فهرست بازیکنان باشگاه فوتبال منچستر یونایتد

فهرستویرایش

در این فهرست نام بازیکنانی که بیش از صد بار برای منچستر یونایتد به میدان رفته‌اند، آمده‌است.

توضیحات
 • از ابتدا – بازی‌هایی که بازیکن در ترکیب اصلی بوده.
 • جانشین – بازی‌هایی که بازیکن به عنوان یار جانشین وارد زمین شده.
پست‌ها
پیش از دهه ۱۹۶۰ بعد از دهه ۱۹۶۰
GK دروازه‌بان
FB مدافع کناری DF مدافع
HB هافبک MF هافبک
FW مهاجم
U بازیکنی که در چند پست می‌تواند بازی کند

آخرین به‌روزرسانی: ۲۳ دسامبر ۲۰۱۸

نام بازیکن ملیت پست دوران حضور در
منچستر یونایتد
از ابتدا جانشین مجموع گل زده منبع
تعداد بازی
دونالدسون, بابباب دونالدسون   اسکاتلند FW ۱۸۹۲–۱۸۹۷ ۱۴۷ ۰ ۱۴۷ ۶۶ [۱]
ارنتز, فردفرد ارنتز   اسکاتلند FB ۱۸۹۲–۱۹۰۲ ۳۰۳ ۰ ۳۰۳ ۹ [۲]
کسیدی, جوجو کسیدی   اسکاتلند FW ۱۸۹۳
۱۸۹۵–۱۹۰۰
۱۶۷ ۰ ۱۶۷ ۹۹ [۳]
Macnaught Jamesجیمز مک‌نات   اسکاتلند HB ۱۸۹۳–۱۸۹۸ ۱۵۷ ۰ ۱۵۷ ۱۲ [۴]
اسمیت, دیکدیک اسمیت   انگلستان FW ۱۸۹۴–۱۸۹۸
۱۹۰۰–۱۹۰۱
۱۰۰ ۰ ۱۰۰ ۳۷ [۵]
کارترایت, والتروالتر کارترایت   انگلستان HB ۱۸۹۵–۱۹۰۵ ۲۵۷ ۰ ۲۵۷ ۸ [۶]
استفورد, هریهری استفورد   انگلستان FB ۱۸۹۶–۱۹۰۳ ۲۰۰ ۰ ۲۰۰ ۱ [۷]
برایانت, ویلیامویلیام برایانت   انگلستان FW ۱۸۹۶–۱۹۰۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۷ ۳۳ [۸]
برت, فرانکفرانک برت   اسکاتلند GK ۱۸۹۶–۱۹۰۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ ۰ [۹]
مورگان, بیلیبیلی مورگان   انگلستان HB ۱۸۹۷–۱۹۰۳ ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ ۷ [۱۰]
گریفیتس, بیلیبیلی گریفیتس   انگلستان HB ۱۸۹۹–۱۹۰۵ ۱۷۵ ۰ ۱۷۵ ۳۰ [۱۱]
اسکافیلد, الفالف اسکافیلد   انگلستان FW ۱۹۰۰–۱۹۰۷ ۱۷۹ ۰ ۱۷۹ ۳۵ [۱۲]
هی, وینسوینس هی   انگلستان FB ۱۹۰۱–۱۹۰۷
۱۹۰۸–۱۹۱۰
۱۲۸ ۰ ۱۲۸ ۲ [۱۳]
پدی, جکجک پدی   اسکاتلند FW ۱۹۰۲–۱۹۰۳
۱۹۰۴–۱۹۰۷
۱۲۱ ۰ ۱۲۱ ۵۸ [۱۴]
داونی, الکسالکس داونی   اسکاتلند HB ۱۹۰۲–۱۹۰۹ ۱۹۱ ۰ ۱۹۱ ۱۴ [۱۵]
بل, الکسالکس بل   اسکاتلند HB ۱۹۰۳–۱۹۱۳ ۳۰۹ ۰ ۳۰۹ ۱۰ [۱۶]
بانترون, بابباب بانترون   اسکاتلند FB ۱۹۰۳–۱۹۰۷ ۱۳۴ ۰ ۱۳۴ ۳ [۱۷]
موگر, هریهری موگر   انگلستان GK ۱۹۰۳–۱۹۱۲ ۲۶۶ ۰ ۲۶۶ ۰ [۱۸]
داک‌ورث, دیکدیک داک‌ورث   انگلستان HB ۱۹۰۳–۱۹۱۵ ۲۵۴ ۰ ۲۵۴ ۱۱ [۱۹]
رابرتز, چارلیچارلی رابرتز   انگلستان HB ۱۹۰۴–۱۹۱۳ ۳۰۲ ۰ ۳۰۲ ۲۳ [۲۰]
هولدن, دیکدیک هولدن   انگلستان FB ۱۹۰۵–۱۹۱۴ ۱۱۷ ۰ ۱۱۷ ۰ [۲۱]
پیکن, جکجک پیکن   اسکاتلند FW ۱۹۰۵–۱۹۱۱ ۱۲۲ ۰ ۱۲۲ ۴۶ [۲۲]
وال, جرججرج وال   انگلستان FW ۱۹۰۶–۱۹۱۵ ۳۱۹ ۰ ۳۱۹ ۱۰۰ [۲۳]
مردیث, بیلیبیلی مردیث   ولز FW ۱۹۰۷–۱۹۲۱ ۳۳۵ ۰ ۳۳۵ ۳۶ [۲۴]
ترنبال, سندیسندی ترنبال   اسکاتلند FW ۱۹۰۷–۱۹۱۵ ۲۴۷ ۰ ۲۴۷ ۱۰۱ [۲۵]
استیسی, جورججورج استیسی   انگلستان FB ۱۹۰۷–۱۹۱۵ ۲۷۰ ۰ ۲۷۰ ۹ [۲۶]
هالس, هارولدهارولد هالس   انگلستان FW ۱۹۰۸–۱۹۱۲ ۱۲۵ ۰ ۱۲۵ ۵۶ [۲۷]
والی, آرتورآرتور والی   انگلستان HB ۱۹۰۹–۱۹۲۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۶ ۶ [۲۸]
وست, اناکاناک وست   انگلستان FW ۱۹۱۰–۱۹۱۶ ۱۸۱ ۰ ۱۸۱ ۸۰ [۲۹]
بیل, بابیبابی بیل   انگلستان GK ۱۹۱۲–۱۹۱۹ ۱۱۲ ۰ ۱۱۲ ۰ [۳۰]
میو, جکجک میو   انگلستان GK ۱۹۱۲–۱۹۲۶ ۱۹۹ ۰ ۱۹۹ ۰ [۳۱]
هیلدیتچ, لللل هیلدیتچ   انگلستان HB ۱۹۱۹–۱۹۳۲ ۳۲۲ ۰ ۳۲۲ ۷ [۳۲]
سیلکوک, جکجک سیلکوک   انگلستان FB ۱۹۱۹–۱۹۳۴ ۴۴۹ ۰ ۴۴۹ ۲ [۳۳]
اسپنس, جوجو اسپنس   انگلستان FW ۱۹۱۹–۱۹۳۳ ۵۱۰ ۰ ۵۱۰ ۱۶۸ [۳۴]
مور, چارلیچارلی مور   انگلستان FB ۱۹۱۹–۱۹۲۱
۱۹۲۲–۱۹۳۱
۳۲۸ ۰ ۳۲۸ ۰ [۳۵]
گریم‌وود, جانجان گریم‌وود   انگلستان HB ۱۹۱۹–۱۹۲۷ ۲۰۵ ۰ ۲۰۵ ۸ [۳۶]
پارتریج, تدیتدی پارتریج   انگلستان FW ۱۹۲۰–۱۹۲۹ ۱۶۰ ۰ ۱۶۰ ۱۸ [۳۷]
استوارد, الفالف استوارد   انگلستان GK ۱۹۲۰–۱۹۳۲ ۳۲۶ ۰ ۳۲۶ ۰ [۳۸]
بنیون, ریری بنیون   ولز HB ۱۹۲۱–۱۹۳۲ ۳۰۱ ۰ ۳۰۱ ۳ [۳۹]
لاکهد, آرتورآرتور لاکهد   اسکاتلند FW ۱۹۲۱–۱۹۲۵ ۱۵۳ ۰ ۱۵۳ ۵۰ [۴۰]
توماس, هریهری توماس   ولز FW ۱۹۲۲–۱۹۳۱ ۱۳۵ ۰ ۱۳۵ ۱۳ [۴۱]
بارسون, فرانکفرانک بارسون   انگلستان HB ۱۹۲۲–۱۹۲۸ ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ ۴ [۴۲]
من, فرانکفرانک من   انگلستان HB ۱۹۲۳–۱۹۳۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۷ ۵ [۴۳]
مک‌فرسون, فرانکفرانک مک‌فرسون   انگلستان FW ۱۹۲۳–۱۹۲۸ ۱۷۵ ۰ ۱۷۵ ۵۲ [۴۴]
جونز, تامتام جونز   انگلستان FB ۱۹۲۴–۱۹۳۷ ۲۰۰ ۰ ۲۰۰ ۰ [۴۵]
هنسون, جیمیجیمی هنسون   انگلستان FW ۱۹۲۴–۱۹۳۱ ۱۴۷ ۰ ۱۴۷ ۵۲ [۴۶]
ویلسون, جکجک ویلسون   انگلستان HB ۱۹۲۶–۱۹۳۲ ۱۴۰ ۰ ۱۴۰ ۳ [۴۷]
مک‌لناهان, هیوهیو مک‌لناهان   انگلستان HB ۱۹۲۸–۱۹۳۷ ۱۱۶ ۰ ۱۱۶ ۱۲ [۴۸]
رولی, هریهری رولی   انگلستان FW ۱۹۲۸–۱۹۳۲
۱۹۳۴–۱۹۳۷
۱۸۰ ۰ ۱۸۰ ۵۵ [۴۹]
رید, تامتام رید   اسکاتلند FW ۱۹۲۹–۱۹۳۳ ۱۰۱ ۰ ۱۰۱ ۶۷ [۵۰]
مک‌لکلن, جرججرج مک‌لکلن   اسکاتلند FW ۱۹۲۹–۱۹۳۳ ۱۱۶ ۰ ۱۱۶ ۴ [۵۱]
ملور, جکجک ملور   انگلستان FB ۱۹۳۰–۱۹۳۷ ۱۲۲ ۰ ۱۲۲ ۰ [۵۲]
منلی, تامتام منلی   انگلستان HB ۱۹۳۰–۱۹۳۹ ۱۹۵ ۰ ۱۹۵ ۴۱ [۵۳]
ووس, جرججرج ووس   انگلستان HB ۱۹۳۳–۱۹۳۹ ۲۰۹ ۰ ۲۰۹ ۱ [۵۴]
گریفیتس, جکجک گریفیتس   انگلستان FB ۱۹۳۴–۱۹۴۴ ۱۷۳ ۰ ۱۷۳ ۱ [۵۵]
مک‌کی, بیلبیل مک‌کی   اسکاتلند HB ۱۹۳۴–۱۹۴۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ ۱۵ [۵۶]
ماتچ, جرججرج ماتچ   اسکاتلند FW ۱۹۳۴–۱۹۳۷ ۱۲۰ ۰ ۱۲۰ ۴۹ [۵۷]
بمفورد, تامیتامی بمفورد   ولز FW ۱۹۳۴–۱۹۳۸ ۱۰۹ ۰ ۱۰۹ ۵۷ [۵۸]
برایانت, بیلیبیلی برایانت   انگلستان FW ۱۹۳۴–۱۹۳۹ ۱۵۷ ۰ ۱۵۷ ۴۲ [۵۹]
براون, جیمزجیمز براون   اسکاتلند HB ۱۹۳۵–۱۹۳۹ ۱۱۰ ۰ ۱۱۰ ۱ [۶۰]
کری, جانیجانی کری   جمهوری ایرلند FB ۱۹۳۷–۱۹۵۳ ۳۴۴ ۰ ۳۴۴ ۱۷ [۶۱]
رولی, جکجک رولی   انگلستان FW ۱۹۳۷–۱۹۵۵ ۴۲۴ ۰ ۴۲۴ ۲۱۱ [۶۲]
پیرسون, استناستن پیرسون   انگلستان FW ۱۹۳۷–۱۹۵۴ ۳۴۳ ۰ ۳۴۳ ۱۴۸ [۶۳]
وارنر, جکجک وارنر   ولز HB ۱۹۳۸–۱۹۵۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۵ ۲ [۶۴]
آستون, جانجان آستون   انگلستان FB ۱۹۴۶–۱۹۵۴ ۲۸۴ ۰ ۲۸۴ ۳۰ [۶۵]
چیلتون, آلنبیآلنبی چیلتون   انگلستان HB ۱۹۴۶–۱۹۵۵ ۳۹۱ ۰ ۳۹۱ ۳ [۶۶]
کوکبرن, هنریهنری کوکبرن   انگلستان HB ۱۹۴۶–۱۹۵۴ ۲۷۵ ۰ ۲۷۵ ۴ [۶۷]
کرامپتون, جکجک کرامپتون   انگلستان GK ۱۹۴۶–۱۹۵۶ ۲۱۲ ۰ ۲۱۲ ۰ [۶۸]
دلانی, جیمیجیمی دلانی   اسکاتلند FW ۱۹۴۶–۱۹۵۰ ۱۸۴ ۰ ۱۸۴ ۲۸ [۶۹]
مک‌گلن, بیلیبیلی مک‌گلن   انگلستان HB ۱۹۴۶–۱۹۵۲ ۱۲۲ ۰ ۱۲۲ ۲ [۷۰]
میتن, چارلیچارلی میتن   انگلستان FW ۱۹۴۶–۱۹۵۲ ۱۶۲ ۰ ۱۶۲ ۶۱ [۷۱]
داونی, جانجان داونی   اسکاتلند FW ۱۹۴۹–۱۹۵۳ ۱۱۶ ۰ ۱۱۶ ۳۷ [۷۲]
وود, ریری وود   انگلستان GK ۱۹۴۹–۱۹۵۸ ۲۰۸ ۰ ۲۰۸ ۰ [۷۳]
گیبسون, داندان گیبسون   انگلستان HB ۱۹۵۰–۱۹۵۵ ۱۱۵ ۰ ۱۱۵ ۰ [۷۴]
جونز, مارکمارک جونز   انگلستان HB ۱۹۵۰–۱۹۵۸ ۱۲۱ ۰ ۱۲۱ ۱ [۷۵]
بری, جانیجانی بری   انگلستان FW ۱۹۵۱–۱۹۵۸ ۲۷۶ ۰ ۲۷۶ ۴۵ [۷۶]
بلانچ‌فلاور, جکیجکی بلانچ‌فلاور ایرلند شمالی HB ۱۹۵۱–۱۹۵۸ ۱۱۷ ۰ ۱۱۷ ۲۷ [۷۷]
بایرن, راجرراجر بایرن   انگلستان FB ۱۹۵۱–۱۹۵۸ ۲۸۰ ۰ ۲۸۰ ۲۰ [۷۸]
پگ, دیویددیوید پگ   انگلستان FW ۱۹۵۲–۱۹۵۸ ۱۵۰ ۰ ۱۵۰ ۲۸ [۷۹]
فولکس, بیلبیل فولکس   انگلستان DF ۱۹۵۲–۱۹۷۰ ۶۸۵ ۳ ۶۸۸ ۹ [۸۰]
تیلور, تامیتامی تیلور   انگلستان FW ۱۹۵۳–۱۹۵۸ ۱۹۱ ۰ ۱۹۱ ۱۳۱ [۸۱]
ادواردز, دانکندانکن ادواردز   انگلستان HB ۱۹۵۳–۱۹۵۸ ۱۷۷ ۰ ۱۷۷ ۲۱ [۸۲]
ویولت, دنیسدنیس ویولت   انگلستان FW ۱۹۵۳–۱۹۶۲ ۲۹۳ ۰ ۲۹۳ ۱۷۹ [۸۳]
گودوین, فردیفردی گودوین   انگلستان HB ۱۹۵۴–۱۹۶۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۷ ۸ [۸۴]
اسکانلون, آلبرتآلبرت اسکانلون   انگلستان FW ۱۹۵۴–۱۹۶۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۷ ۳۵ [۸۵]
کولمن, ادیادی کولمن   انگلستان HB ۱۹۵۵–۱۹۵۸ ۱۰۸ ۰ ۱۰۸ ۲ [۸۶]
کوپ, رونیرونی کوپ   انگلستان HB ۱۹۵۶–۱۹۶۱ ۱۰۶ ۰ ۱۰۶ ۲ [۸۷]
چارلتون, بابیبابی چارلتون   انگلستان FW ۱۹۵۶–۱۹۷۳ ۷۵۶ ۲ ۷۵۸ ۲۴۹ [۸۸]
گسکل, دیویددیوید گسکل   انگلستان GK ۱۹۵۶–۱۹۶۷ ۱۱۹ ۰ ۱۱۹ ۰ [۸۹]
گرگ, هریهری گرگ ایرلند شمالی GK ۱۹۵۷–۱۹۶۶ ۲۴۷ ۰ ۲۴۷ ۰ [۹۰]
برنان, شیشی برنان   جمهوری ایرلند FB ۱۹۵۸–۱۹۷۰ ۳۵۸ ۱ ۳۵۹ ۶ [۹۱]
کویکسال, آلبرتآلبرت کویکسال   انگلستان FW ۱۹۵۸–۱۹۶۳ ۱۸۳ ۰ ۱۸۳ ۵۶ [۹۲]
جایلز, جانیجانی جایلز   جمهوری ایرلند FW ۱۹۵۹–۱۹۶۳ ۱۱۵ ۰ ۱۱۵ ۱۳ [۹۳]
استایلز, نوبینوبی استایلز   انگلستان HB ۱۹۵۹–۱۹۷۱ ۳۹۴ ۰ ۳۹۴ ۱۹ [۹۴]
سترز, موریسموریس سترز   انگلستان HB ۱۹۶۰–۱۹۶۴ ۱۹۴ ۰ ۱۹۴ ۱۴ [۹۵]
دان, تونیتونی دان   جمهوری ایرلند DF ۱۹۶۰–۱۹۷۳ ۵۳۴ ۱ ۵۳۵ ۲ [۹۶]
کنتول, نوئلنوئل کنتول   جمهوری ایرلند FB ۱۹۶۰–۱۹۶۷ ۱۴۶ ۰ ۱۴۶ ۸ [۹۷]
هرد, دیویددیوید هرد   اسکاتلند FW ۱۹۶۱–۱۹۶۸ ۲۶۴ ۱ ۲۶۵ ۱۴۵ [۹۸]
لا, دنیسدنیس لا   اسکاتلند FW ۱۹۶۲–۱۹۷۳ ۳۹۸ ۶ ۴۰۴ ۲۳۷ [۹۹]
سدلر, دیویددیوید سدلر   انگلستان U ۱۹۶۲–۱۹۷۳ ۳۲۸ ۷ ۳۳۵ ۲۷ [۱۰۰]
کرراند, پتپت کرراند   اسکاتلند HB ۱۹۶۳–۱۹۷۱ ۳۹۷ ۰ ۳۹۷ ۱۵ [۱۰۱]
بست, جورججورج بست ایرلند شمالی FW ۱۹۶۳–۱۹۷۴ ۴۷۰ ۰ ۴۷۰ ۱۷۹ [۱۰۲]
کانلی, جانجان کانلی   انگلستان FW ۱۹۶۴–۱۹۶۶ ۱۱۲ ۱ ۱۱۳ ۳۵ [۱۰۳]
فیتزپاتریک, جانجان فیتزپاتریک   اسکاتلند DF ۱۹۶۵–۱۹۷۳ ۱۴۱ ۶ ۱۴۷ ۱۰ [۱۰۴]
آستون جونیور, جانجان آستون جونیور   انگلستان FW ۱۹۶۵–۱۹۷۲ ۱۶۶ ۲۱ ۱۸۷ ۲۷ [۱۰۵]
استپنی, الکسالکس استپنی   انگلستان GK ۱۹۶۶–۱۹۷۹ ۵۳۹ ۰ ۵۳۹ ۲ [۱۰۶]
کید, برایانبرایان کید   انگلستان FW ۱۹۶۷–۱۹۷۴ ۲۵۷ ۹ ۲۶۶ ۷۰ [۱۰۷]
برنز, فرانسیسفرانسیس برنز   اسکاتلند DF ۱۹۶۷–۱۹۷۲ ۱۴۳ ۱۳ ۱۵۶ ۷ [۱۰۸]
مورگان, ویلیویلی مورگان   اسکاتلند MF ۱۹۶۸–۱۹۷۵ ۲۹۳ ۳ ۲۹۶ ۳۴ [۱۰۹]
جیمز, استیواستیو جیمز   انگلستان HB ۱۹۶۸–۱۹۷۵ ۱۶۰ ۱ ۱۶۱ ۴ [۱۱۰]
مکلروی, سامیسامی مکلروی ایرلند شمالی MF ۱۹۷۱–۱۹۸۲ ۳۹۱ ۲۸ ۴۱۹ ۷۱ [۱۱۱]
باکن, مارتینمارتین باکن   اسکاتلند DF ۱۹۷۲–۱۹۸۳ ۴۵۶ ۰ ۴۵۶ ۴ [۱۱۲]
مک‌کریری, دیویددیوید مک‌کریری ایرلند شمالی MF ۱۹۷۲–۱۹۷۹ ۵۷ ۵۳ ۱۱۰ ۸ [۱۱۳]
فارسیت, الکسالکس فارسیت   اسکاتلند FB ۱۹۷۳–۱۹۷۸ ۱۱۶ ۳ ۱۱۹ ۵ [۱۱۴]
مکاری, لولو مکاری   اسکاتلند FW ۱۹۷۳–۱۹۸۴ ۳۷۴ ۲۷ ۴۰۱ ۹۷ [۱۱۵]
دیلی, جریجری دیلی   جمهوری ایرلند MF ۱۹۷۳–۱۹۷۷ ۱۳۷ ۵ ۱۴۲ ۳۲ [۱۱۶]
گرینهوف, براینبراین گرینهوف   انگلستان DF ۱۹۷۳–۱۹۷۹ ۲۶۸ ۳ ۲۷۱ ۱۷ [۱۱۷]
هاستون, استوارتاستوارت هاستون   اسکاتلند DF ۱۹۷۴–۱۹۸۰ ۲۴۸ ۲ ۲۵۰ ۱۶ [۱۱۸]
پیرسون, استیوارتاستیوارت پیرسون   انگلستان FW ۱۹۷۴–۱۹۷۹ ۱۷۹ ۱ ۱۸۰ ۶۶ [۱۱۹]
آلبیستون, آرتورآرتور آلبیستون   اسکاتلند FB ۱۹۷۴–۱۹۸۸ ۴۶۷ ۱۸ ۴۸۵ ۷ [۱۲۰]
کوپل, استیواستیو کوپل   انگلستان MF ۱۹۷۵–۱۹۸۳ ۳۹۳ ۳ ۳۹۶ ۷۰ [۱۲۱]
نیکول, جیمیجیمی نیکول ایرلند شمالی DF ۱۹۷۵–۱۹۸۲ ۲۳۵ ۱۳ ۲۴۸ ۶ [۱۲۲]
هیل, گوردونگوردون هیل   انگلستان MF ۱۹۷۵–۱۹۷۸ ۱۳۳ ۱ ۱۳۴ ۵۱ [۱۲۳]
گرینهوف, جیمیجیمی گرینهوف   انگلستان FW ۱۹۷۶–۱۹۸۰ ۱۱۹ ۴ ۱۲۳ ۳۶ [۱۲۴]
گرایمز, اشلیاشلی گرایمز   جمهوری ایرلند DF ۱۹۷۷–۱۹۸۳ ۷۷ ۳۰ ۱۰۷ ۱۱ [۱۲۵]
جردن, جوجو جردن   اسکاتلند FW ۱۹۷۸–۱۹۸۱ ۱۲۵ ۱ ۱۲۶ ۴۱ [۱۲۶]
مک‌کوئین, گوردونگوردون مک‌کوئین   اسکاتلند DF ۱۹۷۸–۱۹۸۵ ۲۲۹ ۰ ۲۲۹ ۲۶ [۱۲۷]
بیلی, گریگری بیلی   انگلستان GK ۱۹۷۸–۱۹۸۷ ۳۷۵ ۰ ۳۷۵ ۰ [۱۲۸]
توماس, میکیمیکی توماس   ولز MF ۱۹۷۸–۱۹۸۱ ۱۱۰ ۰ ۱۱۰ ۱۵ [۱۲۹]
موران, کوینکوین موران   جمهوری ایرلند DF ۱۹۷۹–۱۹۸۸ ۲۸۴ ۵ ۲۸۹ ۲۴ [۱۳۰]
ویلکینز, رایرای ویلکینز   انگلستان MF ۱۹۷۹–۱۹۸۴ ۱۹۱ ۳ ۱۹۴ ۱۰ [۱۳۱]
داکسبری, مایکمایک داکسبری   انگلستان DF ۱۹۸۰–۱۹۹۰ ۳۴۵ ۳۳ ۳۷۸ ۷ [۱۳۲]
گیدمن, جانجان گیدمن   انگلستان DF ۱۹۸۱–۱۹۸۶ ۱۱۶ ۴ ۱۲۰ ۴ [۱۳۳]
استپلتون, فرانکفرانک استپلتون   جمهوری ایرلند FW ۱۹۸۱–۱۹۸۷ ۲۶۷ ۲۱ ۲۸۸ ۷۸ [۱۳۴]
موزس, رمیرمی موزس   انگلستان MF ۱۹۸۱–۱۹۸۸ ۱۸۸ ۱۱ ۱۹۹ ۱۲ [۱۳۵]
رابسون, برایانبرایان رابسون   انگلستان MF ۱۹۸۱–۱۹۹۴ ۴۳۷ ۲۴ ۴۶۱ ۹۹ [۱۳۶]
وایتساید, نورمننورمن وایتساید ایرلند شمالی FW ۱۹۸۲–۱۹۸۹ ۲۵۶ ۱۸ ۲۷۴ ۶۷ [۱۳۷]
مک‌گرت, پلپل مک‌گرت   جمهوری ایرلند DF ۱۹۸۲–۱۹۸۹ ۱۹۲ ۷ ۱۹۹ ۱۶ [۱۳۸]
هیوز, مارکمارک هیوز   ولز FW ۱۹۸۳–۱۹۸۶
۱۹۸۸–۱۹۹۵
۴۵۳ ۱۴ ۴۶۷ ۱۶۳ [۱۳۹]
هاگ, گریمگریم هاگ   اسکاتلند DF ۱۹۸۴–۱۹۸۸ ۱۰۸ ۲ ۱۱۰ ۱ [۱۴۰]
بلکمور, کلیتونکلیتون بلکمور   ولز U ۱۹۸۴–۱۹۹۴ ۲۰۱ ۴۴ ۲۴۵ ۲۶ [۱۴۱]
اولسن, یسپریسپر اولسن   دانمارک MF ۱۹۸۴–۱۹۸۸ ۱۴۹ ۲۷ ۱۷۶ ۲۴ [۱۴۲]
استرکان, گوردونگوردون استرکان   اسکاتلند MF ۱۹۸۴–۱۹۸۹ ۱۹۵ ۶ ۲۰۱ ۳۸ [۱۴۳]
دیونپورت, پیترپیتر دیونپورت   انگلستان FW ۱۹۸۶–۱۹۸۸ ۸۳ ۲۳ ۱۰۶ ۲۶ [۱۴۴]
مک‌کلیر, برایانبرایان مک‌کلیر   اسکاتلند FW ۱۹۸۷–۱۹۹۸ ۳۹۸ ۷۳ ۴۷۱ ۱۲۷ [۱۴۵]
بروس, استیواستیو بروس   انگلستان DF ۱۹۸۷–۱۹۹۶ ۴۱۱ ۳ ۴۱۴ ۵۱ [۱۴۶]
مارتین, لیلی مارتین   انگلستان DF ۱۹۸۸–۱۹۹۴ ۸۴ ۲۵ ۱۰۹ ۲ [۱۴۷]
شارپ, لیلی شارپ   انگلستان MF ۱۹۸۸–۱۹۹۶ ۲۱۳ ۵۰ ۲۶۳ ۳۶ [۱۴۸]
دوناگی, مالمال دوناگی ایرلند شمالی DF ۱۹۸۸–۱۹۹۲ ۹۸ ۲۱ ۱۱۹ ۰ [۱۴۹]
فلان, مایکمایک فلان   انگلستان U ۱۹۸۹–۱۹۹۴ ۱۲۷ ۱۹ ۱۴۶ ۳ [۱۵۰]
وب, نیلنیل وب   انگلستان MF ۱۹۸۹–۱۹۹۲ ۱۰۵ ۵ ۱۱۰ ۱۱ [۱۵۱]
پالیستر, گریگری پالیستر   انگلستان DF ۱۹۸۹–۱۹۹۸ ۴۳۳ ۴ ۴۳۷ ۱۵ [۱۵۲]
اینس, پلپل اینس   انگلستان MF ۱۹۸۹–۱۹۹۵ ۲۷۶ ۵ ۲۸۱ ۲۹ [۱۵۳]
اروین, دنیسدنیس اروین   جمهوری ایرلند DF ۱۹۹۰–۲۰۰۲ ۵۱۱ ۱۸ ۵۲۹ ۳۳ [۱۵۴]
گیگز, رایانرایان گیگز   ولز MF ۱۹۹۱–۲۰۱۴ ۸۰۲ ۱۶۱ ۹۶۳ ۱۶۸ [۱۵۵]
کانچلسکیس, آندریآندری کانچلسکیس   اتحاد جماهیر شوروی
  روسیه
MF ۱۹۹۱–۱۹۹۵ ۱۳۲ ۲۹ ۱۶۱ ۳۶ [۱۵۶]
پارکر, پلپل پارکر   انگلستان DF ۱۹۹۱–۱۹۹۶ ۱۳۷ ۹ ۱۴۶ ۲ [۱۵۷]
اشمایکل, پیترپیتر اشمایکل   دانمارک GK ۱۹۹۱–۱۹۹۹ ۳۹۸ ۰ ۳۹۸ ۱ [۱۵۸]
نویل, گریگری نویل   انگلستان DF ۱۹۹۲–۲۰۱۱ ۵۶۶ ۳۶ ۶۰۲ ۷ [۱۵۹]
بکام, دیویددیوید بکام   انگلستان MF ۱۹۹۲–۲۰۰۳ ۳۵۶ ۳۸ ۳۹۴ ۸۵ [۱۶۰]
بات, نیکینیکی بات   انگلستان MF ۱۹۹۲–۲۰۰۴ ۳۰۷ ۷۹ ۳۸۶ ۲۶ [۱۶۱]
کانتونا, اریکاریک کانتونا   فرانسه FW ۱۹۹۲–۱۹۹۷ ۱۸۴ ۱ ۱۸۵ ۸۲ [۱۶۲]
کین, رویروی کین   جمهوری ایرلند MF ۱۹۹۳–۲۰۰۵ ۴۵۸ ۲۲ ۴۸۰ ۵۱ [۱۶۳]
می, دیویددیوید می   انگلستان DF ۱۹۹۴–۲۰۰۳ ۹۸ ۲۰ ۱۱۸ ۸ [۱۶۴]
اسکولز, پلپل اسکولز   انگلستان MF ۱۹۹۴–۲۰۱۱
۲۰۱۲–۲۰۱۳
۵۷۷ ۱۴۱ ۷۱۸ ۱۵۵ [۱۶۵]
کول, اندیاندی کول   انگلستان FW ۱۹۹۵–۲۰۰۱ ۲۳۱ ۴۴ ۲۷۵ ۱۲۱ [۱۶۶]
نویل, فیلفیل نویل   انگلستان DF ۱۹۹۵–۲۰۰۵ ۳۰۱ ۸۵ ۳۸۶ ۸ [۱۶۷]
جانسن, رونیرونی جانسن   نروژ DF ۱۹۹۶–۲۰۰۲ ۱۳۱ ۱۹ ۱۵۰ ۹ [۱۶۸]
سولسشیر, اوله گانراوله گانر سولسشیر   نروژ FW ۱۹۹۶–۲۰۰۷ ۲۱۶ ۱۵۰ ۳۶۶ ۱۲۶ [۱۶۹]
شرینگهام, تدیتدی شرینگهام   انگلستان FW ۱۹۹۷–۲۰۰۱ ۱۰۱ ۵۲ ۱۵۳ ۴۶ [۱۷۰]
برگ, هنینگهنینگ برگ   نروژ DF ۱۹۹۷–۲۰۰۰ ۸۱ ۲۲ ۱۰۳ ۳ [۱۷۱]
براون, وسوس براون   انگلستان DF ۱۹۹۸–۲۰۱۱ ۳۱۳ ۴۹ ۳۶۲ ۵ [۱۷۲]
استام, یاپیاپ استام   هلند DF ۱۹۹۸–۲۰۰۱ ۱۲۵ ۲ ۱۲۷ ۱ [۱۷۳]
یورک, دوایتدوایت یورک   ترینیداد و توباگو FW ۱۹۹۸–۲۰۰۲ ۱۲۰ ۳۲ ۱۵۲ ۶۶ [۱۷۴]
