فهرست بازیکنان باشگاه فوتبال پرسپولیس

علی کریمی، یکی از مشهورترین بازیکنان تاریخ پرسپولیس است.
افشین پیروانی ۱۱ سال در پرسپولیس بازی کرد.

این فهرست دربردارنده بازیکنان سرشناسی است که از ۱ فروردین ۱۳۴۷ تا امروز در باشگاه فوتبال پرسپولیس بازی کرده‌اند. به‌طور کلی، بازیکنانی که بیش از ۱۰۰ بازی برای باشگاه انجام داده‌اند، سرشناس به‌شمار آمده‌اند. در بازی‌های بازیکنان این فهرست تنها بازی‌های رسمی شماریده شده‌است. ممکن است برخی بازیکنان در این جدول کمتر از یکصد بازی داشته باشند، اما در تاریخ باشگاه رکورد یا نقشی داشته باشند.

برای دیدن بازیکنان باشگاه پرسپولیس، چه برجسته و چه نابرجسته، رده مربوطه را ببینید.

برای دیدن بازیکنان کنونی نوشتار باشگاه فوتبال پرسپولیس در فصل ۸۹-۱۳۸۸ یا بخش بازیکنان در نوشتار باشگاه فوتبال پرسپولیس را ببینید.

این فهرست به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌است.

فهرست بازیکنانویرایش

این فهرست بر پایه حروف الفبا مرتب شده است.

نام کشور پست دوران بازی
در پرسپولیس
بازی گل یاداشت
ابراهیم آشتیانی   مدافع ۱۳۵۵-۱۳۴۷ ۱۶۲ ۲
عزیز اصلی   دروازه‌بان ۱۳۵۱-۱۳۴۷ ۱۰۳ ۰
حمید استیلی   هافبک ۱۳۷۲-۱۳۷۱
۱۳۸۳-۱۳۷۷
۱۶۵ ۱۵
ابراهیم اسدی   هافبک ۱۳۸۱-۱۳۷۷
۱۳۸۵-۱۳۸۲
۱۱۷ ۵
جواد الله‌وردی  
 
مدافع ۱۳۵۹-۱۳۵۲ ۹۲ ۰
علی انصاریان   مدافع ۱۳۸۲-۱۳۷۷
۱۳۸۵-۱۳۸۳
۱۵۰ ۲۰
محمدحسن انصاری‌فرد   مدافع ۱۳۷۱-۱۳۶۴ ۱۳۶ ۲۷
صفر ایرانپاک  
 
مهاجم ۱۳۵۹-۱۳۴۹ ۱۷۹ ۹۵
حسین بادامکی   هافبک ۱۳۹۱-۱۳۸۵ ۱۸۴ ۱۷
کریم باقری   هافبک ۱۳۷۵
۱۳۸۹-۱۳۸۱
۲۱۴ ۵۲
کریم باوی   مهاجم ۱۳۶۷-۱۳۷۲
ادموند بزیک   مهاجم ۱۳۷۹-۱۳۷۵ ۱۳۳ ۴۱
محسن بنگر   مدافع ۱۳۹۵-۱۳۹۱ ۱۱۸ ۴
همایون بهزادی   مهاجم ۱۳۵۴-۱۳۴۷ ۱۱۱ ۴۵
علی پروین  
 
هافبک ۱۳۶۶-۱۳۴۹ ۳۴۱ ۱۲۱ [پانویس ۱]
محمد پنجعلی  
 
مدافع ۱۳۷۲-۱۳۵۶ ۲۶۴ ۶
افشین پیروانی   مدافع ۱۳۸۴-۱۳۷۳ ۲۵۵ ۱۳ [پانویس ۲]
فرشاد پیوس   مهاجم ۱۳۷۶-۱۳۶۴ ۲۲۳ ۱۵۸ [پانویس ۳]
رضا جباری   هافبک ۱۳۸۳-۱۳۷۸ ۱۰۳ ۲۶
اسماعیل حاج‌رحیمی‌پور   هافبک ۱۳۵۷-۱۳۴۹ ۱۶۴ ۲۸
علیرضا حقیقی   دروازه‌بان ۱۳۹۱-۱۳۸۵
۱۳۹۳-۱۳۹۲
۱۰۰ ۰
اسماعیل حلالی   هافبک ۱۳۸۱-۱۳۷۵ ۱۱۸ ۱۰
سپهر حیدری   مدافع ۱۳۹۰-۱۳۸۶ ۱۴۸ ۱۲
محمود خردبین  
 
مهاجم ۱۳۵۹-۱۳۴۷ ۱۷۰ ۴۷
محمد دادکان  
 
مدافع ۱۳۶۱-۱۳۵۴ ۱۰۱ ۲
علی دایی   مهاجم ۱۳۷۵-۱۳۷۳
۱۳۸۳-۱۳۸۲
۷۰ ۴۱ [پانویس ۴]
حمید درخشان  
 
هافبک ۱۳۷۳-۱۳۵۶ ۱۹۸ ۳۷
بیژن ذوالفقارنسب  
 
مدافع ۱۳۵۸-۱۳۵۳ ۹۴ ۰
شیث رضایی   مدافع ۱۳۸۷-۱۳۸۲
۱۳۹۱-۱۳۸۸
۱۵۴ ۹
غلامرضا رضایی   مهاجم ۱۳۹۲-۱۳۸۹ ۱۰۰ ۱۳
بهروز رهبری‌فر   مدافع ۱۳۸۲-۱۳۷۳
۱۳۸۵-۱۳۸۳
۲۴۹ ۲۰ [پانویس ۵]
مازیار زارع   هافبک ۱۳۸۸-۱۳۸۷
۱۳۹۱-۱۳۸۹
۱۱۴ ۱۵
ایرج سلیمانی   مهاجم ۱۳۵۴-۱۳۵۰ ۱۰۵ ۱۲
کاظم سیدعلیخانی   مهاجم ۱۳۶۸-۱۳۵۹ ۱۳۹ ۰
مهراب شاهرخی   مدافع ۱۳۵۳-۱۳۴۷ ۱۰۵ ۴
رضا شاهرودی   هافبک ۱۳۷۹-۱۳۷۲ ۱۲۰ ۷
حسن شیرمحمدی   مهاجم ۱۳۷۴-۱۳۶۸ ۱۳۳ ۳۲
مجتبی شیری   مدافع ۱۳۸۳-۱۳۸۲
۱۳۹۱-۱۳۸۷
۱۱۳ ۱
مهدی طارمی   مهاجم ۱۳۹۳–۱۳۹۶ ۱۱۲ ۵۵
احمدرضا عابدزاده   دروازه‌بان ۱۳۸۰-۱۳۷۳ ۱۱۸ ۱ [پانویس ۶]
محسن عاشوری   هافبک ۱۳۷۶-۱۳۶۶ ۱۷۹ ۲۰
حسین عبدی   هافبک ۱۳۷۹-۱۳۶۶ ۲۶۱ ۱۵
ضیاء عربشاهی   هافبک ۱۳۶۹-۱۳۵۹ ۱۷۳ ۱۰
حمیدرضا علی‌عسگری   هافبک ۱۳۹۴-۱۳۸۶ ۱۴۱ ۸
یعقوب فاطمی‌مقدم  
 
مدافع ۱۳۵۸-۱۳۵۳ ۹۲ ۱
داوود فنایی   دروازه‌بان ۱۳۸۲-۱۳۷۷
۱۳۸۵-۱۳۸۳
۱۰۴ ۰
مرتضی فنونی‌زاده   مدافع ۱۳۷۱-۱۳۶۴ ۱۵۷ ۳
وحید قلیچ   دروازه‌بان ۱۳۷۱-۱۳۵۹ ۱۷۶ ۰ [پانویس ۷]
عباس کارگر   مهاجم ۱۳۶۸-۱۳۵۸ ۱۴۰ ۲۶
جعفر کاشانی  
 
