باز کردن منو اصلی

فریاپت یا فری‌یاپیت (اشک چهارم) چهارمین شاه ایران از سلسله اشکانی است (حدود ۱۹۱[۱] - ح۱۷۶ پ. م). او پس از پدرش اردوان یکم به شاهی رسید. او نوه تیرداد یکم، برادر اشک یکم، بنیان‌گرار سلسله اشکانیان است.

فریاپت
شاه پارت
PhriapatiusParthiaCoinHistoryofIran.jpg
سکه فریاپت.
سلطنت ۱۸۵–۱۷۰ پیش از میلاد
زاده نامعلوم
درگذشته ۱۷۰ پیش از میلاد
بعد از ارشک دوم
قبل از فرهاد یکم
سلسله اشکانیان
پدر اردوان یکم
عقاید مذهبی مزدیسنا

دوران سلطنت او به آسودگی گذشت، زیرا باختری‌ها متوجه هند بودند و با اشکانیان کاری نداشتند. پادشاهی او همزمان با سلطنت آنتیوخوس سوم سلوکی بود. او پدر فرهاد یکم و مهرداد یکم بود.

پادشاه پیشین:
اردوان یکم
فریاپت
شاهنشاه ایران

ح۱۹۱ تا ح۱۷۶ پ. م

جانشین:
فرهاد یکم

منابعویرایش

  • پیرنیا، حسن (مشیرالدوله)، ایران باستانی، دنیای کتاب ۱۳۶۲ ص ۲۱۴