باز کردن منو اصلی

فلسفه اجتماعی عبارت است از مطالعهٔ فلسفی سؤال‌هایی دربارهٔ رفتاری اجتماعی (مثل رفتار اجتماعی انسان). فلسفه اجتماعی از طیف وسیعی از موضوع‌ها سخن می‌گوید: از «معانی منحصربه‌فرد» گرفته تا «درست و نادرست بودن قانون‌ها»، از قرارداد اجتماعی گرفته تا معیارها و شرایط انقلاب، از عملکرد کنش‌های روزمره گرفته تا تأثیر علم بر فرهنگ.