فرمول شرمن-موریسون

در ریاضیات بخصوص در جبر خطی رابطه شرمن ـ موریسون رابطه ای کاربردی برای محاسبه وارون حاصل جمع یک ماتریس وارون پذیر و حاصل ضرب خارجی دو بردار و است. [۱][۲][۳] رابطه عبارت است از:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Sherman، Jack؛ Morrison، Winifred J. (۱۹۴۹). «Adjustment of an Inverse Matrix Corresponding to Changes in the Elements of a Given Column or a Given Row of the Original Matrix (abstract)». Annals of Mathematical Statistics. ۲۰: ۶۲۱. doi:10.1214/aoms/1177729959.
  2. Sherman، Jack؛ Morrison، Winifred J. (۱۹۵۰). «Adjustment of an Inverse Matrix Corresponding to a Change in One Element of a Given Matrix». Annals of Mathematical Statistics. ۲۱ (۱): ۱۲۴&ndash, ۱۲۷. doi:10.1214/aoms/1177729893. MR 0035118. Zbl 0037.00901.
  3. Press, William H.; Teukolsky, Saul A.; Vetterling, William T.; Flannery, Brian P. (2007), "Section 2.7.1 Sherman-Morrison Formula", Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing (3rd ed.), New York: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-88068-8