فورچن, کوینتونکوینتون فورچن   آفریقای جنوبی MF ۱۹۹۹–۲۰۰۶ ۸۸ ۳۸ ۱۲۶ ۱۱ [۱۷۵]
سیلوستره, میکاییلمیکاییل سیلوستره   فرانسه DF ۱۹۹۹–۲۰۰۸ ۳۲۶ ۳۵ ۳۶۱ ۱۰ [۱۷۶]
اوشی, جانجان اوشی   جمهوری ایرلند U ۱۹۹۹–۲۰۱۱ ۳۰۱ ۹۲ ۳۹۳ ۱۵ [۱۷۷]
بارتز, فابینفابین بارتز   فرانسه GK ۲۰۰۰–۲۰۰۴ ۱۳۹ ۰ ۱۳۹ ۰ [۱۷۸]
فن نیستلروی, رودرود فن نیستلروی   هلند FW ۲۰۰۱–۲۰۰۶ ۲۰۰ ۱۹ ۲۱۹ ۱۵۰ [۱۷۹]
فردیناند, ریوریو فردیناند   انگلستان DF ۲۰۰۲–۲۰۱۴ ۴۴۴ ۱۱ ۴۵۵ ۸ [۱۸۰]
فلچر, درندرن فلچر   اسکاتلند MF ۲۰۰۳–۲۰۱۵ ۲۶۶ ۷۶ ۳۴۲ ۲۴ [۱۸۱]
رونالدو, کریستیانوکریستیانو رونالدو   پرتغال FW ۲۰۰۳–۲۰۰۹ ۲۴۴ ۴۸ ۲۹۲ ۱۱۸ [۱۸۲]
ساها, لوئیسلوئیس ساها   فرانسه FW ۲۰۰۴–۲۰۰۸ ۷۶ ۴۸ ۱۲۴ ۴۲ [۱۸۳]
رونی, وینوین رونی   انگلستان FW ۲۰۰۴–۲۰۱۷ ۴۹۷ ۶۲ ۵۵۹ ۲۵۳ [۱۸۴]
فن در سار, ادوینادوین فن در سار   هلند GK ۲۰۰۵–۲۰۱۱ ۲۶۶ ۰ ۲۶۶ ۰ [۱۸۵]
پارک جی سونگ   کره جنوبی MF ۲۰۰۵–۲۰۱۲ ۱۴۶ ۵۹ ۲۰۵ ۲۷ [۱۸۶]
اورا, پاتریسپاتریس اورا   فرانسه DF ۲۰۰۶–۲۰۱۴ ۳۵۷ ۲۲ ۳۷۹ ۱۰ [۱۸۷]
ویدیچ, نمانیانمانیا ویدیچ   صربستان DF ۲۰۰۶–۲۰۱۴ ۲۹۰ ۱۰ ۳۰۰ ۲۱ [۱۸۸]
کریک, مایکلمایکل کریک   انگلستان MF ۲۰۰۶–۲۰۱۸ ۳۹۵ ۶۹ ۴۶۴ ۲۴ [۱۸۹]
نانی   پرتغال MF ۲۰۰۷–۲۰۱۵ ۱۷۸ ۵۲ ۲۳۰ ۴۱ [۱۹۰]
اندرسون   برزیل MF ۲۰۰۷–۲۰۱۵ ۱۲۸ ۵۳ ۱۸۱ ۹ [۱۹۱]
اوانز, جانیجانی اوانز   ایرلند شمالی DF ۲۰۰۷–۲۰۱۵ ۱۷۹ ۱۹ ۱۹۸ ۷ [۱۹۲]
برباتوف, دیمیتاردیمیتار برباتوف   بلغارستان FW ۲۰۰۸–۲۰۱۲ ۱۰۸ ۴۱ ۱۴۹ ۵۶ [۱۹۳]
رافائل   برزیل DF ۲۰۰۸–۲۰۱۵ ۱۵۰ ۲۰ ۱۷۰ ۵ [۱۹۴]
ولبک, دنیدنی ولبک   انگلستان FW ۲۰۰۸–۲۰۱۴ ۹۰ ۵۲ ۱۴۲ ۲۹ [۱۹۵]
والنسیا, آنتونیوآنتونیو والنسیا   اکوادور MF ۲۰۰۹– ۲۷۶ ۶۱ ۳۳۷ ۲۵ [۱۹۶]
هرناندز, خاویرخاویر هرناندز   مکزیک FW ۲۰۱۰–۲۰۱۵ ۸۶ ۷۲ ۱۵۸ ۵۹ [۱۹۷]
اسمالینگ, کریسکریس اسمالینگ   انگلستان DF ۲۰۱۰– ۲۶۲ ۴۲ ۳۰۴ ۱۸ [۱۹۸]
د خیا, داویدداوید د خیا   اسپانیا GK ۲۰۱۱– ۳۳۷ ۰ ۳۳۷ ۰ [۱۹۹]
جونز, فیلفیل جونز   انگلستان U ۲۰۱۱– ۱۷۵ ۲۳ ۱۹۸ ۵ [۲۰۰]
یانگ, اشلیاشلی یانگ   انگلستان MF ۲۰۱۱– ۱۶۴ ۵۴ ۲۱۸ ۱۷ [۲۰۱]
پوگبا, پلپل پوگبا   فرانسه MF ۲۰۱۱–۲۰۱۲
۲۰۱۶–
۱۰۰ ۱۵ ۱۱۵ ۱۹ [۲۰۲]
فن پرسی, رابینرابین فن پرسی   هلند FW ۲۰۱۲–۲۰۱۵ ۸۹ ۱۶ ۱۰۵ ۵۸ [۲۰۳]
فلینی, مروانهمروانه فلینی   بلژیک MF ۲۰۱۳– ۱۰۶ ۶۹ ۱۷۵ ۳۰ [۲۰۴]
ماتا, خوانخوان ماتا   اسپانیا MF ۲۰۱۴– ۱۶۷ ۳۶ ۲۰۳ ۴۳ [۲۰۵]
بلیند, دیلیدیلی بلیند   هلند U ۲۰۱۴–۲۰۱۸ ۱۳۲ ۹ ۱۴۱ ۶ [۲۰۶]
لینگارد, جسیجسی لینگارد   انگلستان FW ۲۰۱۴– ۱۰۴ ۴۴ ۱۴۸ ۲۸ [۲۰۷]
هررا, آندرآندر هررا   اسپانیا MF ۲۰۱۴– ۱۲۶ ۴۸ ۱۷۴ ۱۹ [۲۰۸]
روخو, مارکوسمارکوس روخو   آرژانتین DF ۲۰۱۴– ۹۷ ۱۳ ۱۱۰ ۲ [۲۰۹]
مارسیال, آنتونیآنتونی مارسیال   فرانسه FW ۲۰۱۵– ۱۱۳ ۴۲ ۱۵۵ ۴۶ [۲۱۰]
رشفورد, مارکوسمارکوس رشفورد   انگلستان FW ۲۰۱۶– ۸۸ ۵۵ ۱۴۳ ۳۶ [۲۱۱]

کاپیتان‌های باشگاهویرایش

تاریخ[۲۱۲] نام بازیکن توضیحات
۱۸۷۸–۱۸۸۲ ناشناس
۱۸۸۲–۱۸۸۳   ئی. توماس اولین کاپیتان شناخته شده
۱۸۸۳–۱۸۸۷   سم بلک
۱۸۸۷–۱۸۹۱   جک پاول اولین کاپیتان غیر انگلیسی
۱۸۹۱–۱۸۹۲   باب مک‌فارلن
۱۸۹۲–۱۸۹۳   جو کسیدی
۱۸۹۳–۱۸۹۴ ناشناس
۱۸۹۴–۱۸۹۶   جیمز مک‌نات
۱۸۹۶–۱۸۹۷   سزار جنکینز
۱۸۹۷–۱۹۰۳   هری استفورد اولین کاپیتان منچستر یونایتد
۱۹۰۳–۱۹۰۴   جان ویلی ساتکلیف
۱۹۰۴–۱۹۰۵   جک پدی
۱۹۰۵–۱۹۱۳   چارلی رابرتز
۱۹۱۳–۱۹۱۴   جرج استیسی
۱۹۱۴–۱۹۱۵   جرج هانتر
۱۹۱۵–۱۹۱۷   پاتریک اوکانل
۱۹۱۷–۱۹۱۸   جرج اندرسون
۱۹۱۸–۱۹۱۹   جک میو
۱۹۱۹–۱۹۲۲   لل هیلدیتچ
۱۹۲۲–۱۹۲۸   فرانک بارسون
۱۹۲۸–۱۹۲۹   جک ویلسون
۱۹۲۹–۱۹۳۰   چارلی اسپنسر
۱۹۳۰–۱۹۳۱   جک سیلکوک
۱۹۳۱–۱۹۳۲   جرج مک‌لاکلن
۱۹۳۲   لوی پیج
۱۹۳۲–۱۹۳۴   جک سیلکوک
۱۹۳۴–۱۹۳۵   بیل مک‌کی
۱۹۳۵–۱۹۳۷   جیمز براون
۱۹۳۷–۱۹۳۹   جرج راوتون
۱۹۳۹–۱۹۴۰   بیل مک‌کی
۱۹۴۰–۱۹۴۴ هیچکس هیچ مسابقهٔ فوتبالی در طول جنگ جهانی دوم برگزار نشد
۱۹۴۴–۱۹۴۵   جرج راوتون
۱۹۴۵–۱۹۵۳   جانی کری
۱۹۵۳   استن پیرسون
۱۹۵۳–۱۹۵۵   آلنبی چیلتون
۱۹۵۵–۱۹۵۸   راجر بایرن در حادثه مونیخ درگذشت[۲۱۳]
۱۹۵۸–۱۹۵۹   بیل فولکس
۱۹۵۹–۱۹۶۰   دنیس ویولت
۱۹۶۰–۱۹۶۲   موریس سترز
۱۹۶۲–۱۹۶۷   نوئل کنتول [۲۱۲]
۱۹۶۴–۱۹۶۸   دنیس لا [۲۱۲]
۱۹۶۸–۱۹۷۳   بابی چارلتون
۱۹۷۳–۱۹۷۴   جورج گراهام
۱۹۷۴–۱۹۷۵   ویلی مورگان
۱۹۷۵–۱۹۸۲   مارتین بوکان
۱۹۸۲   رای ویلکینز
۱۹۸۲–۱۹۹۴   برایان رابسون بلندترین مدت کاپیتانی[۲۱۲]
۱۹۹۶-۱۹۹۴   استیو بروس _
۱۹۹۶–۱۹۹۷   اریک کانتونا اولین کاپیتان که نه بریتانیایی بود و نه ایرلندی
۱۹۹۷–۲۰۰۵   روی کین پرافتخارترین کاپیتان[۲۱۴]
۲۰۰۵–۲۰۱۱   گری نویل
۲۰۱۱–۲۰۱۴   نمانیا ویدیچ اولین کاپیتان از اروپای جنوبی
۲۰۱۴–۲۰۱۷   وین رونی
۲۰۱۷–۲۰۱۸   مایکل کریک
۲۰۱۸–   آنتونیو والنسیا اولین کاپیتان غیر اروپایی

پانویسویرایش

