فهرست استانداران کردستان

این فهرست اسامی استانداران استان کردستان (از سال تشکیل استان در سال ۱۳۳۷ تا کنون) می‌باشد:


فهرست استانداران استان کردستان
نام شروع پایان مدت دوره
حکومت پهلوی
جمهوری اسلامی ایران
ابراهیم یونسی ۱ فروردین ۱۳۵۸ دولت موقت
محمدرشید شکیب ۲۴ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب
حسین شاه اویسی ۳ دی ۱۳۵۸
محمدعلی مهرآسا ۱ خرداد ۱۳۵۹ ابوالحسن بنی صدر
ناصر ارسطوی ایرانی[۱] ۳۰ دی ۱۳۵۹ ابوالحسن بنی صدر
علیرضا شیخ عطار ۳ شهریور ۱۳۶۰
محمدحسن اصغرنیا ۲۲ آذر ۱۳۶۰ سیدعلی خامنه‌ای
علیرضا تابش ۱۰ آذر ۱۳۶۳ سیدعلی خامنه‌ای
عبدالحسین مقدم باقرزاده ۱۱ اسفند ۱۳۶۷ سیدعلی خامنه‌ای
حمید حاجی عبدالوهاب ۱۳ آبان ۱۳۶۸ علی اکبر هاشمی رفسنجانی
حسن زهره‌ای ۱۱ مهر ۱۳۷۲ علی اکبر هاشمی رفسنجانی
محمدرضا رحیمی ۲۲ مهر ۱۳۷۲ علی اکبر هاشمی رفسنجانی
عبدالله رمضان‌زاده ۴ مهر ۱۳۷۶ سید محمد خاتمی
اسدالله رازانی ۱۰ مهر ۱۳۸۰ سید محمد خاتمی
اسماعیل نجار ۱۵ دی ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد
علیرضا شهبازی ۱۵ تیر ۱۳۸۹ ۱۳۹۲ محمود احمدی‌نژاد
عبدالمحمد زاهدی ۱۳۹۲ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ حسن روحانی
بهمن مرادنیا ۱۹ مهر ۱۳۹۶ اکنون حسن روحانی

منابعویرایش

  1. http://www.radiozamaneh.com/219238. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)