فهرست تاریخ‌نگاران ایرانی

به هر تاریخ‌نویس در بخش مربوط به زمان آغاز کارش اشاره شده است.

تاریخ‌نویسان قدیمی (پیش از مشروطه)ویرایش

سده یکم تا چهارم خورشیدیویرایش

سده پنجم و ششم خورشیدیویرایش

سده هفتم تا نهم خورشیدی (دوران مغول و تیموری)ویرایش

سده دهم و یازدهم خورشیدیویرایش

دوران صفویهویرایش

دوران افشاریهویرایش

سدهٔ دوازدهم و سیزدهم خورشیدیویرایش

تاریخ‌نویسان معاصر (سده کنونی) (پس از مشروطه)ویرایش

از مشروطه تا ۱۳۲۰ خورشیدیویرایش

از ۱۳۲۰ خورشیدی تا کنونویرایش

محمد مردوخ کردستانی ( تاریخ کرد و کردستان و توابع)

پانویس‌هاویرایش

  1. محمد خواجه‌پور (۳ آبان ۱۳۹۲). «درگذشت تاریخدان خنجی». هفت‌برکه.
  2. منوچهر پارسادوست (۱۲ تیر ۱۳۸۹). «نقش عثمانی در عقب ماندگی ایران/ منوچهر پارسادوست». مجلۀ فرهنگی و هنری بُخارا.
  3. علی سجادی (۱۲ تیر ۱۳۹۲). «دکتر جلال متینی». مجلۀ ایران‌نامگ.