جماعت‌های تاجیکستان

فهرست جماعت‌های تاجیکستان

جماعت‌های تاجیکستان به تقسیمات اداری سطح سوم که کوچکتر از کومون و شهرداری هستند اشاره دارد. تعداد جماعت‌های تاجیکستان حدود ۴۰۶ جماعت است. واحد جماعت در تاجیکستان برابر با شهرستان در ایران و وُلُسوالی در افغانستان است.

نام هر جماعت به همراه تعداد جمعیت آن، در زیر آمده‌است:[۱][۲][۳]

ولایت سغدویرایش

جماعت جمعیت
خجند
خجند
ناحیۀ مست‌شاه
اوزی‌کند ۱۰٬۳۷۳
مست‌شاه ۱۶٬۴۰۱
آب‌بُردان ۲۷٬۳۶۶
پَلدارک ۱۵٬۶۸۰
تَکِلی ۱٬۶۴۳
بوستان ۱۰٬۱۵۱
قُرُقسای ۲٬۷۲۹
ناحیۀ باباجان غفورف
اوتکان‌سوی ۷٬۳۲۰
یاوه ۳۰٬۸۲۶
پَخته‌کار ۹٬۷۰۹
حیدر عثمانف ۲۸٬۳۴۸
غازیان ۱۳٬۷۵۶
اونجی ۳۳٬۰۳۹
اسماعیل ۱۹٬۱۹۰
اسفسار ۳۰٬۶۰۰
کتگن ۹٬۲۱۷
آوچی کلچه ۱۵٬۹۲۲
قسته‌قوز ۴۳٬۳۴۶
باباجان غفورف ۱۴٬۸۱۸
جماعت جمعیت
ناحیۀ اَشت
اَشت ۱۵٬۲۰۶
جربلاغ ۱۲٬۹۳۵
کمیش‌قرغان ۹٬۷۲۰
قرقودوک ۸٬۳۵۰
آشابه ۱۵٬۶۲۸
پانگز ۲۰٬۳۵۸
پونوک ۶٬۱۶۷
آشابه ۱۱٬۰۳۹
ناحیۀ ظفرآباد
جامی ۳٬۹۴۱
روشن ۱۰٬۸۲۵
حامد علیف ۶٬۸۷۲
ظفرآباد ۱۱٬۸۳۲
محنت‌آباد ۷٬۶۳۶
ناحیۀ اسپیتمن
کورکت ۲۱٬۷۰۲
قوشته‌گیرمان ۶٬۴۴۲
ناو ۱۲٬۹۱۰
آق‌تپه ۱۳٬۸۷۹
تغایاک ۱۲٬۰۴۷
فرمان‌قرغان ۶٬۲۴۶
شهرک نو ۲۳٬۵۷۸
ناحیۀ جبار رسولف
ده‌مای ۱۰٬۸۳۱
گلخانه ۱۸٬۵۱۰
گلک‌انداز ۳۱٬۶۰۴
ازبک‌قشلاق ۱۲٬۵۷۷
ینگی‌حیات ۱۰٬۷۹۵
شهرک پرولتارسک ۱۲٬۶۲۷
ناحیۀ کانِ بادام
لاهوتی ۱۵٬۵۳۹
شریپاو ۱۸٬۷۵۰
همربایف ۲۰٬۳۳۲
ارتیکاو ۱۹٬۱۹۸
پولتن ۲۶٬۰۳۱
پتر ۱۳٬۹۵۶
ناحیۀ اِسفره
نوگلیم ۲۸٬۳۱۱
خان‌آباد ۹٬۶۱۴
کول‌کند ۱۷٬۷۳۲
شهرک ۱۳٬۹۹۱
چهل‌قاضی ۱۲٬۱۵۰
لکان ۵٬۵۱۴
سرخ ۱۰٬۳۹۶
چارکوه ۲۸٬۸۴۶
واروخ ۲۳٬۱۲۱
ناحیۀ شهرستان
ینگی‌قرغان ۱۱٬۳۶۲
شهرستان ۱۶٬۲۹۵
ناحیۀ اِستَرَوَشَن
نیانی ۷٬۷۴۷
فرونزه ۱۱٬۰۵۸
کمونیزم ۲۲٬۱۹۰
گل سرخ ۲۹٬۷۹۹
پاشکند ۱۳٬۲۹۲
پراودا ۱۱٬۶۵۲
جوکندک ۷٬۵۳۵
لنین‌آباد ۱۱٬۴۶۸
قلعۀ بلند ۶٬۷۵۹
نافرای ۷٬۳۴۳
ناحیۀ غانچی
یختن ۱۰٬۶۲۱
گزنترک ۱۳٬۳۵۹
مجم ۱۸٬۱۹۴
آوچی ۲۳٬۴۰۷
دلیان بالا ۱۶٬۲۹۸
کالینین‌آباد ۹٬۸۳۹
راسراووت ۱۱٬۵۳۰
غانچی ۸٬۲۵۲
ناحیۀ پنجه‌کند
سرزم
خرمی ۷٬۹۴۳
امان‌دره ۱۰٬۴۸۶
خلیفه حسن
سویینه ۱۰٬۲۵۳
یاری
فراب ۶٬۱۸۸
مغیان ۱۵٬۲۷۱
کاسه‌تراش ۱۴٬۴۲۱
کالخازچیان ۱۴٬۴۱۶
رودکی ۱۵٬۰۵۹
چنار ۵٬۳۸۴
شنگ ۹٬۵۹۵
وارو ۹٬۹۶۸
ناحیۀ عینی
ارمیتن ۱۴٬۸۴۹
دردر ۶٬۵۳۴
عینی ۱۲٬۱۳۱
فان‌دریا ۷٬۳۱۰
ررز ۸٬۵۰۷
شمتوچ ۶٬۰۵۵
انزاب ۷٬۰۱۶
زرافشان ۵۷٬۴۹۳
ناحیۀ کوهستان مست‌شاه
ایوان تاجیک ۹٬۹۵۵
لنگر ۶٬۴۴۰

