استان‌های اوکراین

کشور اوکراین به ۲۴ اوبلاست (استان) تقسیم شده‌اند. اوکراین دارای یک منطقه خودمختار به نام کریمه می‌باشد و شهر سواستوپول به لحاظ موقعیت نظامی خاص از وضعیت قانونی ویژه‌ای برخوردار است.

#
(map)
استان ناحیه مساحت
km2
جمعیت
(۲۰۰۶)
تراکم
جمعیت
مرکز
۰۱ چرکاسی مرکز ۲۰٬۹۰۰ ۱٬۳۳۵٬۰۶۴ ۶۳٫۹ چرکاسی
۰۲ چرنیهیو مرکز ۳۱٬۸۶۵ ۱٬۱۵۶٬۶۰۹ ۳۶٫۳ چرنیهیف
۰۳ چرنیوتسی غرب ۸٬۰۹۷ ۹۱۳٬۲۷۵ ۱۱۲٫۸ چرنیوتسی
۰۴ کریمه جنوب ۲۶٬۲۰۰ سیمفروپول
۰۵ دنیپروپتروفسک شرق ۳۱٬۹۱۴ ۳٬۴۷۶٬۲۰۰ ۱۰۸٫۹ دنیپروپتروفسک
۰۶ دونتسک شرق ۲۶٬۵۱۷ ۴٬۶۲۲٬۹۰۰ ۱۷۴٫۳ دونتسک
۰۷ ایوانو فرانکیسوک غرب ۱۳٬۹۰۰ ۱٬۳۸۱٬۷۰۰ ۹۹٫۴ ایوانو-فرانکیفسک
۰۸ خارکف شرق ۳۱٬۴۱۵ ۲٬۸۰۸٬۷۰۱ ۸۹٫۴ خارکف
۰۹ خرسون جنوب ۲۸٬۴۶۱ ۱٬۱۲۶٬۰۰۰ ۳۹٫۶ خرسون
۱۰ خملنیتسکی غرب ۲۰٬۶۴۵ ۱٬۳۶۷٬۸۹۲ ۶۶٫۳ خملنیتسکی
۱۱ کیرووهراد جنوب ۲۴٬۵۸۸ ۱٬۰۵۷٬۹۵۱ ۴۳ کیرووهراد
۱۲ کی‌یف مرکز ۲۸٬۱۳۱ ۱٬۷۲۷٬۸۰۰ ۶۱٫۴ کی‌یف
۱۳ لوهانسک شرق ۲۶٬۶۸۴ ۲٬۴۰۹٬۰۰۰ ۹۰٫۳ لوهانسک
۱۴ لووف غرب ۲۱٬۸۳۳ ۲٬۵۵۲٬۹۰۰ ۱۱۶٫۹ لووف
۱۵ میکولائیف جنوب ۲۴٬۵۹۸ ۱٬۲۱۷٬۱۰۳ ۴۹٫۵ میکولائیف
۱۶ اودسا جنوب ۳۳٬۳۱۰ ۲٬۶۸۷٬۵۴۳ ۸۰٫۷ اودسا
۱۷ پولتاوا مرکز ۲۸٬۷۴۸ ۱٬۵۴۴٬۰۸۵ ۵۳٫۷ پولتاوا
۱۸ ریونه غرب ۲۰٬۰۴۷ ۱٬۱۵۴٬۶۸۲ ۵۷٫۶ ریونه
۱۹ سومی مرکز ۲۳٬۸۳۴ ۱٬۲۲۱٬۳۶۸ ۵۱٫۲ سومی
۲۰ ترنوپیل غرب ۱۳٬۸۲۳ ۱٬۱۰۷٬۲۹۴ ۸۰٫۱ ترنوپیل
۲۱ وینیتسیا مرکز ۲۶٬۵۱۳ ۱٬۶۹۱٬۰۶۱ ۶۳٫۸ وینیتسا
۲۲ ولین غرب ۲۰٬۱۴۴ ۱٬۰۳۶٬۸۹۱ ۵۱٫۵ لوتسک
۲۳ زاکارپیتا غرب ۱۲,۷۷۷ ۱,۲۴۱,۸۸۷ ۹۷ اوژهورود
۲۴ زاپروژیا شرق ۲۷,۱۸۰ ۱,۸۷۷,۲۰۰ ۶۹ زاپروژیا
۲۵ ژیتومیر مرکز ۲۹٬۸۳۲ ۱٬۳۲۸٬۱۵۸ ۴۴٫۵ ژیتومیر
۲۶ شهر کی‌یف مرکز ۸۳۹ ۲.۶۴۲.۴۴۰
۲۷ سواستوپول جنوب ۱٬۰۷۹ ۳۷۹٬۲۰۰ ۳۵۱٫۴

منابع ویرایش