فریب (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

فریب به تلاش برای ایجاد اعتقاد غلط یا اعتماد به چیزی که حقیقت نیست گفته می‌شود.

فریب همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: