فرمانروایان

فرمانروایان نمایشنامهٔ منظوم بلندی است در سه بخش از توماس هاردی.[۱]

فرمانروایان
نویسندهتوماس هاردی
زبان اصلیانگلیسی

داستانویرایش

بخشِ یکویرایش

پیش‌صحنه

سایهٔ زمین و روانِ سالیان و روانِ دریغان و روانِ پلیدی و روانِ کنایت و همسرایانشان و همسرایانِ شایعات و افریشتگانِ ثبّات گردآمده و اوضاع جهان را برمی‌رسند.

مجلسِ یکمویرایش

صحنهٔ یکم

یک گاری با سه مردِ مسافر در روزی در ماهِ مارسِ سالِ ۱۸۰۵ میلادی از یالی مشرف به ساحل جنوبی انگلیس می‌گذرد. مسافران دربارهٔ ناپلئون بناپارت و نامه‌نگاریش با پادشاه انگلیس سخن می‌گویند. پیاده‌نظام می‌گذرد. سواری گذران خبر می‌دهد که انگلیس علیه اسپانیا اعلام جنگ کرده و ناپلئون در کار لشکرکشی به انگلیس است.

صحنهٔ دوّم

دکره در پاریس نامهٔ محرمانهٔ ناپلئون را دریافت می‌کند که حاوی فرمان‌های اوست دربارهٔ چگونگی آرایش جنگی در حمله به انگلیس.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • ابجدیان، امراله (۱۳۸۷). تاریخ ادبیات انگلیس: شعر و نقد ادبی سدهٔ بیستم. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.