فزون‌ورده

فزون‌ورده یا ترکیب اضافی یا اداکت (به انگلیسی: Adductفراورده یک افزایش مستقیمِ دو یا چند مولکول متمایز است، به‌طوری‌که همه اتمها و اجزای شرکت‌کننده در واکنش در آن فراورده تجمیع یابند.

نمونهویرایش

فزون‌ورده‌ها بیشتر میان اسیدها و بازهای لوویس شکل می‌گیرند[۱] نمونه جالب آن میان اسید لوییس بوران و اتم اکسیژن در بازهای لوییس، تتراهیدروفوران (THF): BH3•O(CH2)4 یا دی‌اتیل اتر: BH3•O(CH3CH2)2 است.

منابعویرایش

  1. Housecroft, Catherine E.; Sharpe, Alan G. (2008). "Acids, bases and ions in aqueous solution". Inorganic Chemistry (3rd ed.). Harlow, Essex: Pearson Education. p. 199. ISBN 978-0-13-175553-6.