فهرست جایزه‌ها و نامزدی‌های ابراهیم حاتمی‌کیا

فهرست جایزه‌ها و نامزدی‌های ابراهیم حاتمی‌کیا شامل جایزه‌ها و نامزدی‌های ابراهیم حاتمی‌کیا (زادهٔ ۱۳۴۰) کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس، و بازیگر سینمای ایران، در جشنواره‌های مختلف سینمایی است.

جایزه‌ها و نامزدی‌های ابراهیم حاتمی‌کیا
Hatamikia receives Ghoghnos best director award.jpg
حاتمی‌کیا جایزه سینمایی ققنوس (سمت راست) و جایزه سینمایی آینه (سمت چپ) را برای ساخت بادیگارد دریافت کرد
مجموع[الف]
برنده۳۹
نامزدشده۶۸
منابع

حاتمی‌کیا حضور در جشنواره‌ فیلم فجر را با فیلم‌های کوتاه تربت و صراط در سومین دورهٔ جشنواره آغاز کرد که برای صراط، نامزد سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند شده و دیپلم افتخار دریافت کرد. او در هفتمین دورهٔ جشنواره، جایزه ویژه هیئت داوران را برای کارگردانی دیده‌بان، و در هشتمین دورهٔ جشنواره، دیپلم افتخار برای فیلم‌نامهٔ مهاجر دریافت کرد. آژانس شیشه‌ای نخستین فیلمی است که سیمرغ بلورین را برای حاتمی‌کیا به ارمغان آورد. او برای این فیلم، دو سیمرغ بلورین در رشته‌های بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌نامه از شانزدهمین دورهٔ جشنواره کسب کرد و یک سال بعد، سومین سیمرغ بلورین را نیز برای کارگردانی روبان قرمز به‌دست آورد. بیست و چهارمین دورهٔ جشنواره نیز جایزه‌های متعددی برای حاتمی‌کیا رقم زد. او در این دوره، سیمرغ بلورین بهترین فیلم و دیپلم افتخار بهترین فیلم‌نامه را از بخش «مسابقه سینمای ایران» جشنواره و سیمرغ بلورین بهترین فیلم را نیز از بخش «مسابقه سینمای آسیا» برای به نام پدر دریافت کرد. حاتمی‌کیا دو سیمرغ بلورین دیگر هم برای کارگردانی به رنگ ارغوان و به وقت شام دریافت کرده‌است. آژانس شیشه‌ای علاوه بر نخستین سیمرغ بلورین، نخستین تندیس زرین را هم برای حاتمی‌کیا به‌همراه داشت. او در نخستین حضور خود در جشن سینمای ایران، موفق به دریافت تندیس زرین بهترین کارگردانی شد. این موفقیت، سه سال بعد و توسط ارتفاع پست برایش تکرار شد. او از جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت (با نام سابق جشنواره فیلم دفاع مقدس) هم چندین جایزه دریافت کرده‌است. وی در اولین حضور خود در جشنواره، تندیس بهترین فیلم را برای دیده‌بان، و تندیس بهترین کارگردانی را فیلم‌های دیده‌بان و مهاجر کسب کرد. دو دیپلم افتخار برای فیلم‌نامه‌های وصل نیکان و از کرخه تا راین، به همراه یک جایزه ویژه هیئت داوران برای آژانس شیشه‌ای، تنها جایزه‌های حاتمی‌کیا از بخش مسابقهٔ این جشنواره طی سال‌های دههٔ ۱۳۷۰ بود تا سرانجام تندیس بهترین کارگردانی را به‌ترتیب برای چ و بادیگارد در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ دریافت کند. جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی هم دیگر جشنوارهٔ مهمی است که حاتمی‌کیا در آن حضور پیدا کرده و برندهٔ جایزه شده‌است. تندیس بهترین کارگردانی برای به رنگ ارغوان، و جایزه ویژه هیئت داوران برای بادیگارد، جایزه‌های او از این جشنواره هستند. تنها نامزدی وی برای دریافت جایزه بازیگری نیز به نامزدی تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در زندگی خصوصی آقا و خانم میم از ششمین جشن انجمن منتقدان بازمی‌گردد.

در مجموع، حاتمی‌کیا ۷ سیمرغ بلورین، ۳ دیپلم افتخار و ۱ جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره فیلم فجر در عنوان‌های مختلف به دست آورده است. وی همچنین ۲ تندیس زرین از جشن سینمای ایران به همراه ۴ تندیس، ۲ دیپلم افتخار و ۲ جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره فیلم مقاومت و نیز ۱ تندیس و ۱ جایزه ویژه هیئت داوران از جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی را در کارنامهٔ خود دارد. حاتمی‌کیا از حضور در جشنواره‌های غیرایرانی نیز، ۱ نخل طلای جشنواره بین‌المللی فیلم بغداد و ۲ تندیس طلایی جشنواره فیلم مستقل وین را به دست آورده‌است. بیشترین جایزه‌های حاتمی‌کیا برای بادیگارد با ۸ جایزه است که از ۱۲ نامزدی در جشنواره‌های مختلف سینمایی حاصل شده‌است.

جایزه‌ها و نامزدی‌هاویرایش

جشنواره سال بخش رشته فیلم نتیجه منبع
جشنواره فیلم فجر ۱۳۶۳ مسابقه سینمای ایران سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند صراط دیپلم افتخار [۱]
۱۳۶۷ مسابقه سینمای ایران سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه دیده‌بان نامزدشده [۲]
جایزه ویژه هیئت داوران دیده‌بان برنده
۱۳۶۸ مسابقه سینمای ایران سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی مهاجر نامزدشده
سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه مهاجر دیپلم افتخار
۱۳۷۱ مسابقه سینمای ایران سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از کرخه تا راین نامزدشده
سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه از کرخه تا راین نامزدشده
۱۳۷۲ مسابقه سینمای ایران سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی خاکستر سبز نامزدشده
۱۳۷۶ مسابقه سینمای ایران سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی آژانس شیشه‌ای برنده
سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه آژانس شیشه‌ای برنده
۱۳۷۷ مسابقه سینمای ایران سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی روبان قرمز نامزدشده
مسابقه بین‌الملل سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی روبان قرمز برنده
بهترین‌های سینمای ایران بهترین فیلم سیاسی بعد از انقلاب اسلامی آژانس شیشه‌ای برنده
بهترین فیلم دفاع مقدس بعد از انقلاب اسلامی از کرخه تا راین برنده
۱۳۸۴ مسابقه سینمای ایران سیمرغ بلورین بهترین فیلم[ب] به نام پدر برنده
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به نام پدر نامزدشده
سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه به نام پدر دیپلم افتخار
مسابقه سینمای آسیا سیمرغ بلورین بهترین فیلم[ب] به نام پدر برنده
۱۳۸۸ مسابقه سینمای ایران سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به رنگ ارغوان برنده
۱۳۹۶ سودای سیمرغ سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به وقت شام برنده[پ]
جشن سینمای ایران ۱۳۷۷ مسابقه فیلم‌های بلند تندیس زرین بهترین کارگردانی آژانس شیشه‌ای برنده [۲]
۱۳۷۸ مسابقه فیلم‌های بلند تندیس زرین بهترین کارگردانی روبان قرمز نامزدشده
۱۳۸۱ مسابقه فیلم‌های بلند تندیس زرین بهترین کارگردانی ارتفاع پست برنده
تندیس زرین بهترین فیلم‌نامه[ت] ارتفاع پست نامزدشده
فیلم برگزیدهٔ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ارتفاع پست نامزدشده
۱۳۸۷ مسابقه فیلم‌های بلند تندیس زرین بهترین کارگردانی دعوت نامزدشده
تندیس زرین بهترین فیلم‌نامه[ث] دعوت نامزدشده
۱۳۹۵ مسابقه فیلم‌های بلند تندیس زرین بهترین کارگردانی بادیگارد نامزدشده [۳]
۱۳۹۷ مسابقه فیلم‌های بلند تندیس زرین بهترین کارگردانی به وقت شام نامزدشده [۴]
جشنواره فیلم مقاومت ۱۳۶۹ مسابقه فیلم‌های بلند تندیس بهترین فیلم دیده‌بان برنده [۵]
تندیس بهترین کارگردانی دیده‌بان، مهاجر برنده [۵]
۱۳۷۱ مسابقه فیلم‌های بلند تندیس بهترین فیلم‌نامه وصل نیکان دیپلم افتخار [۶]
۱۳۷۳ مسابقه فیلم‌های بلند تندیس بهترین کارگردانی از کرخه تا راین نامزدشده [۷]
تندیس بهترین فیلم‌نامه از کرخه تا راین دیپلم افتخار [۷]
۱۳۷۵ مسابقه فیلم‌های بلند تندیس بهترین کارگردانی برج مینو نامزدشده [۸]
تندیس بهترین فیلم‌نامه بوی پیراهن یوسف نامزدشده [۸]
۱۳۷۷ مسابقه فیلم‌های بلند تندیس بهترین کارگردانی آژانس شیشه‌ای نامزدشده [۹]
تندیس بهترین فیلم‌نامه آژانس شیشه‌ای نامزدشده [۹]
جایزه ویژه هیئت داوران آژانس شیشه‌ای برنده [۹]
۱۳۷۹ بیست ساله سینمایی جایزه ویژه هیئت داوران: چهار فیلم‌ساز شاخص ن/م دوم [۱۰]
۱۳۸۴ تاریخ سینمای دفاع مقدس پنج کارگردان برتر ن/م اول [۱۱]
۱۳۸۹ سینمای دفاع مقدس سه کارگردان برتر آژانس شیشه‌ای اول [۱۲]
سه فیلم‌نامه برتر آژانس شیشه‌ای اول [۱۲]
۱۳۹۳ سینمای ایران تندیس بهترین کارگردانی چ برنده [۱۳]
سینمای بین‌المللی جایزه ویژه هیئت داوران چ برنده [۱۳]
۱۳۹۵ آثار سینمایی تندیس بهترین کارگردانی بادیگارد برنده [۱۴]
جایزه داوری خانواده شهدا بهترین اثر بادیگارد برنده [۱۴]
۱۳۹۷ چهل سال سینمای مقاومت بهترین کارگردان ن/م برنده[ج] [۱۵]
بهترین فیلم‌نامه‌نویس ن/م برنده[چ] [۱۵]
جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ۱۳۸۷ سی سال سینمای ایران بهترین فیلم‌ساز دفاع مقدس ن/م برنده [۱۶]
۱۳۸۹ فیلم‌های بلند تندیس بهترین کارگردانی به رنگ ارغوان برنده [۱۷]
۱۳۹۱ فیلم‌های بلند تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد زندگی خصوصی آقا و خانم میم نامزدشده [۱۸]
۱۳۹۳ فیلم‌های بلند تندیس بهترین کارگردانی چ نامزدشده [۱۹]
۱۳۹۵ فیلم‌های بلند تندیس بهترین کارگردانی بادیگارد نامزدشده [۲۰]
جایزه ویژه هیئت داوران بادیگارد برنده [۲۱]
۱۳۹۷ فیلم‌های بلند تندیس بهترین کارگردانی به وقت شام نامزدشده [۲۲]
جشن حافظ ۱۳۷۸ ن/م تندیس بهترین فیلم‌نامه روبان قرمز نامزدشده [۲۳]
۱۳۸۱ سینما تندیس بهترین فیلم‌نامه[ت] ارتفاع پست نامزدشده [۲۴]
۱۳۹۵ سینما تندیس بهترین کارگردانی بادیگارد نامزدشده [۲۵]
جایزه سینمایی ققنوس ۱۳۹۴ ن/م تندیس ققنوس بهترین فیلم بادیگارد برنده [۲۶]
۱۳۹۶ ن/م تندیس ققنوس بهترین فیلم به وقت شام برنده [۲۷]
جایزه سینمایی آینه ۱۳۹۴ ن/م تندیس آینه بهترین فیلم بادیگارد برنده [۲۶]
جشنواره بین‌المللی فیلم سن‌سباستین ۱۹۹۹ مسابقه اصلی صدف طلای بهترین فیلم روبان قرمز نامزدشده [۲۸][۲۹]
جشنواره بین‌المللی فیلم ماردل پلاتا ۲۰۰۳ مسابقه اصلی آستور طلای بهترین فیلم ارتفاع پست نامزدشده [۳۰][۳۱]
جشنواره بین‌المللی فیلم بغداد ۲۰۱۶ ن/م نخل طلای بهترین فیلم بلند بادیگارد برنده [۳۲]
جشنواره فیلم مستقل وین ۲۰۱۷ ن/م تندیس طلایی بهترین فیلم بلند بادیگارد نامزدشده [۳۳]
تندیس طلایی بهترین کارگردانی بادیگارد برنده [۳۴]
تندیس طلایی بهترین دستاورد هنری بادیگارد برنده [۳۴]

