فهرست حزب‌ها در جمهوری خلق چین

جمهوری خلق چین (PRC) رسماً کشوری چندحزبی تحت رهبری حزب کمونیست چین در یک جبهه متحد مشابه جبهه‌های مردمی کشورهای اروپای شرقی دوره-کمونیستی نظیر جببهه ملی آلمان دموکراتیک است.

در چارچوب طرح یک کشور دو نظام، مناطق اجرایی ویژه هنگ کنگ و ماکائو با نظامی سیاسی متفاوت از سایر مناطق جمهوری خلق چین عمل می‌کنند. هم‌اکنون در دوی آن‌ها نظامهای چند حزبی دارند.[۱]

احزابویرایش

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_People%27s_Republic_of_China

  1. Buckley, Roger. (1997) Hong Kong: The Road to 1997. Cambridge University Press. ISBN 0-521-46979-1