فرهنگ تاریخی سوئیس

فرهنگ تاریخی سوئیس دانشنامه‌ای دربارهٔ تاریخ سوئیس است که نتایج پژوهش‌های تاریخیِ جدید را در دسترس مخاطبان عام قرار می‌دهد.

جلدهای اول تا سوم فرهنگ تاریخی سوئیس به زبان‌های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی

متن کاملِ این دانشنامه تاکنون به سه زبانِ آلمانی، فرانسه و ایتالیایی (زبان‌های ملی و رسمی در سوئیس) چاپ و منتشر شده‌است.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش