فهرست جزایر دماغه سبز

فهرست ویکی‌مدیا

مجمع‌الجزایر دماغه سبز از ۱۰ جزیره و تعدادی جزیره جزیره کوچک تشکیل شده‌است و به دو گروه تقسیم شده‌است:

Map

جزایر گروه سانتو آنتیاو، دماغه سبز، سائو ویسنته، دماغه سبز، سانتا لوزیا، دماغه سبز، سائو نیکولاو، دماغه سبز، سال، دماغه سبز، و بوا ویستا، دماغه سبز می‌باشند.

جزیره گروه سوتاونتو مایو، دماغه سبز، سانتیاگو، دماغه سبز، فوگو، دماغه سبز، و براوا، دماغه سبز می‌باشند. تمامی شان بجز سانتا لوئیزا غیرمسکونی می‌باشند

جزیره مساحت (کیلومتر^۲) جمعیت % تراکم
سانتیاگو، دماغه سبز ۹۹۱ ۲۳۶٬۷۱۷ ۵۴٫۵٪ ۲۳۸٫۹
سائو ویسنته، دماغه سبز ۲۲۷ ۶۷٬۱۶۳ ۱۵٫۵٪ ۲۹۵٫۹
سانتو آنتیاو، دماغه سبز ۷۷۹ ۴۷٬۱۲۴ ۱۰٫۸٪ ۶۰٫۵
فوگو، دماغه سبز ۴۷۶ ۳۷٬۴۲۱ ۸٫۶٪ ۷۸٫۶
سال، دماغه سبز ۲۱۶ ۱۴٬۸۱۶ ۳٫۴٪ ۶۸٫۶
سائو نیکولاو، دماغه سبز ۳۸۸ ۱۳٬۶۶۱ ۳٫۱٪ ۳۵٫۲
براوا، دماغه سبز ۶۷ ۶٬۸۰۴ ۱٫۶٪ ۱۰۶٫۳
مایو، دماغه سبز ۲۶۹ ۶٬۷۵۴ ۱٫۶٪ ۲۵٫۱
بوا ویستا، دماغه سبز ۶۲۰ ۴٬۲۰۹ ۱٫۰٪ ۶٫۸
سانتا لوزیا، دماغه سبز ۳۵ ۰ ۰٫۰٪ ۰٫۰
دماغه سبز ۴۰۳۳ ۴۳۴٬۶۶۹ ۱۰۰٪ ۱۱۶٫۸

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش