فلسطین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

فِلِسطین ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود:

جغرافیا

شهری