در رایانش فرمان[۱] عبارت است از دستوری که به یک برنامهٔ رایانه‌ای که به عنوان نوعی مفسر عمل می‌کند داده می‌شود تا یک وظیفهٔ معین را به انجام رساند. اغلب فرمان‌ها را در یک مفسر خط فرمان مانند شِل وارد می‌کنند.

رایانش ابری

مثال‌ها ویرایش

در ادامه برخی فرمان‌های واسط خط فرمانِ پوستهٔ یونیکس آمده‌است.

فرمان زیر دایرکتوری کاربر از جای فعلی به /home/pete/ عوض می‌کند. به این صوت که ابتدا عبارت cd و سپس ورودی /home/pete/ وارد می‌شود.

 cd /home/pete

فرمان زیر عبارت Hello World را در خروجی استاندارد نمایش می‌دهد، که در این مورد عبارت فقط در صفحهٔ نمایش چاپ می‌شود. عبارت echo همراه با ورودی Hello World. علامت نقل قول برای جلوگیری از جدا در نظر گرفته شدن آرگومان Hello و World مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 echo "Hello World"

دو فرمان زیر معادل هم هستند. فهرست فایل‌های دایرکتوری /bin/ را نمایش می‌دهند. فرمان ls همراه با ورودی /bin/ و سوئیچ‌های l و t و r.

 ls -l -t -r  /bin
 ls -ltr  /bin

فرمان زیر محتوای فایل‌های ch1.txt و ch2.txt را نمایش می‌دهد. فرمان cat و دو ورودی ch1.txt و ch2.txt.

 cat ch1.txt ch2.txt

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. «فرمان» [رایانه] هم‌ارزِ «command» (انگلیسی)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. (۱۳۷۶-۱۳۸۵). فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۷-۱ (ذیل سرواژهٔ command)