ناحیه‌های تابع جمهوریویرایش

جماعت جمعیت
دوشنبه
شهر دوشنبه
ناحیۀ تورسون‌زاده
تورسون‌زاده
رباط ۹٬۶۴۳
سه‌شنبه ۱۰٬۵۱۰
قره‌تاق ۲۷٬۶۸۳
پیروامَی ۱۴٬۸۷۹
گرو ۱۳٬۷۹۵
جوره رحمانف
پخته‌آباد ۶٬۵۵۲
نوآباد ۲۶٬۲۱۵
۱۰ سالگی استقلال
ناحیۀ شهر نو
صبا ۱۲٬۶۶۵
سِلبور ۱۱٬۱۶۹
شهر نو ۷٬۴۳۸
چوزی ۱۲٬۰۶۸
حسنف ۲۱٬۰۴۶
باغستان ۷٬۳۷۳
اکتیابر ۴٬۸۹۴
ناحیۀ حصار
الماسی ۱۵٬۰۲۹
خانقاه کوهی ۲۰٬۳۹۲
میرزارضا ۱۸٬۵۳۸
کَرَم‌گُل ۱۵٬۱۵۲
نوآباد ۱۹٬۴۹۶
دوربَت ۱۴٬۱۳۶
دهقان‌آباد ۱۳٬۶۹۸
خانقاه ۲۰٬۵۰۰
حصار ۲۰٬۵۲۴
شراره ۸٬۲۹۱
ناحیۀ ورزآب
ضدّی ۵٬۳۷۳
ورزآب‌قلعه ۸٬۳۱۸
ده‌مَلِک ۵٬۹۱۴
لوچاب ۵٬۱۴۱
چهارباغ ۱۶٬۲۱۶
عینی ۷٬۱۶۷
ناحیۀ وحدت
بهار ۲۲٬۲۵۸
سیم گنج ۲۴٬۲۴۹
خواجه بایکول ۱۴٬۲۶۳
رامیت ۱۰٬۳۳۸
وحدت (کافرنهان) ۲۹٬۶۸۲
قره‌سو ۲۵٬۵۱۳
جویانگران ۱۳٬۰۷۰
ینگی‌بازار ۱۷٬۱۷۸
عکس گذر ۲۳٬۱۳۱
چهارسو ۲٬۸۷۱
ناحیۀ رشت
رحیم زاده ۶٬۶۵۱
قلعه‌نک ۶٬۴۲۰
تگابه ۶٬۱۵۶
محنت
کزناک ۹٬۵۸۹
نودی ۱۰٬۴۷۴
هائیت ۹٬۶۱۳
جفر ۵٬۰۳۸
کله سرخ ۹٬۷۲۷
اشکلون
هجبارک ۶٬۸۷۱
یاسمن
نوآباد ۴٬۴۹۷
غرم ۵٬۵۲۷
ناحیۀ جرگه‌تال
پـِلدان ۵٬۱۱۱
جرگه‌تال ۱۲٬۶۶۳
ینگی‌شهر ۸٬۷۸۶
لَخش ۵٬۸۳۰
اَلگه ۴٬۲۶۷
سرخاب ۲٬۳۶۷
مُغ‌سو ۶٬۸۱۸
کَشات
ناحیۀ رودکی
چهارتپه ۱۹٬۴۱۰
اِسپـِچَک ۱۴٬۴۹۶
۴۰ لِت تاجیکستان ۲۲٬۹۵۱
آق‌کورگان ۲۲٬۰۱۳
سردارف قره‌خان ۱۳٬۴۱۵
لاهور ۱۳٬۰۶۱
کوکتاش ۲۲٬۳۴۸
کُشته‌پین ۱۹٬۲۳۲
کیبلای ۸٬۶۸۲
راحتی ۲۲٬۳۰۷
زینب‌آباد ۳۰٬۳۴۰
گلستان ۲۵٬۹۰۵
سلطان‌آباد ۱۰٬۳۰۶
سامانیان ۱۵٬۹۲۳
ناحیۀ فیض‌آباد
بوستان ۶٬۲۳۳
گُم‌بلاغ ۸٬۲۳۲
جوانان ۱۷٬۶۷۴
قلعهٔ دشت ۱۰٬۸۶۶
مسکین‌آباد ۱۲٬۷۱۱
ویشگَرد ۳٬۵۷۵
فیض‌آباد ۸٬۸۱۹
چشمه‌سار
شهرک فیض‌آباد
ناحیۀ راغون
قد آب ۹٬۰۱۱
سی‌چراغ
ناحیۀ نورآباد
موج حرف
نورآباد ۱۲٬۴۸۶
حکیمی ۱۰٬۱۶۳
کامسامال‌آباد ۱۱٬۸۵۲
سمسالیک ۶٬۳۰۷
یخاک-یوست ۵٬۰۴۶
نودانک ۷٬۴۳۸
دربند ۱٬۰۷۱
هومدان
ناحیۀ تاجیک‌آباد
لشکر شاه ۶٬۶۵۹
قلعۀ لبِ آب ۸٬۵۴۰
شاه‌گدایف ۶٬۹۴۳
نوشار ۸٬۴۳۲
شیرین‌چشمه
ناحیۀ طویل‌دره
چهل‌دره ۴٬۴۴۴
طویل‌دره ۴٬۰۶۷
سنگوار ۴٬۱۴۹

