتماعی در رابطه با فرزند پسرویرایش

در جوامع پیش از صنعت و بعضی از کشورهای با اقتصادهای بر پایهٔ کشاورزی ارزش بیشتری به فرزندهای پسر نسبت به دختر داده می‌شد.

منابعویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Son," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Son&oldid=531355044 (accessed January 31, 2013).