فرهنگ‌پذیری

(تغییرمسیر از فرهنگ پذیری)

فرهنگ پذیری جریانی است که فرد را عمیقاً و از جهات فراوان با فرهنگ جامعه همانند می‌کند.

چهار شکل اساسی جمع‌آوری: ۱- تفکیک، ۲- ادغام، ۳- جذب، ۴- حاشیه نشینی

هر کودک از لحظه ای که چشم به جهان می‌گشاید، بی‌اختیار در جریان فرهنگ پذیری قرار می‌گیرد، و هر شخص بالغی که از جامعه ای به جامعه ای دیگر کوچ می‌کند و با فرهنگ نوی مواجه می‌شود مجدداً خود را ناگریز از فرهنگ پذیری می‌یابد.

منابع

ویرایش

آگ برن و نیم کوف (۱۳۸۰زمینه جامعه‌شناسی، نشر گسترده، شابک [[ویژه:منابع کتاب/978 -964-6595-19-4|۹۷۸ -۹۶۴-۶۵۹۵-۱۹-۴]] مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک) کاراکتر line feed character در |شابک= در موقعیت 4 (کمک)