 1. "Bob Donaldson". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 2. "Fred Erentz". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 3. "Joe Cassidy". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 4. "James McNaught". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 5. "Dick Smith". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 6. "Walter Cartwright". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 7. "Harry Stafford". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 8. "William Bryant". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 9. "Frank Barrett". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 10. "Billy Morgan". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 11. "Billy Griffiths". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 12. "Alf Schofield". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 13. "Vince Hayes". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 14. "Jack Peddie". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 15. "Alex Downie". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 16. "Alex Bell". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 17. "Bob Bonthron". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 18. "Harry Moger". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 19. "Dick Duckworth". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 20. "Charlie Roberts". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 21. "Dick Holden". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 22. "Jack Picken". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 23. "George Wall". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 24. "Billy Meredith". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 25. "Sandy Turnbull". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 26. "George Stacey". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 27. "Harold Halse". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 28. "Arthur Whalley". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 29. "Enoch West". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 30. "Robert Beale". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 31. "Jack Mew". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 32. "Clarence Hilditch". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 33. "Jack Silcock". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 34. "Joe Spence". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 35. "Charlie Moore". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 36. "John Grimwood". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 37. "Teddy Partridge". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 38. "Alfred Steward". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 39. "Ray Bennion". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 40. "Arthur Lochhead". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 41. "Harry Thomas". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 42. "Frank Barson". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 43. "Frank Mann". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 44. "Frank McPherson". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 45. "Tom Jones". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 46. "Jimmy Hanson". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 47. "Jack Wilson". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 48. "Hugh McLenahan". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 49. "Harry Rowley". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 50. "Tom Reid". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 51. "George McLachlan". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 52. "Jack Mellor". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 53. "Tom Manley". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 54. "George Vose". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 55. "Jack Griffiths". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 56. "Bill McKay". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 57. "George Mutch". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 58. "Tommy Bamford". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 59. "Billy Bryant". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 60. "James Brown (۱۹۳۵)". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 61. "Johnny Carey". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 62. "Jack Rowley". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 63. "Stan Pearson". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 64. "Jack Warner". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 65. "John Aston senior". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 66. "Allenby Chilton". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 67. "Henry Cockburn". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 68. "Jack Crompton". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 69. "Jimmy Delaney". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 70. "Billy McGlen". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 71. "Charlie Mitten". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 72. "John Downie". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 73. "Ray Wood". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 74. "Don Gibson". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 75. "Mark Jones". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 76. "Johnny Berry". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 77. "Jackie Blanchflower". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 78. "Roger Byrne". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 79. "David Pegg". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 80. "Bill Foulkes". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 81. "Tommy Taylor". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 82. "Duncan Edwards". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 83. "Dennis Viollet". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 84. "Fred Goodwin". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 85. "Albert Scanlon". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 86. "Eddie Colman". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 87. "Ronnie Cope". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 88. "Bobby Charlton". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 89. "David Gaskell". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 90. "Harry Gregg". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 91. "Shay Brennan". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 92. "Albert Quixall". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 93. "Johnny Giles". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 94. "Nobby Stiles". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 95. "Maurice Setters". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 96. "Tony Dunne". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 97. "Noel Cantwell". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 98. "David Herd". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 99. "Denis Law". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 100. "David Sadler". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 101. "Paddy Crerand". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 102. "George Best". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 103. "John Connelly". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 104. "John Fitzpatrick". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 105. "John Aston junior". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 106. "Alex Stepney". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 107. "Brian Kidd". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 108. "Francis Burns". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 109. "Willie Morgan". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 110. "Steve James". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 111. "Sammy McIlroy". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 112. "Martin Buchan". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 113. "David McCreery". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 114. "Alex Forsyth". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 115. "Lou Macari". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 116. "Gerry Daly". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 117. "Brian Greenhoff". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 118. "Stewart Houston". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 119. "Stuart Pearson". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 120. "Arthur Albiston". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 121. "Steve Coppell". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 122. "Jimmy Nicholl". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 123. "Gordon Hill". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 124. "Jimmy Greenhoff". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 125. "Ashley Grimes". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 126. "Joe Jordan". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 127. "Gordon McQueen". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 128. "Gary Bailey". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 129. "Mickey Thomas". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 130. "Kevin Moran". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 131. "Ray Wilkins". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 132. "Mike Duxbury". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 133. "John Gidman". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 134. "Frank Stapleton". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 135. "Remi Moses". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 136. "Bryan Robson". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 137. "Norman Whiteside". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 138. "Paul McGrath". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 139. "Mark Hughes". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 140. "Graeme Hogg". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 141. "Clayton Blackmore". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 142. "Jesper Olsen". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 143. "Gordon Strachan". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 144. "Peter Davenport". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 145. "Brian McClair". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 146. "Steve Bruce". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 147. "Lee Martin (۱۹۹۰)". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 148. "Lee Sharpe". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 149. "Mal Donaghy". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 150. "Mike Phelan". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 151. "Neil Webb". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 152. "Gary Pallister". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 153. "Paul Ince". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 154. "Denis Irwin". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 155. "Ryan Giggs". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 May 2012.
 156. "Andrei Kanchelskis". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 157. "Paul Parker". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 158. "Peter Schmeichel". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 159. "Gary Neville". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 1 January 2012.
 160. "David Beckham". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 161. "Nicky Butt". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 162. "Eric Cantona". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 163. "Roy Keane". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 164. "David May". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 165. "Paul Scholes". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 May 2012.