سایر جایزه‌هاویرایش

ده فیلم‌ساز برترویرایش

پی‌نوشت‌هاویرایش

یادداشت‌هاویرایش

 1. برخی از گروه‌های جوایز تنها به یک برنده داده نمی‌شوند. آن‌ها دریافت کنندگان مختلفی را دارند، رتبه دوم یا سوم دارند. از آن جا که این یک تشخیص خاص است و با از دست دادن جایزه متفاوت است، رتبه‌های دوم ذکر شده نیز به رسمیت شناخته می‌شوند. جوایز در دسته‌بندی رسمی نامزدهای قبلی نداشته و تنها برندگان توسط هیئت داوران اعلام می‌شوند. برای ساده‌سازی و جلوگیری از خطا، فرض بر این است که هر جایزه در این لیست، قبلاً کاندید شده بوده‌است.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ مشترک با محمد پیرهادی.
 3. مشترک با بهرام توکلی برای تنگه ابوقریب.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ مشترک با اصغر فرهادی
 5. مشترک با چیستا یثربی
 6. مشترک با مسعود ده‌نمکی و رسول ملاقلی‌پور.
 7. مشترک با نرگس آبیار و محمدحسین مهدویان.

منبع‌هاویرایش

 1. هوشیارگر، احسان (۳ اسفند ۱۳۸۸). «حاتمی‌کیا: «به رنگ ارغوان» بازدم فضای متلاطم سیاسی محدوده سال ۸۱ است». خبرگزاری فارس. ۸۸۱۲۰۳۱۳۱۷.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ «ابراهیم حاتمی‌کیا: جشنواره‌ها». بانک جامع اطلاعات سینمای ایران. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 3. «نامزدهای هجدهمین جشن سینمای ایران اعلام شد». خبرگزاری مهر. ۷ شهریور ۱۳۹۵. ۳۷۵۳۷۵۹.
 4. مرزبان، نیوشا (۱۴ مرداد ۱۳۹۷). «نامزدهای بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام شد». خبرگزاری مهر. ۴۳۶۶۲۸۵.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ «برگزیدگان دوره سوم». جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 6. «برگزیدگان دوره چهارم». جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ «برگزیدگان دوره پنجم». جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ «برگزیدگان دوره ششم». جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ «برگزیدگان دوره هفتم». جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 10. «برگزیدگان دوره هشتم». جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 11. «برگزیدگان دوره دهم». جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ استادی، رضا (۳۱ شهریور ۱۳۸۹). «دفاع مقدس، اهالی سینما را دور هم جمع کرد». جام جم. سال یازدهم (۲۹۵۰): ۱۲ – به واسطهٔ مگ‌ایران.
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ «برگزیدگان دوره سیزدهم». جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ «برگزیدگان دوره چهاردهم». جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ «ملاقلی‌پور، حاتمی‌کیا، ده‌نمکی و پرستویی در فهرست برگزیدگان ۴۰ سال سینمای مقاومت». خبرگزاری فارس. ۶ آذر ۱۳۹۷. ۱۳۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۴۴.
 16. «دومین دوره». انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 17. «چهارمین دوره». انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 18. «ششمین دوره». انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 19. «هشتمین دوره». انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 20. «دهمین دوره». انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 21. «برگزیدگان دهمین جشن منتقدان سینما معرفی شدند». باشگاه خبرنگاران جوان. ۲۸ شهریور ۱۳۹۵. ۵۷۸۵۹۲۵.
 22. «برگزیدگان دوازدهمین جشن منتقدان معرفی شدند». سوره‌سینما. ۲۸ آذر ۱۳۹۷. ۱۱۲۲۲۵.
 23. «گزارش برگزاری سومین دوره معرفی برگزیدگان سینمای ایران (۱۳۷۸)». جشن حافظ. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 24. «گزارش ششمین جشن سینمایی دنیای تصویر». جشن حافظ. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 25. «گزارش شانزدهمین جشن سینمایی تلویزیونی حافظ». جشن حافظ. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸.
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ «اختتامیه جشن سینمایی ققنوس برگزار شد». ایلنا. ۱ اسفند ۱۳۹۴. ۳۴۸۵۹۹.
 27. «اختتامیه هفتمین جایزه سینمایی ققنوس». سینماپرس. ۲۷ بهمن ۱۳۹۶. ۹۴۴۳۵.
 28. "1999. 47th Edition: Official Section". San Sebastián International Film Festival. Retrieved 22 September 2019.
 29. "47th San Sebastián Film Festival (1999)". FilmAffinity. Retrieved 22 September 2019.
 30. "18th Edition (2003)". Mar del Plata International Film Festival. Retrieved 22 September 2019.
 31. "18th Mar del Plata Film Festival (2003)". FilmAffinity. Retrieved 22 September 2019.
 32. «نخل طلای جشنواره فیلم بغداد به «بادیگارد» رسید». ایران آنلاین. ۲۰ آذر ۱۳۹۵. ۱۵۴۶۳۷.
 33. ««بادیگارد» به رقابت «وین» دعوت شد». ایسنا. ۲۷ خرداد ۱۳۹۶. ۹۶۰۳۲۷۱۵۳۷۹.
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ "VIFF 2017 Winners". VIFF Vienna Independent Film Festival. Retrieved 22 September 2019.
 35. «کدام یک از سینماگران، نشان جهادگر عرصه فرهنگ و هنر گرفتند؟». خبرگزاری تسنیم. ۲۴ اسفند ۱۳۹۳. ۶۸۷۲۸۲.
 36. «ابراهیم حاتمی‌کیا چهره هنر انقلاب در سال ۹۷ شد». سوره‌سینما. ۲۶ فروردین ۱۳۹۸. ۱۱۷۷۷۲.
 37. فراستی، مسعود (آبان ۱۳۸۱). «بهترین فیلم‌های عمر ما: بهترین فیلم‌ها و فیلم‌سازان تاریخ سینما از نگاه ۵۵ منتقد سینمایی». نقد سینما. تهران: سوره مهر (۳۳): ۷۲–۸۷. شاپا 1023-8042.

پیوند به بیرونویرایش