فرهنگ احمدی

فرهنگ احمدی (به عربی: الأحمدیة) فرهنگ‌لغتی عربی-کردی است که به صورت شعر از سوی شیخ معروف نودهی برای فرزندش کاک احمد شیخ نوشته شده‌است.[۱]شروع کتاب این‌گونه است:

نسخهٔ دست‌نویس فرهنگ احمدی از سال ۱۹۲۸.
(رأس) سه‌ره، (عین) چاوه(بدن) قاڵب، (إسم) ناوه
(أنف) لووته، (حاجب) برۆ(فخذ) ڕانه، (رکبه) ئه‌ژنۆ

این کتاب تاکنون، یکی از منابعِ عربی‌خواندن و یادگیری آن برای کردها علی‌الخصوص فقیهان است.[۲]

منابعویرایش