فریاپت یا فری‌یاپیت (اشک چهارم) چهارمین شاه ایران از سلسله اشکانی است (حدود ۱۹۱[۱] - ح۱۷۶ پ. م). او پس از پدرش اردوان یکم به شاهی رسید. او نوه تیرداد یکم، برادر اشک یکم، بنیان‌گرار سلسله اشکانیان است.

فریاپت
شاه پارت
Coin of Priapatius, Hekatompylos mint.jpg
سکه فریاپت.
سلطنت۱۸۵–۱۷۰ پیش از میلاد
زادهنامعلوم
درگذشته۱۷۰ پیش از میلاد
بعد ازارشک دوم
قبل ازفرهاد یکم
سلسلهاشکانیان
پدراردوان یکم
عقاید مذهبیمهریسنا

دوران سلطنت او به آسودگی گذشت، زیرا باختری‌ها متوجه هند بودند و با اشکانیان کاری نداشتند. پادشاهی او همزمان با سلطنت آنتیوخوس سوم سلوکی بود. او پدر فرهاد یکم و مهرداد یکم بود.

پادشاه پیشین:
اردوان یکم
فریاپت
شاهنشاه ایران

ح۱۹۱ تا ح۱۷۶ پ. م

جانشین:
فرهاد یکم

منابعویرایش

  • پیرنیا، حسن (مشیرالدوله)، ایران باستانی، دنیای کتاب ۱۳۶۲ ص ۲۱۴