فرهاد

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

فَرهاد به معنی شکوهمند (باشکوه)

در کردی فرهاد به دو بخش فره (زیاد یا بسیار)هات (خوش اقبال) یکی ازنام‌های ایرانی با کاربردی بسیار کهن است. این نام در میان مردم ایرانی‌تبار بیشتر به عنوان نام کوچک پسر و گاه به عنوان نام خانوادگی و گاه در ترکیباتی نام مکان‌های جغرافیایی کاربرد دارد.

شاهان اشکانیویرایش

نام کوچکویرایش