ولایت ختلانویرایش

جماعت جمعیت
باختر
شهر باختر
ناحیۀ بلجوان
بلجوان ۳٬۶۶۰
تاجیکستان ۳٬۷۷۵
ساری‌حصار ۴٬۲۱۸
ساتالمیش ۳٬۶۱۴
دکتور ۵٬۲۱۹
ناحیۀ باختر
زرگر ۳۹٬۵۱۷
اونگرد ۵۶٬۳۰۸
کالینین ۲۶٬۰۲۹
نو بهار ۱۳٬۰۹۱
محنت‌آباد ۲۵٬۹۵۵
باختریان ۳٬۳۱۸
بوستان‌قلعه ۲٬۵۱۸
اسماعیل سامانی ۶٬۷۰۳
ناحیۀ دنغره
سیبستان ۹٬۸۲۵
سنگتوده ۸٬۸۰۰
لاهور ۴٬۳۶۸
آق‌سو ۱۳٬۹۰۸
کاریز ۹٬۱۶۳
پوشینگ ۱۰٬۴۷۹
لاله زار ۹٬۸۸۴
شریپاف ۱۱٬۲۴۵
ناحیۀ فرخار
وطن ۱۶٬۷۴۹
غیرت ۱۱٬۹۲۰
فرخار ۱۹٬۳۳۸
ظفر ۹٬۲۶۳
گلشن ۹٬۰۶۶
دهقان‌اریق ۹٬۰۷۶
درغد ۹٬۲۷۰
کمسمول‌آباد ۱۰٬۳۵۸
غلبه
ناحیۀ همدانی
دشت‌گل ۱۴٬۵۷۷
محنت‌آباد ۱۶٬۰۷۳
چوبک ۱۶٬۷۹۱
کالینین ۹٬۹۹۷
قهرمان ۱۴٬۳۶۴
توردیف ۷٬۸۳۴
پنجاب ۷٬۶۶۹
ماسکوا ۱۷٬۹۸۳
ناحیۀ جامی
اکتیابر ۱۲٬۱۴۲
آرال ۱۶٬۹۵۶
۵۰ سالگی تاجیکستان ۲۲٬۳۶۵
کالینین ۱۳٬۸۴۷
یکه‌توت ۱۷٬۱۲۶
اتفاق ۱۴٬۲۴۶
ناحیۀ جیلی‌کول
نو زمین ۳٬۷۹۹
دهقان‌آباد ۲۲٬۶۶۶
نور وخش ۱۱٬۷۹۳
جیلیکول ۱۷٬۷۱۲
سوردلُف ۱۲٬۱۹۸
گارااوتی ۴٬۵۸۹
ناحیۀ ناصرخسرو
کمسومول ۱۵٬۳۴۲
فیروزه
استقلال
ناحیۀ خاولنگ
لاهوتی (جماعت) ۹٬۲۸۸
جام‌بخت ۹٬۷۷۴
خاولینگ ۷٬۹۷۴
سرآسیاب ۵٬۶۳۷
شغناو ۴٬۳۶۶
ناحیۀ خراسان
دهانه‌قیق ۸٬۸۳۸
قلعه‌آباد
هلالی ۱۲٬۱۵۰
قیزیل‌قلعه ۱۲٬۶۳۸
عینی ۱۸٬۴۶۷
آبیکیک ۱۹٬۲۱۸
ناحیۀ کولاب
ضرب‌دار ۱۶٬۲۴۰
کولاب ۱۱٬۹۶۹
زیرکی ۲۱٬۵۲۲
دهنه ۲۱٬۳۲۰
ناحیۀ مؤمن‌آباد
ده‌بلند ۱۱٬۴۷۰
کول‌چشمه ۱۷٬۰۸۶
باغی ۷٬۹۶۱
توتو ۷٬۲۷۹
بلخابی ۸٬۳۱۵
چهل‌دختران
