بسامد طبیعی، بسامدی است که در آن سامانه بدون نیروی میراگر تمایل به نوسان پیدا می‌کند.[۱]

شرح ویرایش

لرزش آزاد یک جسم کشسان، لرزش طبیعی نام دارد و بسامدی که در آن این اتفاق می‌افتد بسامد طبیعی نام دارد. لرزش‌های طبیعی با لرزش‌هایی که در اثر اعمال یک نیرو حاصل می‌شوند فرق دارد این لرزش‌ها در بسامد نیروی اعمال شده روی می‌دهند. اگر بسامد نیروی واردشده با بسامد طبیعی یکسان باشد فرایند تشدید روی می‌دهد.[۲]

در یک سامانهٔ جرم-فنر ساده با جرم m و سختی فنر k، بسامد طبیعی از رابطهٔ زیر بدست می‌آید:

 

در مدار ال‌سی و مدار آرال‌سی بسامد طبیعی یک مدار از رابطهٔ زیر بدست می‌آید:[۳]

 

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. College 2012, p. 569.
  2. Bhatt, p. 122.
  3. Basic Physics 2009, p. 366.

ویکی‌پدیای انگلیسی