فهرست آثار ملی شهرستان دنا

شهرستان دنا یکی از شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد است. مرکز این شهرستان، شهر سی‌سخت است و سی‌سخت در دامنه کوه دنا بلندترین کوه رشته‌کوه زاگرس جای گرفته‌است و هفتمین شهر مرتفع ایران هست و منطقه‌ای گردشگری به‌شمار می‌آید.[۱]

آثار ثبت‌شدهویرایش

ردیف نام اثر نگاره دیرینگی موقعیت شمارهٔ ثبت تاریخ ثبت منبع
۱ تپه ملاکائیه (کوشک ملاکائیه) هزاره ۳ ق‌م ۱ کیلومتری قریه بادنگان علیا شهر سی سخت
۱۵۵۱ ۱۳۵۶/۱۰/۱۹ [۲]
۲ پل بزرگ پاتاوه صفویه ۱ کیلومتری جنوب غربی قریه پاتاوه ۱۵۷۰ ۱۳۵۶/۱۰/۱۹
۳ تخت شاه نشین/ پایه پل هخامنشی ۲ کیلومتری جنوب غربی پاتاوه ۱۵۷۱ ۱۳۵۶/۱۰/۱۹
۴ غار دوفیری صفویه پاتاوه، شمال غربی قریه بن زرد سفلی ۱۵۷۲ ۱۳۵۶/۱۰/۱۹
۵ تپه دم چنار هزاره ۴ و ۳ ق. م ۴۰۰ متری دم چنار سالار عزیزی، ۵۰ متری جنوب پاسگاه انتظامی دم چنار ۱۵۷۳ ۱۳۵۶/۱۰/۱۹
۶ ده دنا ساسانی ۱ کیلومتری شمال شرقی قریه خونگاه ۱۵۷۴ ۱۳۵۶/۱۰/۱۹
۷ گورستان پای چل هزاره دو ق‌م روبروی قریه کرمی، از بخش سی سخت ۱۵۷۶ ۱۳۵۶/۱۰/۱۹
۸ معماری برج خرف خانه تاریخی شهرستان دنا، بخش دروهان، ۴ کیلومتری غرب شهر سی سخت بر روی تپه من کوه ۸۲۹۲ ۱۳۸۲/۰۱/۲۴
۹ محوطه باغ شفتالو اسلامی شهرستان دنا، بخش دروهان، جنوب غرب شهر سی سخت و به فاصله یک کیلومتری فرمانداری ۸۲۹۳ ۱۳۸۲/۰۱/۲۴
۱۰ محوطه آباده اسلامی شهرستان دنا، بخش دروهان، ۱۰ کیلومتری غرب شهر سی سخت در دو طرف جاده سی سخت به توت نده ۸۲۹۴ ۱۳۸۲/۰۱/۲۴
۱۱ محوطه قلعه کهنه تاریخی شهرستان دنا، بخش دروهان به فاصله یک کیلومتری شهر سی سخت ۸۲۹۵ ۱۳۸۲/۰۱/۲۴
۱۲ تپه ده‌کهنه سی‌سخت اسلامی شهرستان دنا، بخش دروهان، سه کیلومتری جنوب غرب شهر سی سخت، منطقه شرونی ۸۲۹۶ ۱۳۸۲/۰۱/۲۴
۱۳ محوطه خهکی چیتاب تاریخی شهرستان دنا، ۱۰ کیلومتری غرب بخش چیتاب، ضلع جنوبی جاده چیتاب به دم چنار ۹۸۳۶ ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۱۴ محوطه امامزاده عبدالله چیتاب اسلامی شهرستان دنا یک کیلومتری غرب بخش چیتاب ۹۸۳۷ ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۱۵ محوطه پیشه‌ور اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، دهستان دنا، ۳ کیلومتری روستای امیرآباد ۹۸۳۸ ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۱۶ تل قلات اسلامی شمال غربی شهر سی سخت، شمال تپه تلویزیون، داخل حوزه شهر ۹۸۳۹ ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۱۷ قنات آب کل‌کل کنده‌زار ساسانی ۱۵ کیلومتری جنوب سی سخت، شمال روستای کل کل کنده زار ۹۸۴۰ ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۱۸ محوطه زنگوا تاریخی شهرستان دنا، بخش کبکیان، دهستان چنار، منطقه زنگوا، شمال غرب پاسگاه دم چنار ۱۱۲۴۵ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷
۱۹ قبرستان قدیمی ده بزرگ پر اشکفت اسلامی ـ اواخر قاجار شهرستان دنا، بخش کبگیان، ۲۰۰م غرب روستای ده بزرگ پر اشکفت ۱۲۰۹۶ ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
۲۰ قبرستان چیتاوه هزاره اول ق م شهرستان دنا، بخش کبکیان، دهستان پیر اشکفت، جنوب و جنوب غرب روستای چیتاوه ۱۳۷۸۵ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵
۲۱ محوطه تلخاب گندم کش اسلامی شهرستان دنا، بخش کبکیان، دهستان چیتاب، ۱۰ کیلومتری غرب روستای چیتاب ۱۳۷۸۹ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵
۲۲ محوطه باغ ملک صفویه شهرستان دنا، بخش کبکیان، دهستان چیتاب، ۴ کیلومتری غرب روستای جوزار ۱۴۱۲۴ ۱۳۸۴/۱۱/۰۹
۲۳ محوطه (کوشکهای میمند) اسلامی شهرستان دنا، بخش پاتاوه، روستای میمند ۱۷۵۴۵ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶
۲۴ قبرستان پیشه‌ور اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، دهستان کریک، روستای امیرآباد ۱۷۵۴۶ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶
۲۵ جدول آب حسن‌آباد اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، روستای حسن‌آباد ۱۷۵۴۷ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶
۲۶ گورستان خونگاه (محوطه دنا) اسلامی شهرستان دنا، بخش پاتاوه، روستای خونگاه (محوطه دنا) ۱۷۵۴۸ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶
۲۷ حمام قدیمی سی سخت پهلوی ـ اول ۱۳۰۵ ش شهرستان دنا، شهر سی سخت، حمام مطهری ۱۷۵۴۹ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶
۲۸ گورستان چال شاهین اواخر هزاره دوم ق‌م ـ اوایل هزاره اول ق‌م شهرستان دنا، بخش پاتاوه، روستای لما ۱۷۵۵۰ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶
۲۹ آسیاب خونگاه (محوطه دنا) قرون متأخر اسلامی شهرستان دنا، بخش پاتاوه، دهستان پاتاوه، روستای خونگاه (محوطه دنا) ۱۹۱۳۰ ۱۳۸۶/۰۳/۰۳
۳۰ قلعه روستای گورگنجو قرون متأخر اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، دهستان توت نده، روستای گورگنجو ۱۹۱۳۱ ۱۳۸۶/۰۳/۰۳
۳۱ آسیاب پیرو قرون متأخر اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، شهر سی سخت ۱۹۱۳۲ ۱۳۸۶/۰۳/۰۳
۳۲ حمام قدیمی بیاره قرون متأخر اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، دهستان دنا، روستای بیاره ۱۹۱۳۳ ۱۳۸۶/۰۳/۰۳
۳۳ گورستان گچسار ده برآفتاب قرون میانه اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، دهستان دنا، روستای گچسار ده برآفتاب ۱۹۱۳۴ ۱۳۸۶/۰۳/۰۳
۳۴ آسیاب کوخدان متأخر اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، دهستان دنا، روستای کوخدان ۱۹۱۳۶ ۱۳۸۶/۰۳/۰۳
۳۵ گورستان مور سلطانی ۲ قرون میانه و متاخر اسلامی شهرستان دنا، ۱۰ کیلومتری شرق شهر سی سخت، منطقه کوه گل (مور سلطانی) ۲۴۶۷۱ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
۳۶ غار آباده ساسانی ـ قرون اولیه اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، ۳ کیلومتری شمال شرقی روستای توت نده ۲۴۶۷۲ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
۳۷ گورستان مورسلطانی ۳ قرون متاخر اسلامی شهرستان دنا، ۱۰ کیلومتری شرق شهر سی سخت، منطقه کوه گل (مورسلطانی) ۲۴۶۷۳ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
۳۸ محوطه و گورستان مورسلطانی ۱ تاریخی ـ قرون اولیه و متاخر اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، ۱۰ کیلومتری شرق شهر سی سخت، منطقه کوه گل (مورسلطانی) ۲۴۶۷۴ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
۳۹ محوطه دشتک تاریخی ـ قرون میانه و متاخر اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، شهر سی سخت، منطقه دشتک ۲۴۶۷۵ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
۴۰ محوطه کوه گل ۲ قرون میانه و متاخر اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، ۱۰ کیلومتری شرق شهر سی سخت، منطقه کوه گل ۲۴۶۷۶ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
۴۱ پناهگاه احمد غریب تاریخی ـ قرون اولیه و میانه اسلامی شهرستان دنا، بخش پاتاوه، دهستان پاتاوه، روستای احمد غریب ۲۴۶۷۷ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
۴۲ قلعه دختر تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی شهرستان دنا، بخش پاتاوه، ۷۰۰ م شمال روستای چم عربی ۲۴۶۷۸ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
۴۳ محوطه و گورستان کوه گل ۱ تاریخی ـ اسلامی ـ قرون میانه و متاخر اسلامی شهرستان دنا، ۱۰ کیلومتری شرق شهر سی سخت، منطقه کوه گل ۲۴۶۷۹ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
۴۴ تپه سنگر اشکانی ـ ساسانی شهرستان دنا، بخش مرکزی، دهستان دنا، روستای امیرآباد ۲۴۶۸۰ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
۴۵ پناهگاه‌های صخره‌ای بادنگان سفلی تاریخی ـ قرون اولیه و میانه اسلامی شهرستان دنا، بخش پاتاوه، دهستان پاتاوه، روستای بادنگان سفلی ۲۴۶۸۱ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
۴۶ تل‌اسپید تاریخی شهرستان دنا، بخش مرکزی، جنوب غربی شهر سی سخت، تل‌اسپید ۲۵۳۷۰ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸
۴۷ قلعه بادنگان قرون میانه اسلامی شهرستان دنا، بخش پاتاوه، دهستان پاتاوه، دو کیلومتری شمال روستای بادنگان ۲۵۳۷۱ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸
۴۸ آبراهه گور گنجو تاریخی ـ قرون میانه اسلامی شهرستان دنا، بخش پاتاوه، دهستان پاتاوه، روستای گورگنجو ۲۵۳۷۲ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸
۴۹ محوطه قلاچه قرون میانه اسلامی شهرستان دنا، بخش مرکزی، دهستان دنا، جنوب روستای معصوم‌آباد ۲۵۳۷۳ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸

منابعویرایش

  1. مسیرهای گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد[پیوند مرده]
  2. «پرونده تپه ملاکائیه (کوشک ملاکائیه) در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۴ فوریهٔ ۲۰۲۲.