فهرست انواع شیرینی‌های ایرانی

فهرست زیر به انواع شیرینی‌های ایرانی اشاره دارد:

نام تصویر سوغات طرز تهیه در ویکی‌کتاب
آب دندون (باب دندون) استان مازندران[۱] طرز تهیه آب دندون
آغوزنون استان مازندران[۱] طرز تهیه آغوزنون
اریس (ریس شکلاتی) تبریز[۲] طرز تهیه اریس
اسکار - طرز تهیه شیرینی اسکار
انگشت‌پیچ همدان[۳] طرز تهیه انگشت‌پیچ
بادام سوخته استان فارس،[۴] استان کردستان[۵] طرز تهیه بادام سوخته
باسلوق مراغه[۶] و بناب ملایر[۶] و اراک[۷][۸] طرز تهیه باسلوق
باقلوا یزد[۹] تبریز[۶] و قزوین[۶][۱۰] طرز تهیه باقلوا
باقلوای اردبیل
باقلوای گردویی
باقلوای گردویی آذری
استان اردبیل طرز تهیه باقلوای اردبیل
باقلوای سه رنگ قزوین
باقلوا پرچمی
قزوین[۱۱] طرز تهیه باقلوای سه رنگ قزوین
باقلوای گل رز قزوین
باقلوای پیچ
قزوین[۱۰] طرز تهیه باقلوا گل رز قزوینی
بامیه طرز تهیه شیرینی بامیه
برساق
ورساق
بسراق
بیجار، استان کردستان طرز تهیه برساق
برساق لکی
قطاب لکی
استان لرستان طرز تهیه برساق لکی
برشتوک کرمان،[۴] گلپایگان (استان اصفهان) طرز تهیه برشتوک
برشلیگ شهر فیروزآباد در استان فارس
بژی کرمانشاه،[۱۲] استان کردستان طرز تهیه بژی
بژی برساق استان کرمانشاه - استان ایلام[۱۳] طرز تهیه بژی برساق
برنجک استان مازندران طرز تهیه شیرینی برنجک
بفه شکری لار[۱۴] طرز تهیه بفه شکری
پشت زیک
زیک کنجدی
استان مازندران،[۱] استان گلستان[۱۵] طرز تهیه پشت زیک
پشمک
پشمک یزدی
یزد[۹] طرز تهیه پشمک یزدی
پولکی اصفهان طرز تهیه پولکی
پیس گندله استان مازندران[۱] طرز تهیه پیس گندله
پیشمه
(پیشمه ترکمنی)
استان گلستان[۱۵] ترکمن صحرا طرز تهیه پیشمه
تاتار چورک ترکمن صحرا طرز تهیه تاتار چورک
تجکی استان سیستان و بلوچستان[۱۶] طرز تهیه تجکی
ترحلوا شیراز، یزد طرز تهیه ترحلوا
ترحلوای هویج همدان طرز تهیه ترحلوای هویج
ترک حلوا استان گیلان[۱۷] طرز تهیه ترک حلوا
توت تهران قزوین طرز تهیه توت
جوز قندی شهر نراق (استان مرکزی)، اصفهان طرز تهیه جوز قندی
چنگال سهین (چنگال سی یِن) شهر ابرکوه (استان یزد) طرز تهیه چنگال سهین
چُوَلو لار[۱۴] طرز تهیه چولو
حاجی بادام یزد[۹] کرمان[۴] طرز تهیه حاجی بادام
حلوا یزد طرز تهیه حلوا
حلوا ارده
حلوا شکری
زرقان یزد[۹] استان خوزستان طرز تهیه حلوا ارده
حلوای آماج گرگان طرز تهیه حلوای آماج
حلوای انگشت‌پیچ
حلوای کشدار
برازجان[۱۸] طرز تهیه حلوای انگشت‌پیچ
حلوای بگل استان ایلام[۱۳] طرز تهیه حلوای بگل
حلوای راشی (رهشی) بوشهر[۱۹]
حلوای رقایب
حلوای تخم گشنیز
استان گیلان[۱۷] طرز تهیه رقایب حلوا
حلوازرده همدان[۳] طرز تهیه حلوازرده
حلوای زردک (حلوای هویج) ارومیه طرز تهیه حلوای زردک
حلوای زنجبیلی استان گلستان[۱۵] استان اردبیل طرز تهیه حلوای زنجبیلی
حلوای زنجبیل اردبیل استان اردبیل
حلوای ساگو
حلوای سیاگو
استان بوشهر طرز تهیه حلوای ساگو
حلوای سفید
(آغ حلوا)
استان اردبیل، شهر خلخال طرز تهیه حلوای سفید
حلوای سنگک بوشهر[۱۹] طرز تهیه حلوای سنگک
حلوای سیاه اردبیل
(قره حلوا)
استان اردبیل طرز تهیه حلوای سیاه اردبیل
حلوای خارک
حلوای خرمایٍ کال
استان فارس طرز تهیه حلوای خارک
حلوای خرما (حلوای خرمایی) استان خوزستان طرز تهیه حلوای خرما
حلوا سوهانی
حلوا سوهانی گروسی
بیجار[۵] طرز تهیه حلوا سوهانی
