در علم مالی، فروش استقراضی عمل فروختن دارایی و معمولاً اوراق بهاداری است که از شخصی (معمولاً یک کارگزار) با هدف خریدن مشابه همان دارایی در آینده برای پس دادن آن، قرض گرفته می‌شود.

شمایی از روش فروش استقراضی در دو مرحله. فروشنده استقراضی ورقه بهاداری را قرض می‌گیرد و بلافاصله به قیمت کنونی بازار می‌فروشد. او سپس منتظر می‌ماند و امیدوار است قیمت ورقهٔ بهادار کاهش یابد، در این صورت با خرید مجدد و پس دادن آن به قرض دهنده سود می‌کند.

فروشندگان استقراضی امیدوارند که از کاهش قیمت دارایی پس از قرض گرفتن و تا پیش از بازپرداخت آن سود کنند. از آنجایی که پس از کاهش قیمت بایستی بهای کمتری را هنگام خرید مجدد آن دارایی بپردازند.

همچنین درصورتی که قیمت افزایش یابد، فروشنده استقراضی متحمل ضرر می‌شود (چراکه مجبور است آن دارایی را با قیمتی بالاتر از آنچه که فروخته خریداری کند). این ضرر محدود به کل بهای دارایی فروخته شده‌ است. برخی دیگر از هزینه‌های فروش استقراضی، هزینه قرض‌گیری دارایی، کارمزد و … است. از دید ریاضی، فروش استقراضی برابر با خرید دارایی با حجم منفی است.

فروش استقراضی همواره محدود به دارایی‌هایی است که در بازارهای اوراق بهادار، کالا و ارز مبادله می‌شوند و حجم ورود خروج این دارایی‌ها در آن بازار، هر زمان قابل کنترل باشد، تا خرید مجدد دارایی قرض گرفته شده در هر زمان لازم امکان‌پذیر باشد. چون این نوع دارایی‌ها مثلی هستند، هر دارایی از همان نوع که خریداری شود می‌تواند به قرض دهنده به عنوان عوض قرض داده شود.

مفهوم

ویرایش

نمونهٔ یک فروش استقراضی سودده

ویرایش

سهم‌های ACME Inc. هم‌اکنون به قیمت $۱۰ برای هر سهم در حال مبادله است.

  1. یک فروشنده استقراضی تعداد ۱۰۰ سهم ACME Inc را از یک قرض دهنده قرض می‌گیرد، و بلافاصله آن‌ها را به قیمت کل ۱٬۰۰۰ $ می‌فروشد.
  2. متعاقباً، قیمت سهام به $ ۸ برای هر سهم سقوط می‌کند.
  3. فروشنده استقراضی حالا ۱۰۰ سهم ACME Inc را در ازای ۸۰۰$ می‌خرد.
  4. فروشنده سهم‌ها را به قرض دهنده پس می‌دهد، قرض دهنده باید بازگشت همان تعداد سهمی که قرض داده شده بود را با وجود پایین آمدن ارزش سهام بپذیرد.
  5. فروشنده استقراضی اختلاف ۲۰۰$ ای بین قیمتی که فروشنده استقراضی سهم‌های قرض گرفته شده را به آن بها فروخت و قیمت کمتری که فروشنده استقراضی به آن بها همان تعداد سهم را خرید (منهای عوارض قرض که به قرض دهنده پرداخت می‌شود) را به عنوان سود برای خود نگاه می‌دارد.

منابع

ویرایش
  • Sloan, Robert. Don't Blame the Shorts: Why Short Sellers Are Always Blamed for Market Crashes and Why History Is Repeating Itself, (New York: McGraw-Hill Professional، ۲۰۰۹). ISBN 978-0-07-163686-5