باز کردن منو اصلی

فهرستی از ایرانیان عرب‌نژاد، عرب‌تبار، عرب‌زبان و مُستَعرب.


محتویات

اویرایش

بویرایش

پویرایش

تویرایش

ثویرایش

جویرایش

چویرایش

حویرایش

خویرایش

دویرایش

ذویرایش

رویرایش

زویرایش

سویرایش

شویرایش

صویرایش

ضویرایش

طویرایش

ظویرایش

عویرایش

غویرایش

فویرایش

قویرایش

کویرایش

گویرایش

لویرایش

مویرایش

نویرایش

وویرایش

هویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Ali Shamkhani - Los Angeles Times
  2. Smadi, Fatima (July 2011). "Iran: Ahmadinejad between Dismissal and Resignation" (PDF). الجزیره. Retrieved 2 October 2011.
  3. دانستنیهای بیرجند، شهرداری بیرجند.
  4. خاندان علم، سعیده سلطانی مقدم، پژوهشکده باقرالعلوم.
  5. Amir Asadollah Alam: Information from Answers.com
  6. مجله یغما - شماره 74 - همدانی عرب