لنینگراد ۱۱٬۱۳۱
ناحیۀ نارک
نارک
دوکانی
پل سنگین
ناحیۀ پنج
نمونه ۱۵٬۱۷۸
قلدیمان ۱۳٬۵۷۰
سرمنتوی ۱۵٬۵۲۴
مردم عرب ۱۶٬۳۹۰
توگول ۱۰٬۱۱۹
پنج ۷٬۹۱۷
ناحیۀ قبادیان
قبادیان ۷٬۴۹۹
اوتکری نظرف ۱۵٬۶۱۸
نیازف ۱۳٬۷۹۵
ناصرخسرو ۲۵٬۱۵۴
ینگی‌یول ۲۰٬۸۸۹
سیدنظر خدای‌قولف ۲۸٬۹۰۳
نوآباد ۶٬۸۶۳
ناحیۀ قوم‌سنگیر
یکه‌دین ۶٬۰۸۵
تلمن ۱۶٬۷۶۶
کروپسکی ۹٬۸۴۷
قوم‌سنگیر ۱۸٬۷۲۴
پنج ۲۲٬۶۴۴
دوستی ۱۰٬۴۳۰
ناحیۀ جلال‌الدین رومی (بلخی)
عیسایف ۲۰٬۴۹۱
گلستان ۱۰٬۲۰۵
کلینین ۱۲٬۳۷۷
مدنیت ۱۱٬۲۹۷
نوآباد ۱۴٬۴۴۶
توگلن ۲۰٬۴۹۱
اوزون ۱۶٬۴۲۸
فرونزه ۱۹٬۰۶۹
ناحیۀ سربند
گلستان ۱۳٬۷۵۷
وحدت ۴٬۶۳۵
ناحیۀ شهر توس
شهر توس ۱۱٬۷۲۶
پخته‌آباد ۱۴٬۶۷۱
آبشاران ۶٬۰۱۰
صیاد ۱۱٬۹۴۹
یوری نظرف ۱۳٬۳۶۳
هالمتوف ۲۳٬۲۲۳
ناحیۀ شورآباد
داغستان ۴٬۸۱۸
دشت یوم ۳٬۵۵۱
لنگردره ۳٬۳۱۱
چغم ۴٬۵۴۶
شورآباد ۸٬۰۹۹
سرچشمه ۹٬۳۳۹
یول ۵٬۰۲۹
ناحیۀ تیمورملک
قره‌کموش ۵٬۶۲۷
کنگورت ۷٬۵۳۴
بابایونس ۶٬۰۰۸
وطن ۹٬۶۴۳
طنابچی ۵٬۵۹۸
کوشکیه ۶٬۴۴۵
سُوِت ۷٬۷۷۶
ناحیۀ وخش
تاجیک‌آباد ۲۴٬۱۸۱
راه لنین ۱۶٬۳۲۳
ینگی‌آباد ۹٬۰۲۴
آق‌قَزه ۲۳٬۸۴۵
مشعل ۳۷٬۱۱۱
کَیروف ۳٬۶۱۵
وخش ۱۰٬۷۲۹
ناحیۀ واسع
آرال ۲۵٬۳۳۹
پخته‌آباد ۲۳٬۶۰۵
پخته‌کار ۱۸٬۱۶۵
مچورین ۷٬۷۸۷
گلستان ۱۷٬۷۱۰
محنت‌آباد ۱۳٬۸۵۹
توگرک ۲۱٬۸۴۰
واسع ۱۹٬۳۳۲
ناحیۀ یاوان
دهنه ۱۲٬۷۴۴
آزادی ۱۷٬۵۰۵
چهارگل ۱۰٬۶۳۱
گلسره یوسفووا
آب مُکی ۱۹٬۳۴۷
نارین ۱۴٬۴۴۰
ستارۀ سرخ ۱۳٬۶۷۷
حیات نو ۲٬۲۴۳
یاوان ۲۰٬۲۰۹

