فهرست استان‌های ژاپن بر پایه مساحت

فهرست ویکی‌مدیا

فهرست استان‌های ژاپن بر پایه مساحت (انگلیسی: List of Japanese prefectures by area)

فهرست استان‌های ژاپن بر پایه مساحت، اول اکتبر، ۲۰۱۱ ویرایش

رتبه استان‌ها به ژاپنی مساحت
تخمینی
(km²)[۱]
مساحت
معین
(km²)[۲]
مساحت
نامعین
(km²)[۳]
جمعیت تراکم
(/km²)[۴]
مرکز
۱ هوکایدو 北海道 ۸۳٬۴۵۷٫۰۰ ۸۳٬۴۵۷٫۰۰ ۵٬۴۸۵٬۹۵۲ ۶۵٫۷۳ ساپورو
۲ استان ایواته 岩手県 ۱۵٬۲۷۸٫۸۹ ۱۵٬۲۷۸٫۸۹ ۱٬۳۱۴٬۰۷۶ ۸۶٫۰۱ موریوکا، ایواته
۳ استان فوکوشیما 福島県 ۱۳٬۷۸۲٫۷۶ ۱۳٬۷۸۲٫۷۶ ۱٬۹۸۹٬۸۳۴ ۱۴۴٫۳۷ فوکوشیما (شهر)
۴ استان ناگانو 長野県 ۱۳٬۵۶۲٫۲۳ ۱۳٬۱۰۴٫۹۵ ۴۵۷٫۲۸ ۲٬۱۴۲٬۱۶۷ ۱۵۷٫۹۵ ناگانو (شهر)
۵ استان نیگاتا 新潟県 ۱۲٬۵۸۳٫۸۳ ۱۰٬۳۶۳٫۷۴ ۲٬۲۲۰٫۰۹ ۲٬۳۶۲٬۱۵۸ ۱۸۷٫۷۱ نیگاتا
۶ استان آکیتا 秋田県 ۱۱٬۶۳۶٫۲۸ ۱۱٬۶۳۶٫۲۸ ۱٬۰۷۴٬۸۵۸ ۹۲٫۳۷ آکیتا (شهر)
۷ استان گیفو 岐阜県 ۱۰٬۶۲۱٫۱۷ ۹٬۷۶۸٫۲۰ ۸۵۲٫۹۷ ۲٬۰۷۰٬۹۰۸ ۱۹۴٫۹۸ گیفو (شهر)
۸ استان آئوموری 青森県 ۹٬۶۴۴٫۵۵ ۹٬۶۴۴٫۵۵ ۱٬۳۶۲٬۸۲۰ ۱۴۱٫۳۰ آئوموری
۹ استان یاماگاتا 山形県 ۹٬۳۲۳٫۴۶ ۶٬۶۵۲٫۱۱ ۲٬۶۷۱٫۳۵ ۱٬۱۶۱٬۲۱۴ ۱۲۴٫۵۵ یاماگاتا (شهر)
۱۰ استان کاگوشیما 鹿児島県 ۹٬۱۸۸٫۸۲ ۹٬۰۴۴٫۴۹ ۱۴۴٫۳۳ ۱٬۶۹۸٬۶۹۵ ۱۸۴٫۸۷ کاگوشیما
۱۱ استان هیروشیما 広島県 ۸٬۴۷۹٫۷۰ ۸٬۴۷۹٫۷۰ ۲٬۸۵۵٬۰۴۵ ۳۳۶٫۶۹ هیروشیما
۱۲ استان هیوگو 兵庫県 ۸٬۳۹۶٫۱۶ ۸٬۳۹۶٫۱۶ ۵٬۵۸۱٬۹۶۸ ۶۶۴٫۸۲ کوبه (شهر)
۱۳ استان شیزوئوکا 静岡県 ۷٬۷۸۰٫۵۰ ۷٬۲۵۵٫۳۸ ۵۲۵٫۱۲ ۳٬۷۴۹٬۲۷۴ ۴۸۱٫۸۸ شیزوئوکا
۱۴ استان میازاکی 宮崎県 ۷٬۷۳۵٫۹۹ ۶٬۷۹۴٫۶۹ ۹۴۱٫۳۰ ۱٬۱۳۰٬۹۸۳ ۱۴۶٫۲۰ میازاکی
۱۵ استان کوماموتو 熊本県 ۷٬۴۰۴٫۷۹ ۷٬۲۶۷٫۸۳ ۱۳۶٫۹۶ ۱٬۸۱۲٬۵۷۵ ۲۴۴٫۷۸ کوماموتو (شهر)
۱۶ استان میاگی 宮城県 ۷٬۲۸۵٫۷۷ ۶٬۸۶۲٫۱۲ ۴۲۳٫۶۵ ۲٬۳۲۶٬۷۳۵ ۳۱۹٫۳۵ سندای
۱۷ استان اوکایاما 岡山県 ۷٬۱۱۳٫۲۳ ۷٬۰۰۹٫۶۰ ۱۰۳٫۶۳ ۱٬۹۴۰٬۵۵۹ ۲۷۲٫۸۱ اوکایاما
۱۸ استان کوچی 高知県 ۷٬۱۰۵٫۱۶ ۷٬۱۰۵٫۱۶ ۷۵۸٬۴۶۹ ۱۰۶٫۷۵ کوچی (شهر)