حلوای شادونه
حلوا شاه دانه
قم
حلوا کنجدی استان خوزستان - قم طرز تهیه حلوا کنجدی
حلوای گردویی ارومیه[۲۰] طرز تهیه حلوای گردویی
حلوالوز شهر دماوند طرز تهیه حلوالوز
حلوا مغزی استان‌های همدان و خراسان رضوی طرز تهیه حلوای مغزی
حلوای مقراضی لار[۱۴] طرز تهیه حلوای مقراضی
حلوای هویج ارومیه طرز تهیه حلوای هویج
حلوا یغدر لار[۱۴]
دلبرو (شیرینی) لار[۱۴] طرز تهیه شیرینی دلبرو
خارک پخته بوشهر[۱۹] طرز تهیه خارک پخته
خرش حلوا استان گیلان[۱۷] طرز تهیه خرش حلوا
خمفروش استان هرمزگان، استان بوشهر طرز تهیه خمفروش
راحت الحلقوم همدان،[۳] تبریز[۲] طرز تهیه راحت الحلقوم
رشته برشته استان مازندران[۱] طرز تهیه رشته برشته
رشته‌ختایی
(شیرینی رشته ختایی تبریز)
تبریز[۲۱] طرز تهیه رشته‌ختایی
رنگینک
(معمولاً در منازل تهیه می‌شود)
لار،[۱۴] شیراز، آبادان طرز تهیه رنگینک
رشته‌خشکار استان گیلان[۱۷] طرز تهیه رشته‌خشکار
روورکرده بیرجند، بیرجند طرز تهیه روورکرده
زولبیا یزد[۹] طرز تهیه زولبیا
سجوق مراغه طرز تهیه سجوق
ساق عروس طرز تهیه ساق عروس
سمنو استان گیلان[۱۷] طرز تهیه سمنو
سوهان
سوهان گل نازک
قم،[۲۲] زرند[۲۳] طرز تهیه سوهان
سوهان عسلی قم، یزد، اصفهان طرز تهیه سوهان عسلی
شکرپاره طرز تهیه شکرپاره
شکوفه خا کردستان، شهر بیجار طرز تهیه شکوفه خا
شله کینه
شلکینه
ایلام طرز تهیه شله کینه
شیرینی اتابکی
شیرینی ولیعهدی
قزوین طرز تهیه شیرینی اتابکی
شیرینی بادامی قزوین طرز تهیه شیرینی بادامی
شیرینی بهشتی
شیرینی کرکی
شیرینی نائینی
قزوین[۲۴] طرز تهیه شیرینی بهشتی
شیرینی پادرازی قزوین[۲۴] طرز تهیه پادرازی
شیرینی حاجی کریمی قزوین[۲۴] طرز تهیه شیرینی حاجی کریمی
شیرینی روح‌افزا طرز تهیه شیرینی روح‌افزا
شیرینی چوروتمه تبریز
شیرینی زبان قزوین طرز تهیه شیرینی زبان
شیرینی شکری کرمانشاه[۲۵] طرز تهیه شیرینی شکری
شیرینی سمبوسه داراب، لار[۱۴] طرز تهیه شیرینی سمبوسه
شیرینی شیرمال همدان[۳]
شیرینی عسلی استان گلستان[۱۵] طرز تهیه شیرینی عسلی
شیرینی غلیفی طبس
شیرینی کشمشی طرز تهیه شیرینی کشمشی
شیرینی گردویی بروجرد طرز تهیه شیرینی گردویی
شیرینی لطیفه طرز تهیه شیرینی لطیفه
شیرینی لندو استان سیستان و بلوچستان[۱۶] طرز تهیه لندو
شیرینی مشهدی مشهد طرز تهیه شیرینی مشهدی
شیرینی مینیاتوری طرز تهیه شیرینی مینیاتوری
شیرینی نارگیلی قزوین[۲۴] طرز تهیه شیرینی نارگیلی
شیرینی نازک قزوین[۲۴] طرز تهیه شیرینی نازک
شیرینی نان چرخی
قزوین،[۲۴] کرمان[۴] طرز تهیه شیرینی نان چرخی
نشا
نشا جنوبی
استان بوشهر طرز تهیه نشا
شیرینی نعلی طرز تهیه شیرینی نعلی
شیرینی هلال خامه طرز تهیه شیرینی هلال خامه
شیره‌ارده استان خوزستان
فرنی استان گیلان[۱۷] طرز تهیه فرنی
قاتلاما
قاتلمه
ترکمن صحرا طرز تهیه قاتلاما
قاووت
(کف لمه-قووِّتو- قُوَّتو)
کرمان[۲۶] - استان مرکزی طرز تهیه قاووت
قتلمه استان سیستان و بلوچستان[۱۶] لار[۱۴] طرز تهیه قتلمه
قچکورگی استان اردبیل
قرابیه تبریز،[۲] قزوین[۲۴] طرز تهیه قرابیه
قطاب پشت استان گلستان[۱۵]
قطاب عسلی
(قطاب عسلی خلخال)
خلخال طرز تهیه قطاب عسلی
قطاب یزد[۹] و کرمان [۲۷] طرز تهیه قطاب
قماق استان مازندران[۱] طرز تهیه قماق
قند پنیری
شیرینی چای مراغه
مراغه
کاک
یوخه (در شیراز)
کرمانشاه[۲۵] استان ایلام،[۱۳] شیراز[۱۲] طرز تهیه کاک
کاکولی استان چهارمحال و بختیاری طرز تهیه کاکولی
کشکول طرز تهیه کشکول
کفبیخ خراسان[۲۸]
کماج همدان[۳] طرز تهیه کماج
کلمپه کرمان[۱۲][۲۶] طرز تهیه کلمپه
کلوچه استان گیلان،[۱۷] فومن، لاهیجان طرز تهیه کلوچه
کلوچه خرمایی دزفول، استان خوزستان طرز تهیه کلوچه خرمایی
کلوچه زنجبیلی سبزوار طرز تهیه کلوچه زنجبیلی
کلوچه شوشتری شوشتر طرز تهیه کلوچه شوشتری
کلوچه قندی بروجرد[۲۹] طرز تهیه کلوچه قندی
کلوچه و مسقطی شیراز، کازرون طرز تهیه کلوچه و مسقطی
کله کنجی استان ایلام[۱۳] طرز تهیه کله کنجی
کماج سهن کرمان[۲۶] طرز تهیه کماج سهن
شیرینی کنجدی سنندج[۵] طرز تهیه شیرینی کنجدی
شیرینی کنجدی گز انگبین سنندج طرز تهیه شیرینی کنجدی گز انگبین
کلمبو
پادرازی نون عید
استان گلستان[۱۵]
کیک شربتی قزوین طرز تهیه کیک شربتی
کیک یزدی یزد[۹] طرز تهیه کیک یزدی
گاتا طرز تهیه گاتا
گز اصفهان، بلداجی (استان چهارمحال و بختیاری)[۳۰] طرز تهیه گز
گردویی پفکی قزوین[۲۴] طرز تهیه گردویی پفکی
گل پالوده استان گیلان[۱۷] طرز تهیه گل پالوده
گمگه استان ایلام[۱۳] طرز تهیه گمگه
گوش فیل

یزد،[۹] اصفهان، اراک طرز تهیه گوش فیل
لب پیچ قزوین[۲۴]
لگیمات
لقیمات
بوشهر طرز تهیه لگیمات
لوز
انواع گوناگون دارد.
یزد،[۹] تبریز،[۲] قزوین[۱۱] طرز تهیه لوز
مسقطی
مسقطی جنوب

شیراز، لار، بندرعباس، بندر لنگه، میناب[۶] بوشهر[۱۹]سیرجان طرز تهیه مسقطی
نان برنجی کرمانشاه،[۲۵] یزد[۹] طرز تهیه نان برنجی
نان برنجی خلخال (قند چوریی) استان اردبیل طرز تهیه نان برنجی خلخال
نان پنجره‌ای
خاتون پنجره
استان گیلان[۱۷] طرز تهیه نان پنجره‌ای
نان چای
همدان،[۳] قزوین[۱۱] طرز تهیه نان چای
نان خرمایی کرمانشاه[۲۵] طرز تهیه نان خرمایی
نان شیرمال همدان[۳۱] طرز تهیه نان شیرمال
نان فسا
شیرینی نان فسا
شهر فسا در استان فارس طرز تهیه شیرینی نان فسا
نان فطیر اراک،بروجرد[۸] طرز تهیه نان فطیر
نان قندی
قزوین[۱۱] طرز تهیه نان قندی
نان مشت
شیرینی نان مشت
شهر جهرم در استان فارس طرز تهیه نان مشت
نان نخودچی قزوین[۱۱] طرز تهیه نان نخودچی
نان کوهی
نان ییلاقی
آمل طرز تهیه نان کوهی
نقل ارومیه[۲۰] طرز تهیه نقل
نوقا یا لوکا تبریز[۲] طرز تهیه نوقا

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ «آشنایی با غذاها و شیرینی‌های سنتی و محلی استان مازندران». همشهری آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ «معرفی شیرینی‌های تبریز». اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان تبریز. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ «به دنبال ثبت کامل سوغات ۹ گانه شیرینی همدان هستیم». باشگاه خبرنگاران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۵ دی ۱۳۹۲.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ «آشنایی با غذاهای خوشمزه چهار گوشه ایران». همشهری آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۶ بهمن ۱۳۹۲.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ «شیرینی‌ها و سوغات استان کردستان». اداره کل استان کردستان. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ «شیرینی‌های چند صد ساله ایرانی». انتخاب. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲.
