فروشگاه محصولات موسیقی

فروشگاه محصولات موسیقی به فروشگاهی اطلاق می‌شود که محصولات و تولیدات موسیقی را نظیر سی‌دی، صفحه گرامافون، نوار کاست و نظایر آن را می‌فروشد.

فروشگاه محصولات موسیقی در لاهه هلند

منابع ویرایش

  • ویکی انگلیسی