 166. "Andrew Cole". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 167. "Phil Neville". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 168. "Ronny Johnsen". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 169. "Ole Gunnar Solskjaer". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 170. "Teddy Sheringham". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 171. "Henning Berg". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 172. "Wes Brown". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 19 March 2012.
 173. "Jaap Stam". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 174. "Dwight Yorke". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 175. "Quinton Fortune". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 176. "Mikael Silvestre". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 177. "John O'Shea". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 8 May 2012.
 178. "Fabien Barthez". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 179. "Ruud van Nistelrooy". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 180. "Rio Ferdinand". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 May 2012.
 181. "Darren Fletcher". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 4 March 2012.
 182. "Cristiano Ronaldo". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 183. "Louis Saha". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 March 2012.
 184. "Wayne Rooney". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 May 2012.
 185. "Edwin van der Sar". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 8 May 2012.
 186. "Park Ji-Sung". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 8 May 2012.
 187. "Patrice Evra". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 4 May 2012.
 188. "Vidic". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 May 2012.
 189. "Carrick". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 May 2012.
 190. "Nani". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 May 2012.
 191. "Anderson". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 4 May 2012.
 192. "Jonny Evans". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 13 May 2012.
 193. "Dimitar Berbatov". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 May 2012.
 194. "Rafael". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 23 October 2012.
 195. "Danny Welbeck". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 15 May 2013.
 196. "Antonio Valencia". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 13 May 2012.
 197. "Javier Hernández". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 13 May 2012.
 198. "Chris Smalling". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 29 November 2014.
 199. "David de Gea". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 29 November 2014.
 200. "Phil Jones". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 22 November 2014.
 201. "Ashley Young". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 3 February 2015.
 202. "Paul Pogba". StretfordEnd.co.uk. Barn End Media. Retrieved 18 March 2012.
 203. "Robin van Persie". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 April 2015.
 204. "Marouane Fellaini". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 4 December 2013.
 205. "Juan Mata". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 11 February 2014.
 206. "Daley Blind". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 6 October 2014.
 207. "Jesse Lingard". StretfordEnd.co.uk. Barn End Media. Retrieved 18 August 2015.
 208. "Ander Herrera". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 6 October 2014.
 209. "Marcos Rojo". StretfordEnd.co.uk. Barn End Media. Retrieved 6 October 2014.
 210. "Anthony Martial". StetfordEnd.co.uk. Retrieved 25 November 2017.
 211. "Marcus Rashford". StretfordEnd.co.uk. Barn End Media. Retrieved 25 February 2016.
 212. ۲۱۲٫۰ ۲۱۲٫۱ ۲۱۲٫۲ ۲۱۲٫۳ "Newton Heath and Manchester United Captains". Manchester United Museum information sheets. Manchester United. June 2009.
 213. "Munich remembered". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 4 February 2008. Retrieved 10 April 2012.
 214. "Keane leaves Man United". ESPNsoccernet. ESPN Internet Ventures. 18 November 2005. Retrieved 10 April 2012.