فرهنگ جعفری

کتاب فرهنگ جعفری یکی از فرهنگ‌های واژه فارسی است که توسط محمد مقیم توسریکانی در سال ۱۰۴۰ نوشته شد و حدود ۷۰۰۰ واژه را شامل می‌گردد که ترتیب حروف تهجی است و دارای دستور زبان فارسی است.[۱]

منابعویرایش

  1. پیشگفتارهای فرهنگ عمید (فرهنگ عمید، حسن عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم ۱۳۷۱).