۱۹ استان شیمانه 島根県 ۶٬۷۰۷٫۹۶ ۶٬۷۰۷٫۹۶ ۷۱۲٬۲۹۲ ۱۰۶٫۱۹ ماتسوئه
۲۰ استان توچیگی 栃木県 ۶٬۴۰۸٫۲۸ ۶٬۴۰۸٫۲۸ ۲٬۰۰۰٬۰۱۰ ۳۱۲٫۱۰ اوتسونومیا، توچیگی
۲۱ استان گونما 群馬県 ۶٬۳۶۲٫۳۳ ۶٬۳۶۲٫۳۳ ۲٬۰۰۰٬۵۱۴ ۳۱۴٫۴۳ مائه‌باشی، گونما
۲۲ استان اوئیتا 大分県 ۶٬۳۳۹٫۷۴ ۵٬۰۹۹٫۵۷ ۱٬۲۴۰٫۱۷ ۱٬۱۹۱٬۴۳۰ ۱۸۷٫۹۳ اوئیتا
۲۳ استان یاماگوچی 山口県 ۶٬۱۱۴٫۰۹ ۶٬۱۱۴٫۰۹ ۱٬۴۴۲٬۴۲۸ ۲۳۵٫۹۲ یاماگوچی (شهر)
۲۴ استان ایباراکی 茨城県 ۶٬۰۹۵٫۷۲ ۶٬۰۹۵٫۷۲ ۲٬۹۵۷٬۷۰۶ ۴۸۵٫۲۱ میتو، ایباراکی
۲۵ استان میه 三重県 ۵٬۷۷۷٫۳۱ ۵٬۷۶۱٫۵۹ ۱۵٫۷۲ ۱٬۸۴۷٬۲۲۳ ۳۱۹٫۷۴ تسو، میه
۲۶ استان اهیمه 愛媛県 ۵٬۶۷۸٫۳۳ ۵٬۶۷۸٫۳۳ ۱٬۴۲۳٬۴۰۶ ۲۵۰٫۶۷ ماتسویاما، اهیمه
۲۷ استان آیچی 愛知県 ۵٬۱۶۵٫۱۲ ۵٬۱۱۶٫۲۰ ۴۸٫۹۲ ۷٬۴۱۶٬۳۳۶ ۱٬۴۳۵٫۸۵ ناگویا
۲۸ استان چیبا 千葉県 ۵٬۱۵۶٫۶۱ ۵٬۰۸۱٫۹۲ ۷۴٫۶۹ ۶٬۲۱۴٬۱۴۸ ۱٬۲۰۵٫۰۸ چیبا (شهر)
۲۹ استان فوکوئوکا 福岡県 ۴٬۹۷۸٫۵۱ ۴٬۸۴۶٫۴۱ ۱۳۲٫۱۰ ۵٬۰۷۹٬۲۹۱ ۱٬۰۲۰٫۲۴ فوکوئوکا
۳۰ استان واکایاما 和歌山県 ۴٬۷۲۶٫۲۹ ۴٬۷۲۶٫۲۹ ۹۹۵٬۰۱۰ ۲۱۰٫۵۳ واکایاما (شهر)
۳۱ استان کیوتو 京都府 ۴٬۶۱۳٫۲۱ ۴٬۶۱۳٫۲۱ ۲٬۶۳۱٬۶۷۱ ۵۷۰٫۴۶ کیوتو
۳۲ استان یاماناشی 山梨県 ۴٬۴۶۵٫۳۷ ۴٬۲۰۱٫۱۷ ۲۶۴٫۲۰ ۸۵۷٬۴۵۹ ۱۹۲٫۰۲ کوفو، یاماناشی
۳۳ استان تویاما 富山県 ۴٬۲۴۷٫۶۱ ۲٬۰۴۵٫۷۹ ۲٬۲۰۱٫۸۲ ۱٬۰۸۷٬۷۴۵ ۲۵۶٫۰۸ تویاما (شهر)
۳۴ استان فوکوئی 福井県 ۴٬۱۸۹٫۸۸ ۴٬۱۸۹٫۸۸ ۸۰۲٬۹۰۶ ۱۹۱٫۶۳ فوکوئی (شهر)
۳۵ استان ایشیکاوا 石川県 ۴٬۱۸۵٫۶۷ ۴٬۱۸۵٫۶۷ ۱٬۱۶۶٬۳۰۹ ۲۷۸٫۶۴ کانازاوا، ایشیکاوا
۳۶ استان توکوشیما 徳島県 ۴٬۱۴۶٫۷۴ ۴٬۱۴۶٫۷۴ ۷۸۰٬۲۳۶ ۱۸۸٫۱۶ توکوشیما (شهر)
۳۷ استان ناگاساکی 長崎県 ۴٬۱۰۵٫۴۷ ۴٬۱۰۵٫۴۷ ۱٬۴۱۷٬۴۲۳ ۳۴۵٫۲۵ ناگاساکی
۳۸ استان شیگا 滋賀県 ۴٬۰۱۷٫۳۶ ۳٬۷۶۶٫۹۰ ۲۵۰٫۴۶ ۱٬۴۱۳٬۵۱۳ ۳۵۱٫۸۵ اتسو، شیگا
۳۹ استان سایتاما 埼玉県 ۳٬۷۹۸٫۰۸ ۳٬۷۶۷٫۹۲ ۳۰٫۱۶ ۷٬۲۰۷٬۱۳۹ ۱٬۸۹۷٫۵۷ سایتاما (شهر)
۴۰ استان نارا 奈良県 ۳٬۶۹۱٫۰۹ ۳٬۶۹۱٫۰۹ ۱٬۳۹۵٬۸۴۵ ۳۷۸٫۱۷ نارا (ژاپن)
۴۱ استان توتوری 鳥取県 ۳٬۵۰۷٫۲۸ ۳٬۵۰۷٫۲۸ ۵۸۵٬۴۹۴ ۱۶۶٫۹۴ توتوری (شهر)
۴۲ استان ساگا 佐賀県 ۲٬۴۳۹٫۶۵ ۲٬۴۳۹٫۶۵ ۸۴۶٬۷۸۷ ۳۴۷٫۰۹ ساگا
۴۳ استان کاناگاوا 神奈川県 ۲٬۴۱۵٫۸۶ ۲٬۴۱۵٫۸۶ ۹٬۰۵۸٬۰۹۴ ۳٬۷۴۹٫۴۳ یوکوهاما
۴۴ استان اوکیناوا 沖縄県 ۲٬۲۷۶٫۴۹ ۲٬۲۷۶٫۴۹ ۱٬۴۰۱٬۰۶۶ ۶۱۵٫۴۵ ناها، اوکیناوا
۴۵ توکیو 東京都 ۲٬۱۸۸٫۶۷ ۲٬۱۰۳٫۹۷ ۸۴٫۷۰ ۱۳٬۱۹۵٬۹۷۴ ۶٬۰۲۹٫۲۲ شینجوکو، توکیو
۴۶ استان اوساکا 大阪府 ۱٬۸۹۹٫۲۸ ۱٬۸۹۹٫۲۸ ۸٬۸۶۱٬۰۱۲ ۴٬۶۶۵٫۴۶ اوساکا
۴۷ استان کاگاوا 香川県 ۱٬۸۷۶٫۵۵ ۱٬۸۶۲٫۳۲ ۱۴٫۲۳ ۹۹۱٬۹۴۷ ۵۲۸٫۶۰ تاکاماتسو، کاگاوا
ژاپن 日本国 ۳۷۷٬۹۵۴٫۸۴ ۳۶۵٬۱۲۰٫۹۹ ۱۲٬۸۳۳٫۸۵ ۱۲۷٬۷۹۸٬۷۰۴ ۳۳۸٫۱۳ Tōkyō

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Expediential values estimated by the Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, because of the uncertainty of boundaries. Area of Hokkaidō does not include the areas of islands of Habomai-guntō (99.94 km²), Shikotan-tō (253.33 km²), Kunashiri-tō (1498.83 km²) and Etorofu-tō (3184.04 km²) (including the attached islands). Area of Shimane-ken does not include the areas of Liancourt Rocks (0.21 km²).
  2. Excludes undetermined (i.e. uncertain or disputed) areas.
  3. The sum of prefectural undetermined areas for each prefecture doubles the total prefectural undetermined areas in Japan.
  4. Population density of Hokkaidō is calculated excluding the areas of islands of Habomai-guntō, Shikotan-tō, Kunashiri-tō and Etorofu-tō (including the attached islands). Population density of Shimane-ken is calculated excluding the area of Take-shima. Population density of Japan is calculated excluding these areas.