باز کردن منو اصلی

فریده مصطفوی دومین دختر آیت الله خمینی و خدیجه ثقفی است. همسر وی محمدحسن اعرابی و فرزند وی فرشته اعرابی است. احمد خمینی و مصطفی خمینی برادران فریده و صدیقه و زهرا مصطفوی از خواهران وی هستند.

منابعویرایش