مدافع ۱۳۵۳-۱۳۴۷ ۱۴۵ ۰
جواد کاظمیان   هافبک ۱۳۸۴-۱۳۸۱
۱۳۹۱-۱۳۸۹
۱۲۹ ۳۲
حامد کاویانپور   هافبک ۱۳۸۱-۱۳۷۶
۱۳۸۵-۱۳۸۲
۱۵۱ ۹
مرتضی کرمانی‌مقدم   مهاجم ۱۳۷۴-۱۳۶۵ ۹۶ ۳۲
علی کریمی   هافبک ۱۳۸۰-۱۳۷۷
۱۳۸۸-۱۳۸۷
۱۳۹۲-۱۳۹۰
۱۴۱ ۳۸
حسین کلانی   مهاجم ۱۳۵۳-۱۳۴۷ ۱۰۱ ۵۰
نیلسون کوریا جونیور   دروازه‌بان ۱۳۹۳-۱۳۹۱ ۷۳ ۰ [پانویس ۸]
یحیی گل‌محمدی   مدافع ۱۳۷۸-۱۳۷۴
۱۳۸۴-۱۳۸۱
۱۰۹ ۹
محمد مایلی‌کهن  
 
هافبک ۱۳۶۸-۱۳۵۵ ۲۱۸ ۱۹
مجتبی محرمی   مدافع ۱۳۷۶-۱۳۶۸ ۱۷۹ ۳۶
علیرضا محمد   مدافع ۱۳۹۱-۱۳۸۷ ۱۱۹ ۱
ناصر محمدخانی   مهاجم ۱۳۷۲-۱۳۶۱ ۱۵۴ ۶۷
فریبرز مرادی   هافبک ۱۳۷۱-۱۳۶۰ ۱۱۳ ۰
فریدون معینی   هافبک ۱۳۵۵-۱۳۴۷ ۱۴۵ ۹
مهدی مهدوی‌کیا   هافبک ۱۳۷۷-۱۳۷۴
۱۳۹۲-۱۳۹۰
۹۹ ۲۷ [پانویس ۹]
مهرداد میناوند   هافبک ۱۳۷۷-۱۳۷۴
۱۳۸۳-۱۳۸۲
۱۰۸ ۱۳
سعید نعیم‌آبادی   مدافع ۱۳۷۶-۱۳۶۶ ۱۵۴ ۲
علیرضا نورمحمدی   مدافع -۱۳۸۹ ۱۴۹ ۸
هادی نوروزی   هافبک/مهاجم ۱۳۹۲-۱۳۸۷
۱۳۹۴-۱۳۹۳
۲۰۱ ۳۵
پژمان نوری   هافبک ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ۱۴۰ ۱۰
محمد نوری   هافبک ۱۳۹۴-۱۳۸۹ ۱۷۹ ۴۲
علیرضا نیکبخت   هافبک ۱۳۸۸-۱۳۸۵ ۱۰۱ ۳۵
بیوک وطنخواه   مدافع ۱۳۵۲-۱۳۴۷ ۹۴ ۰
رضا وطنخواه  
 
مدافع ۱۳۵۹-۱۳۴۷ ۱۴۸ ۱۱
رحیم یوسفی   هافبک ۱۳۷۱-۱۳۶۵ ۱۲۵ ۱۸

راهنماویرایش

بازیکنان کنونی
بازیکنان رکورددار
بازیکنانی که در دوران بازیگری‌شان تنها در پرسپولیس بازی کردند

بازیکنان سرشناس‌تر بر پایه دههویرایش

این فهرست شامل بازیکنانی می‌شود که:

 1. دارای افتخارات بین‌المللی باشند
 2. در زمینه‌ای رکورددار باشند
 3. سابقه حضور در جام جهانی فوتبال را داشته باشند
 
علی کریمی در دیدار تیم فوتبال پرسپولیس و الهلال
 
علی دایی یکی از بازیکنان سرشناس پرسپولیس در سمت سرمربی‌گری این تیم.

نکته: اگر یک بازیکن در بیش از یک دهه در پرسپولیس حضور داشته‌است، تنها در نخستین دهه حضور نامش ذکر شود. همچنین به ترتیب پست (دروازه‌بان - مدافع - هافبک - مهاجم) فهرست را مرتب کنید.

