فهرست اعضای شورای نگهبان

دوره اول (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵) ویرایش

فقهای دوره اول در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت‌الله خمینی انتخاب و فعالیت آنها از تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۹ آغاز گردید که عبارت بودند از:[۱]

فقها
 1. لطف‌الله صافی گلپایگانی (در هنگام عضویت ۶۱ ساله بود)
 2. احمد جنتی (در هنگام عضویت ۵۳ ساله بود)
 3. عبدالرحیم ربانی شیرازی (در هنگام عضویت ۵۷ ساله بود) (درگذشت)← محمدرضا مهدوی کنی ۲۱/۱۲/۱۳۶۰ ← محمد مؤمن سه سال دوم.
 4. محمدرضا مهدوی کنی (در هنگام عضویت ۴۷ ساله بود)← ابوالقاسم خزعلی ۱۲/۹/۱۳۵۹.
 5. غلامرضا رضوانی (در هنگام عضویت ۴۹ ساله بود)← محمد محمدی گیلانی سه سال دوم.
 6. یوسف صانعی (در هنگام عضویت ۴۲ ساله بود) ← محمدمهدی ربانی املشی از تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۱ ← محمد امامی کاشانی از تیرماه سال ۶۲ سه سال دوم.
حقوقدانان
 1. دکتر محمد صالحی، در هنگام عضویت ۴۷ ساله بود.
 2. دکتر گودرز افتخار جهرمی، در هنگام عضویت ۳۶ ساله بود.
 3. دکتر محسن هادوی، در هنگام عضویت ۵۱ ساله بود (دورهٔ نخست) ← سید جلال‌الدین مدنی (دورهٔ دوم)
 4. مهدی هادویخسرو بیژنی (دورهٔ دوم)
 5. دکتر علی آراد، در هنگام عضویت ۵۲ ساله بود.
 6. دکتر حسین مهرپور، در هنگام عضویت ۲۶ ساله بود.

دوره دوم (۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱) ویرایش

فقها
 1. محمد محمدی گیلانی (دبیر)
 2. احمد جنتی
 3. محمد امامی کاشانی
 4. محمد مؤمن
 5. لطف‌الله صافی گلپایگانیمحمد یزدی (از ۴ تیر ۱۳۶۷)
 6. ابوالقاسم خزعلی
حقوقدانان
 1. گودرز افتخار جهرمی
 2. حسن فاخری
 3. حسین مهرپور
 4. محمدرضا علیزاده
 5. سید جلال‌الدین مدنی (دورهٔ نخست) ← احمد علیزاده (دورهٔ دوم)
 6. خسرو بیژنی (دورهٔ نخست) ← حسن حبیبی (دورهٔ دوم)

دوره سوم (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷) ویرایش

فقیهان
 1. احمد جنتی (دبیر)
 2. محمد امامی کاشانی
 3. محمد مؤمن
 4. غلامرضا رضوانی
 5. ابوالقاسم خزعلی
 6. محمد محمدی گیلانیهاشمی شاهرودی (از ۳۰ بهمن ۱۳۷۳)
حقوقدانان
 1. احمد علیزاده
 2. حسن حبیبی
 3. خسرو بیژنی
 4. محمدرضا عباسی فرد
 5. محمدرضا علیزاده
 6. حسن فاخری (دورهٔ نخست) ← سید رضا زواره‌ای (دورهٔ دوم تا استعفا در ۱۳۷۵) ← علی آراد (از ۱۳۷۶)

دوره چهارم (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳) ویرایش

فقها
 1. احمد جنتی (دبیر)
 2. محمد امامی کاشانیرضا استادی (از ۱۲ مرداد ۱۳۷۸)
 3. محمد مؤمن
 4. غلامرضا رضوانی
 5. ابوالقاسم خزعلیحسن طاهری خرم‌آبادی (از ۱۲ مرداد ۱۳۷۸ تا استعفا در تیر ۱۳۸۰) ← محمدحسن قدیری (از تیر ۱۳۸۰)
 6. سید محمود هاشمی شاهرودیمحمد یزدی (از ۲۴ مرداد ۱۳۷۸)
حقوقدانان
 1. احمد علیزاده (دورهٔ نخست) ← ابراهیم عزیزی (دورهٔ دوم) (سخنگو)
 2. حسن حبیبی (دورهٔ نخست) ← عباسعلی کدخدایی (دورهٔ دوم)
 3. سید رضا زواره‌ای
 4. علی آراد (دورهٔ نخست) ← محسن اسماعیلی (دورهٔ دوم)
 5. محمدرضا عباسی فرد (استعفا در ۱۳۸۲)
 6. محمدرضا علیزاده

دوره پنجم (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹) ویرایش

فقها
 1. احمد جنتی (دبیر)
 2. محمد مؤمن
 3. غلامرضا رضوانی
 4. صادق لاریجانیسید محمود هاشمی شاهرودی
 5. سید محمدرضا مدرسی یزدی
 6. محمد یزدی
حقوقدانان
 1. محمدرضا علیزاده (قائم‌مقام دبیر)
 2. محسن اسماعیلی
 3. ابراهیم عزیزی (استعفا در ۱۳۸۸) ← عباسعلی کدخدایی (از ۱۳۸۸)
 4. محمد سلیمی
 5. غلامحسین الهام
 6. عباسعلی کدخدایی (دورهٔ نخست)(سخنگو) ← حسینعلی امیری (دورهٔ دوم)
 7. عباس کعبی‌نسب[۲]

دوره ششم (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵) ویرایش

فقها
 1. احمد جنتی (دبیر)
 2. محمد مؤمن
 3. غلامرضا رضوانی (درگذشت: ۳۰ فروردین ۱۳۹۲) ← مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی (سه سال دوم)
 4. هاشمی شاهرودی
 5. محمدرضا مدرسی‌یزدی
 6. محمد یزدی
حقوقدانان
 1. سیامک ره‌پیک
 2. محمدرضا علیزاده (قائم‌مقام دبیر[۳])
 3. محسن اسماعیلی
 4. محمد سلیمی
 5. عباسعلی کدخدایی (سخنگو) ← نجات‌الله ابراهیمیان (سخنگو) (سه سال دوم)
 6. حسینعلی امیریسام سوادکوهی‌فر (سه سال دوم)

با پایان سه سال اول دوره ششم (۲۶ تیر ۱۳۹۲) در میان فقهای شورای نگهبان، با حکم رهبر ایران، سه تن از ایشان؛ محمد مؤمن، محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی؛ در سمت خود ابقاء شدند و مهدی شب زنده‌دار جهرمی با توجه به درگذشت غلامرضا رضوانی به عنوان عضو جدید منصوب گردید.[۴] همچنین در میان حقوقدانان با رأی مجلس شورای اسلامی محسن اسماعیلی مجدداً ابقا شد و بجای عباسعلی کدخدایی و حسینعلی امیری، سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان انتخاب شدند.[۵]

دوره هفتم (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱) ویرایش

فقها
 1. احمد جنتی (دبیر)
 2. محمد مؤمن (درگذشت: ۲ اسفند ۱۳۹۷) ← علیرضا اعرافی (از ۲۴ تیر ۱۳۹۸)
 3. مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی
 4. سید محمود هاشمی شاهرودی (درگذشت: ۳ دی ۱۳۹۷) ← صادق آملی لاریجانی (استعفا در ۱۴۰۰)← سید احمد حسینی خراسانی
 5. سید محمدرضا مدرسی یزدی
 6. محمد یزدی (استعفا در ۱۳۹۹) ← سید احمد خاتمی (از ۱۱ آبان ۱۳۹۹[۶])
حقوقدانان
 1. نجات‌الله ابراهیمیانمحمد دهقان (استعفا در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۰) ← غلامرضا مولابیگی (از ۱۲ آبان ۱۴۰۰)
 2. سام سوادکوهی‌فرهادی طحان‌نظیف (سخنگو)
 3. محسن اسماعیلیمحمدحسن صادقی‌مقدم
 4. محمدرضا علیزاده (درگذشت) (قائم‌مقام دبیر از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷)← سیامک ره‌پیک (از ۹ مرداد ۱۳۹۷) (قائم‌مقام دبیر از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱)
 5. سید فضل‌الله موسوی
 6. عباسعلی کدخدایی (قائم‌مقام دبیر از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹)

دوره هشتم (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۷) (دوره کنونی) ویرایش

فقها
 1. احمد جنتی (دبیر)
 2. سید محمدرضا مدرسی یزدی
 3. مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی
 4. علیرضا اعرافی
 5. سید احمد خاتمی
 6. سید احمد حسینی خراسانی
حقوقدانان
 1. عباسعلی کدخدایی
 2. سیامک ره‌پیک (قائم‌مقام دبیر)
 3. هادی طحان‌نظیف (سخنگو)
 4. محمدحسن صادقی‌مقدم
 5. غلامرضا مولابیگی
 6. خیرالله پروین

منابع ویرایش

 1. نخستین اعضای شورای نگهبان چه کسانی بودند ؟
 2. «سایت اطلاع‌رسانی شورای نگهبان/حجت الاسلام عباس کعبی نسب». پورتال شورای نگهبان-سایت اطلاع‌رسانی شورای نگهبان. دریافت‌شده در ۲۰۱۵-۰۵-۱۷.
 3. آیت‌الله جنتی مجدداً دبیر شورای نگهبان شد تابناک
 4. ابقای سه تن از فقهای شورای نگهبان و انتصاب عضو جدید مهرنیوز
 5. انتخاب ۳ حقوقدان جدید شورای نگهبان بوشهرنیوز
 6. «حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد خاتمی به عضویت شورای نگهبان منصوب شد». ایسنا. ۱۱ آبان ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱ نوامبر ۲۰۲۰.