 7. مرجع شهرهای ایران
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ «اراک، شهری که غریب است». تعطیلات نو. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ نوامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ ۹٫۴ ۹٫۵ ۹٫۶ ۹٫۷ ۹٫۸ ۹٫۹ «یزد، شهر ترمه و باقلوا». خبرگزاری میراث فرهنگی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ «بفرمائید باقلوا». سایت آفتاب به نقل از روزنامه ایران. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی پارامتر |پیوند بایگانی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک) در ۲۰۱۴-۰۲-۰۳. پارامتر |پیوند= ناموجود یا خالی (کمک); پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ ۱۱٫۳ ۱۱٫۴ «سوغات قزوین». شهرداری قزوین. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ ۱۲٫۲ «شیرین مثل شیرینی». روزنامه جام جم. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ ۱۳٫۳ ۱۳٫۴ «آشنایی با غذاها و شیرینی‌های سنتی و محلی استان ایلام». همشهری آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ اكتبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲. تاریخ وارد شده در |تاریخ بایگانی= را بررسی کنید (کمک)
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ ۱۴٫۳ ۱۴٫۴ ۱۴٫۵ ۱۴٫۶ ۱۴٫۷ «شیرینی‌های محلی لارستان». صحبت نو. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ ۱۵٫۳ ۱۵٫۴ ۱۵٫۵ «استان گلستان». سایت ایران، وزارت ارتباطات و فناوری. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ «سیستان و بلوچستان». سایت ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲.
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ ۱۷٫۳ ۱۷٫۴ ۱۷٫۵ ۱۷٫۶ ۱۷٫۷ ۱۷٫۸ «گیلان؛ رنگین کمان غذاهای متنوع و بی‌بدیل/لزوم تحقق گردشگری غذا در کشور». خبرگزاری مهر. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۲.
 18. «واژگان متداول مردم برازجان». واژگان پایگاه خبری، تحلیلی جنوب کشور، اتحاد جنوب. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲ بهمن ۱۳۹۲.
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ ۱۹٫۲ ۱۹٫۳ «آشنایی با سوغاتی‌های استان بوشهر». همشهری آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ آوریل ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲ بهمن ۱۳۹۲.
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ «ارومیه سرزمین تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز». شهرداری ارومیه. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ مارس ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 21. «میهمان آئین‌های مردم آذربایجان در ماه رمضان». روزنامه کیهان. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 22. «بازار سوهان قم دیگر داغ داغ نیست». خبرگزاری فارس. بایگانی‌شده از اصلی در 2014-1-22. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲. تاریخ وارد شده در |تاریخ بایگانی= را بررسی کنید (کمک)
 23. «سوهان زرند، گوی سبقت را از قم ربود». خبرگزاری ایسنا. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 24. ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ ۲۴٫۲ ۲۴٫۳ ۲۴٫۴ ۲۴٫۵ ۲۴٫۶ ۲۴٫۷ ۲۴٫۸ «نمایشگاه شیرینی‌های سنتی در قزوین». پایگاه غذا و سلامت ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۲.
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ ۲۵٫۲ ۲۵٫۳ «تولیدات ویژه مرکز کرمانشاه، سوغات». صدا و سیمای مرکز کرمانشاه. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ ۲۶٫۲ «سوغات کرمان». شورای فرهنگ عمومی کرمان. بایگانی‌شده از اصلی در ۲ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 27. [۱] مجله اینترنتی لقمه.
 28. Pinorest؛ سوری، فرزین. «ده بستنی متفاوت ایرانی برای بستنی‌دوست‌ها: کجا بخوریم و چرا». مجله پینورست. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۰-۳۰.
 29. «سوغاتی از جنس ورشو». خبرگزاری میراث فرهنگی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲.
 30. «آشنایی با سوغاتی‌های استان چهارمحال و بختیاری». همشهری آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ اكتبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲. تاریخ وارد شده در |تاریخ بایگانی= را بررسی کنید (کمک)
 31. «ˈکلمپهˈ کرمان و شیرینی‌های همدان هم ثبت ملی شدند». خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران استان گیلان. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰۱۴-۰۲-۰۵. دریافت‌شده در ۱۵ بهمن ۱۳۹۲.

پیوند به بیرون ویرایش