بازیکنان سرشناس‌تر پرسپولیس
۱۹۶۰–۱۹۷۰ ۱۹۷۰–۱۹۸۰
۱۹۸۰–۱۹۹۰ ۱۹۹۰–۲۰۰۰
۲۰۰۰–۲۰۱۰ ۲۰۱۰–۲۰۲۰

کاپیتان‌هاویرایش

کاپیتان کشور سال توضیحات
حمید جاسمیان   ۱۳۴۹–۱۳۴۷ در سال‌های اولیه جاسمیان و بهزادی و وطنخواه به تناوب کاپیتانی تیم را برعهده داشتند.
همایون بهزادی   ۱۳۴۷-۱۳۵۴ کاپیتان فاتح جام تخت جمشید ۱۳۵۲
بیوک وطنخواه   ۱۳۵۲–۱۳۴۷ کاپیتان فاتح جام منطقه‌ای ایران ۱۳۵۰ - در سال ۵۱، بهزادی کاپیتان تیم حرفه‌ای و وطنخواه کاپیتان تیم آماتورها بود
عزیز اصلی   ۱۳۴۸ به علت انتقال اکثر بازیکنان به پیکان - او پس از بازی با تاج چندماه محروم شد و در این مدت علی سلیمی کاپیتان تیم بود
جعفر کاشانی   ۱۳۵۳ کاپیتان اول سال ۵۳ بهزادی و کاپیتان دوم وطنخواه بود، ولی به علت نیمکت نشینی آن‌ها در اکثر بازی‌های فصل، کاشانی کاپیتان بود.
ابراهیم آشتیانی   ۱۳۵۳-۱۳۵۵ کاپیتان فاتح جام تخت جمشید ۱۳۵۴
علی پروین   ۱۳۶۶–۱۳۵۵ کاپیتان فاتح جام باشگاه‌های تهران ۱۳۶۱ و جام باشگاه‌های تهران ۱۳۶۵ و جام حذفی تهران ۱۳۶۲
محمد مایلی کهن   ۱۳۶۸–۱۳۶۶ کاپیتان فاتح جام حذفی ایران ۱۳۶۶-۶۷ و جام باشگاه‌های تهران ۱۳۶۶ و جام باشگاه‌های تهران ۱۳۶۷ و جام باشگاه‌های تهران ۱۳۶۸ و جام حذفی تهران ۱۳۶۶
محمد پنجعلی   ۱۳۷۳–۱۳۶۸ کاپیتان فاتح جام برندگان جام آسیا ۹۱–۱۹۹۰ و جام حذفی ایران ۱۳۷۰–۷۱ و جام باشگاه‌های تهران ۱۳۶۹
فرشاد پیوس   ۱۳۷۶–۱۳۷۳ کاپیتان فاتح لیگ آزادگان ۱۳۷۴ و لیگ آزادگان ۱۳۷۵
مجتبی محرمی   ۱۳۷۵ کاپیتان اول پیوس بود ولی به علت اختلافاتش با استانکو در اکثر بازی‌های فصل، محرمی کاپیتان بود.
حسین عبدی   ۱۳۷۸–۱۳۷۶ کاپیتان فاتح لیگ آزادگان ۷۸–۱۳۷۷ و جام حذفی فوتبال ایران ۷۸–۱۳۷۷
احمدرضا عابدزاده   ۱۳۸۰–۱۳۷۸ کاپیتان فاتح لیگ آزادگان ۷۹–۱۳۷۸
افشین پیروانی   ۱۳۸۳–۱۳۸۰ کاپیتان فاتح لیگ برتر فوتبال ایران ۸۱–۱۳۸۰
بهروز رهبری فر   ۱۳۸۴–۱۳۸۳
کریم باقری   ۱۳۸۹–۱۳۸۴ کاپیتان فاتح لیگ برتر فوتبال ایران ۸۷–۱۳۸۶ و جام حذفی فوتبال ایران ۸۹–۱۳۸۸
شیث رضایی   ۱۳۸۹ با کنار رفتن کریم باقری کاپیتان شد، ولی فقط حدود یک ماه کاپیتان بود و به دلیل مسائل حاشیه‌ای و رای‌گیری در اردوی ترکیه کاپیتانی را از دست داد
سپهر حیدری   ۱۳۹۰–۱۳۸۹ کاپیتان فاتح جام حذفی فوتبال ایران ۹۰–۱۳۸۹
علی کریمی   ۱۳۹۰
مهدی مهدوی‌کیا   ۱۳۹۲–۱۳۹۰
محمد نوری   ۱۳۹۴–۱۳۹۲
هادی نوروزی   ۱۳۹۴ او در روز ۹ مهر ۱۳۹۴ در اثر ایست قلبی در سی سالگی درگذشت
علیرضا نورمحمدی   ۱۳۹۴–۱۳۹۵
سید جلال حسینی   ۱۳۹۵- کاپیتان فاتح لیگ برتر فوتبال ایران ۹۶–۱۳۹۵ و سوپر جام فوتبال ایران ۱۳۹۶ و لیگ برتر فوتبال ایران ۹۷–۱۳۹۶ و سوپر جام فوتبال ایران ۱۳۹۷
یادکرد [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶]

