باز کردن منو اصلی

فهرست حزب‌ها در جمهوری خلق چین

جمهوری خلق چین (PRC) رسماً کشوری چندحزبی تحت رهبری حزب کمونیست چین در یک جبهه متحد مشابه جبهه‌های مردمی کشورهای اروپای شرقی دوره-کمونیستی نظیر جببهه ملی آلمان دموکراتیک است.

در چارچوب طرح یک کشور دو نظام، مناطق اجرایی ویژه هنگ کنگ و ماکائو با نظامی سیاسی متفاوت از سایر مناطق جمهوری خلق چین عمل می‌کنند. هم‌اکنون در دوی آن‌ها نظامهای چند حزبی دارند.[۱]

احزابویرایش

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_People%27s_Republic_of_China

  1. Buckley, Roger. (1997) Hong Kong: The Road to 1997. Cambridge University Press. ISBN 0-521-46979-1