فرهنگ جهانگیری

فرهنگ جهانگیری لغت‌نامه‌ای فارسی است. جمال‌الدین حسین بن فخرالدین حسن اینجوی شیرازی، ملقب به عضدالدوله، در سال ۱۰۰۵ ق. فرهنگی به نام اکبر شاه شروع و در سال ۱۰۱۷ آن را به اتمام رسانید. سپس به تجدید نظر آن پرداخت؛ و در سال ۱۰۳۲ نسخه مجددی از آن را به پادشاه هند، جهانگیر، فرزند اکبر عرضه داشت. این مجموعه لغت به فرهنگ جهانگیری شهرت دارد. این کتاب که صرفاً محتوی لغاتی است که عادتاً آنها را فارسی می‌شناسیم، برای هر لغت شواهد شعری آورده‌است، از بهترین و دقیق‌ترین فرهنگ‌های زبان فارسی است.[نیازمند منبع]

فرهنگ جهانگیری
Jamal al-Din Husayn Inju Shirazi - Illuminated Text Page - Walters W684BB - Full Page.jpg
نویسنده(ها)جمال‌الدین حسین اینجو
کشورهند
زبانفارسی
موضوع(ها)واژه‌نامه
گونه(های) ادبیفرهنگ‌نویسی
گونه رسانهکتاب

منابعویرایش

  • عزیزالله، علیزاده (۱۳۸۹). فرهنگ عمید. راه رشد. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۰۹-۶۷-۵.