نکته : بازیکنان دیگری هم هستند که هیچ گاه کاپیتان اول نبوده اند ولی حداقل در ۵ بازی کاپیتانی سرخپوشان را بر عهده داشته اند: ۱– محراب شاهرخی ۲- ناصر نورایی ۳– حمید درخشان ۴– کاظم سیدعلیخانی ۵– ضیا عربشاهی ۶– وحید قلیچ ۷– ناصر محمدخانی ۸– رضا شاهرودی ۹– علی انصاریان ۱۰– علیرضا حقیقی ۱۱– محسن بنگر ۱۲– حسین ماهینی ۱۲-احمد نوراللهی

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. علی پروین، دارنده رکورد بیشترین تعداد بازی و بیشترین مدت عضویت در باشگاه است.
 2. افشین پیروانی، دارنده رکورد بیشترین تعداد بازی در لیگ است.
 3. فرشاد پیوس، زننده بیشترین گل در تاریخ باشگاه است.
 4. علی دایی، بیشترین بازی و بیشترین گل ملی را در میان بازیکنان پرسپولیس دارد.
 5. بهروز رهبری‌فر، با ۵ قهرمانی دارنده رکورد بیشترین قهرمانی در لیگ با پرسپولیس است.
 6. احمدرضا عابدزاده، تنها دروازه‌بان گل‌زن تاریخ باشگاه است.
 7. وحید قلیچ، دارنده رکورد بیشترین بازی در میان دروازه‌بانان است.
 8. نیلسون کوریا جونیور، دارنده رکورد بیشترین بازی در میان بازیکنان خارجی است.
 9. مهدی مهدوی‌کیا، جوان‌ترین بازیکن و جوان‌ترین گل‌زن تاریخ باشگاه است.

منابعویرایش

 • منبع آمار تا تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۱:
  • صداقت، فرهاد (شهریور ۱۳۸۱۳۴ سال با پرسپولیس (از سال ۴۷ تا سال ۸۱، تبریز، ص. صص ۷۵ تا ۷۷، شابک ۹۶۴-۰۶-۱۶۹۳-۱
 • منابع آمار پس از تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۱:
  • حدادپور، مهدی؛ زارعی، اصغر (۱۳۸۶سالنامه رسمی و فرهنگ مصور باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس 1386، به کوشش مجری طرح: خجسته، محمدرضا.، هنرکده خجسته
  • مسابقات لیگ برتر وبگاه رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان
  • "national-football-teams.com بخش ایران".
  • "iplstats.com آمار لیگ برتر ایران".

پیوند به بیرونویرایش

 1. حدادپور، مهدی، سالنامه پرسپولیس ۱۳۸۱
 2. «هادی نوروزی و جای پای پروین و عابدزاده کاپیتان پرسپولیس چگونه انتخاب شد؟». ورزش ۳. ۱۱ مرداد ۱۳۹۴. کاراکتر line feed character در |عنوان= در موقعیت 39 (کمک)
 3. «همه کاپیتان‌های پرسپولیس». جام جم. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲.
 4. «به بهانه خداحافظي كريم باقري خداحافظي اسطوره‌هاي قرمز كي بود و كجا و چگونه؟». گل. ۳۰ آذر ۱۳۸۹.
 5. «عواقب بستن بازوبند روی مچ دست /سپهر حیدری کاپیتان اول ،نوری یا رضایی کاپیتان دوم پرسپولیس». خبرآنلاین. ۷ دی ۱۳۸۹.
 6. «گزارش ویژه؛ همه کاپیتان‌های پرسپولیس از جاسمیان تا کفشگری». اسپورت تی وی. ۲۴ مرداد ۱۳۹۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ اکتبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶.