فرزند پسر زاده‌ای نر؛ پسری نسبت به والدینش است. نقطهٔ مقابل آن فرزند دختر است.[۱]

شاه تایلند (سمت راست‌ترین) با تعدادی از ۳۳ فرزند پسرش در دانشگاه آیتون، ۱۸۹۷.

مشکلات اجتماعی در رابطه با فرزند پسرویرایش

در جوامع پیش از صنعت و بعضی از کشورهای با اقتصادهای بر پایهٔ کشاورزی ارزش بیشتری به فرزندهای پسر نسبت به دختر داده می‌شد.

منابعویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Son," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Son&oldid=531355044 (accessed January 31, 2013).