ولایت مختار کوهستان بدخشانویرایش

جماعت جمعیت
خاروغ
خاروغ
ناحیۀ درواز
صغیردشت ۸٬۷۵۰
نول‌وند ۳٬۵۲۱
قلعۀ خمب ۸٬۳۳۷
ویش‌خرو ۲٬۹۳۳
ناحیۀ اشکاشم
اندرآب ۲٬۵۲۷
قاضی‌ده ۱٬۸۸۰
اشکاشم ۶٬۵۶۷
شیت‌خرو ۴٬۸۶۲
برنگ ۵٬۱۵۲
زانگ ۴٬۸۶۳
پیتاب
ناحیۀ مرغاب
قره‌کول ۳٬۵۳۲
خداوردی‌یُف
رنگ‌کول ۱٬۱۶۵
مرغاب ۶٬۳۶۵
الیچور ۱٬۷۸۸
قزل‌رباط ۱٬۴۷۱
ناحیۀ راشت‌قلعه
تَودِم ۶٬۵۰۷
توسیان ۲٬۸۶۶
میرشکر
راشت‌قلعه ۳٬۱۲۴
بَرواز ۳٬۰۰۴
سیج ۳٬۰۲۸
ناحیۀ روشان
شیدز ۲٬۰۱۵
بَهروشان ۷٬۱۸۳
روشان ۵٬۵۸۷
بَرتَنگ ۱٬۸۵۴
بَسید ۱٬۴۰۰
سَوناب ۲٬۷۷۴
پَست‌خوف ۲٬۷۷۳
ناحیۀ شغنان
ساخ‌چَرْو ۲٬۴۵۲
پارشِنیو ۷٬۴۳۰
سوچان ۷٬۳۴۴
نوآباد ۵٬۷۷۲
ویر ۴٬۶۹۰
وَن‌قلعه ۵٬۱۶۵
درمارَخت ۲٬۵۸۸
ناحیۀ ونج
وادخود ۱٬۹۴۴
ونج ۹۸٬۰۴۲
ژاوید ۲٬۹۷۵
تِخَرْو ۳٬۰۳۶
راوَند ۴٬۹۷۵
یازغُلام ۵٬۴۱۴

منابعویرایش

  1. "TAJIKISTAN". City Population. Retrieved 29 Jun 2012.
  2. on/population/tajikistan "The largest cities in Tajikistan, ranked by population" Check |نشانی= value (help). mongabay.com. Retrieved 29 Jun 2012.
  3. Middleton, Robert (2008). Tajikistan and the High Pamirs: a companion and guide. Hong Kong: Odyssey Books. ISBN 9789622177734.