فرازمین فروزمین.jpg

در زمین‌شناسی فروزَمین نوعی از دره است. فروزمین دره‌ای است که بر اثر نشست زمین در میان دو گسل موازی پدید آمده‌باشد.

شیاروار آریده[۱] بر سطح کرهٔ ماه نمونه‌ای از یک فروزمین در کُرات دیگر است.

اگر قطعه‌ای از پوسته زمین، در اثر فعالیت دو گسل معمولی که آن را محدود می‌کند با لغزش تقریباً مساوی، از نواحی اطراف پائین‌تر قرار گیرد، آن را فروزمین می‌نامند. گسل‌های معمولی به‌وجود آورندهٔ فروزمین اغلب پرشیب می‌باشند.

معروف‌ترین انواع آن دره رود اردن و دریای مرده و دریای سرخ است.

منابع و پانویس‌هاویرایش

  • پورکرمانی، م. و ادیب، ا.، زمین‌شناسی ساختمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور
  1. Rima Ariadaeus