فهرست جنگ‌های ژاپن

فهرست جنگ‌های ژاپن در فهرست زیر نبرد بخشی از یک جنگ است و یک جنگ ممکن است از تعداد زیادی نبرد تشکیل بشود.

دوران باستان

دوره یایویی

دوره یاماتو

دوره نارا

دوره هی‌آن

جنگ گنپی (۱۱۸۵–۱۱۸۰)

فئودالی ژاپن

دوره کاماکورا

حمله مغول به ژاپن (۱۲۸۱ و ۱۲۷۴)

جنگ گنکو (۱۳۳۳–۱۳۳۱)

دوره موروماچی

دوره نان‌بوکو-چو (۱۳۹۲–۱۳۳۶)

حادثه کیوتوکو (۱۴۸۲–۱۴۵۵)

جنگ اونین (۱۴۷۷–۱۴۶۷)

دوره سن‌گوکو و دوره آزوچی-مومویاما

اودا نوبوناگا
وحدت توسط تویوتومی هیده‌یوشی
تهاجم هیده‌یوشی به کره (۱۵۹۸–۱۵۹۲)

لشکرکشی‌های توکوگاوا ایه‌یاسو

دوره ادو

باکوماتسو

دوران نوین

دوره میجی

نخستین جنگ چین و ژاپن(۱۸۹۵–۱۸۹۴)

جنگ روسیه و ژاپن (۱۹۰۵–۱۹۰۴)

دوره تایشو

جنگ جهانی اول (۱۹۱۵–۱۹۱۴)

مداخله ژاپن در سیبری (۱۹۲۲–۱۹۱۸)

دوره شووا

 
نقشه جنگ اقیانوس آرام از سال ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۲ میلادی

جنگ دوم چین و ژاپن

(پرچم‌ها نشاندهندهٔ کشور یا کشورهای برندهٔ نبرد هستند)

قبل از ۱۹۴۲ و ورود به جنگ اقیانوس آرام:

پس از شروع جنگ اقیانوس آرام (پس از حمله به پرل هاربر):

  حمله ژاپن به هندوچین فرانسه (هندوچین فرانسه، ویتنام، لائوس و کامبوج و بخشی از چین کنونی را شامل می‌شود. این مناطق در زمان جنگ تحت استعمار فرانسه ویشی بودند)

  جنگ فرانسه-تایلند

 • اکتبر ۱۹۴۰ – ۹ مه ۱۹۴۱

  جنگ‌های مرزی شوروی و ژاپن

جنگ اقیانوس آرام

حملات متفقین

جبهه جنوب شرقی آسیای جنگ جهانی دوم: ۱۹۴۱-۱۲-۰۸ – ۱۹۴۵-۰۸-۱۵

لشکرکشی گینه نو

نبرد ماداگاسکار

لشکرکشی جزایر آلیوتی

لشکرکشی گوادال‌کانال

لشکرکشی جزایر سلیمان

لشکرکشی جزایر گیلبرت و مارشال

بمباران جنوب شرقی آسیا (۴۵–۱۹۴۴)

لشکرکشی جزایر پالائو و ماریانا

لشکرکشی فیلیپین (۴۵–۱۹۴۲)

لشکرکشی جزایر کازان و ریوکیو

لشکرکشی بورنئو (۱۹۴۵)

لشکرکشی ژاپن

تهاجم نظامی شوروی به منچوری

دوره هیسه‌ای

جستارهای وابسته

منابع

 1. L, Klemen (1999–2000). "The capture of Tarakan Island, January 1942". Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942. Archived from the original on 2011-07-26.
 2. L, Klemen (1999–2000). "The capture of Balikpapan, January 1942". Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942. Archived from the original on 2011-07-26.
 3. L, Klemen (1999–2000). "The Japanese Invasion of Ambon Island, January 1942". Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942. Archived from the original on 2012-09-26.
 4. L, Klemen (1999–2000). "The battle for Palembang, February 1942". Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942.
 5. L, Klemen (1999–2000). "The Badung Strait Battle". Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942. Archived from the original on 2015-03-31.
 6. Klemen, L (1999–2000). "The Japanese Invasion of Dutch West Timor Island, February 1942". Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942.
 7. L, Klemen (1999–2000). "The fighting on Portuguese East Timor, 1942". Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942.
 8. Klemen, L (1999–2000). "The Java Sea Battle, February 1942". Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942. Archived from the original on 2011-07-26.
 9. Visser, Jan (1999–2000). "The Sunda Strait Battle". Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942. Archived from the original on 2014-12-03.
 10. Klemen, L (1999–2000). "The conquest of Java Island, March 1942". Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942. Archived from the original on 2011-07-26.
 11. L, Klemen (1999–2000). "The Mystery of Christmas Island, March 1942". Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941–1942.
 12. http://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/medals-decorations/campaign-stars-medals-1939-1954/pstar
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ Potter & Nimitz, 1960, p.770
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ Ofstie(1946)p.275