باز کردن منو اصلی

در اینجا فهرستی از مرام‌های سیاسی آمده‌است. شیوه‌های حکومت در کشورها و برنامهٔ حزب‌های سیاسی اغلب بر پایهٔ ایدئولوژی‌ای سیاسی پایه‌ریزی می‌شود.

محتویات

اقتدارگریزیویرایش

اقتدارگریزی بی‌قیدویرایش

اقتدارگریزی فردگراویرایش

افتدارگریزی مذهبیویرایش

اقتدارگریزی سوسیالیستیویرایش

کمونیسم اقتدارگریزویرایش

دیگر موردهاویرایش

کمونیسمویرایش

مارکسیسمویرایش

کمونیسم چپ‌گراویرایش

لنینیسمویرایش

ضدیت با اصلاحاتویرایش

کمونیسم اقتدارگریزویرایش

کمونیسم مذهبیویرایش

محافظه‌کاریویرایش

منطقه‌ایویرایش

دیگر موردهاویرایش

محیط گراییویرایش

برابری جنسیتیویرایش

لیبرالیسمویرایش

ملی‌گراییویرایش

فاشیسمویرایش

منطقه‌ایویرایش

صهیونیسمویرایش

جنبش‌های هم‌شکلیویرایش

مرام‌های دینی و مذهبیویرایش

جامعه‌گراییویرایش

سوسیالیسم آزادی‌گراویرایش

مارکسیسم آزادی‌گراویرایش

اقتدارگریزی سوسیالویرایش

سوسیالیسم اصلاح طلبویرایش

سوسیالیسم مردم‌سالارویرایش

مردم‌سالاری سوسیالویرایش

منطقه‌هاویرایش

سوسیالیسم مذهبیویرایش

دیگر موردهاویرایش

سوسیالیسم انقلابیویرایش

مارکسیسمویرایش

کمونیسم اقتدارگریزویرایش

دیگر موردهاویرایش

جستارهای وابستهویرایش

فرهنگ تشریحی ایسمها (مشتمل بر ۱۹۹۰ ایسم در علوم مختلف): نویسنده:عزیزالله علیزاده. تهران: فردوس. (چاپ دوم) ۱۳۹۵. ۶۵۴ صفحه. شابک: ۲-۴۸۲-۳۲۰-۹۶۴-۹۷۸

پی‌نوشت و منبعویرایش