فهرست استانداران کردستان

این فهرست اسامی استانداران استان کردستان (از سال تشکیل استان در سال ۱۳۳۷ تا کنون) می‌باشد:


فهرست استانداران استان کردستان
نام شروع پایان مدت دوره
حکومت پهلوی
جمهوری اسلامی ایران
ابراهیم یونسی ۱ فروردین ۱۳۵۸ دولت موقت
محمدرشید شکیب ۲۴ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب
حسین شاه اویسی ۳ دی ۱۳۵۸
محمدعلی مهرآسا ۱ خرداد ۱۳۵۹ ابوالحسن بنی‌صدر
ناصر ارسطوی ایرانی[۱] ۳۰ دی ۱۳۵۹ ابوالحسن بنی‌صدر
علیرضا شیخ عطار ۳ شهریور ۱۳۶۰
محمدحسن اصغرنیا ۲۲ آذر ۱۳۶۰ سید علی خامنه‌ای
علیرضا تابش ۱۰ آذر ۱۳۶۳ سید علی خامنه‌ای
عبدالحسین مقدم باقرزاده ۱۱ اسفند ۱۳۶۷ سید علی خامنه‌ای
حمید حاجی عبدالوهاب ۱۳ آبان ۱۳۶۸ اکبر هاشمی رفسنجانی
حسن زهره‌ای ۱۱ مهر ۱۳۷۲ اکبر هاشمی رفسنجانی
محمدرضا رحیمی ۲۲ مهر ۱۳۷۲ علی اکبر هاشمی رفسنجانی
عبدالله رمضان‌زاده ۴ مهر ۱۳۷۶ سید محمد خاتمی
اسدالله رازانی ۱۰ مهر ۱۳۸۰ سید محمد خاتمی
اسماعیل نجار ۱۵ دی ۱۳۸۴ ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد
علیرضا شهبازی ۱۵ تیر ۱۳۸۹ ۱۳۹۲ محمود احمدی‌نژاد
عبدالمحمد زاهدی ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ حسن روحانی
بهمن مرادنیا ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ حسن روحانی
اسماعیل زارعی کوشا ۲۶ آبان ۱۴۰۰ در حال تصدی سید ابراهیم رئیسی

منابع ویرایش

  1. http://www.radiozamaneh.com/219238. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)