فهرست خوشه‌های ستاره‌ای کروی

این صفحه فهرست خوشه‌های ستاره‌ای کروی است.

کهکشان راه‌شیریویرایش

Identifier مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی) صورت فلکی قدر
ظاهری
قطر
بعد میل
امگا قنطورس 13h 26m 45.89s ‏ 36.7″ 28′ ‎−47° قنطورس 3.9 36.3′
۴۷ توکان 00h 24m 05.22s ‏ 57.9″ 04′ ‎−72° توکان 4.91 30′
اجرام مسیه
M2 21h 33m 27.01s ‏ 23.9″ 49′ ‎−00° Aquarius 6.5 16′
M3 13h 42m 11.23s ‏ 31.6″ 22′ ‎+28° تازی‌ها 6.2 18′
M4 16h 23m 35.41s ‏ 31.9″ 31′ ‎−26° کژدم (صورت فلکی) 7.12 18′
M5 15h 18m 33.75s ‏ 57.7″ 05′ ‎+02° مار (صورت فلکی) 6.6 23′
M9 17h 19m 11.78s ‏ 58.5″ 30′ ‎−18° مارافسای 7.7 12′
M10 16h 57m 08.99s ‏ 57.6″ 05′ ‎−04° مارافسای 6.4 12′
M12 16h 47m 14.52s ‏ 52.1″ 56′ ‎−01° مراافسای 6.7 16′
M13 16h 41m 41.44s ‏ 36.9″ 27′ ‎+36° هرکول 5.8 20′
M14 17h 37m 36.15s ‏ 45.3″ 14′ ‎−03° مارافسای 7.6 36′
M15 21h 29m 58.38s ‏ 00.6″ 10′ ‎+12° اسب بزرگ 6.2 18′
M19 17h 02m 37.69s ‏ 04.6″ 16′ ‎−26° مارافسای 6.8 17′
M22 18h 36m 24.20s ‏ 12.3″ 54′ ‎−23° کمان 6.17 32′
M28 18h 24m 32.89s ‏ 11.4″ 52′ ‎−24° کمان 7.66 11.2′
M30 21h 40m 22.03s ‏ 44.6″ 10′ ‎−23° بزغاله 7.7 12′
M53 13h 12m 55.23s ‏ 08.8″ 10′ ‎+18° گیسو 8.33 12′
M55 19h 39m 59.40s ‏ 43.5″ 57′ ‎−30° کمان 6.3 19′
M56 19h 16m 35.50s ‏ 04.2″ 11′ ‎+30° شلیاق 8.3 8.8′
M62 17h 01m 12.60s ‏ 44.5″ 06′ ‎−30° مارافسای 6.5 15′
M68 12h 39m 28.01s ‏ 34.9″ 44′ ‎−26° Hydra 7.8 11′
M69 18h 31m 23.23s ‏ 52.7″ 20′ ‎−32° Sagittarius 7.6 9.8′
M70 18h 43m 12.64s ‏ 57.7″ 05′ ‎+02° کمان 7.9 8′
M71 19h 53m 46.11s ‏ 42.3″ 46′ ‎+18° پیکان (صورت فلکی) 8.2 7.2′
M72 20h 53m 27.91s ‏ 13.4″ 32′ ‎−12° Aquarius 9.3 6.6′
M75 20h 06m 04.75s ‏ 16.2″ 55′ ‎−21° Sagittarius 8.5 6.8′
M79 05h 24m 10.59s ‏ 27.3″ 31′ ‎−24° Lepus 7.7 9.6′
M80 16h 17m 02.51s ‏ 30.4″ 58′ ‎−22° کژدم (صورت فلکی) 7.3 10′
M92 17h 17m 07.27s ‏ 11.5″ 08′ ‎+43° هرکول 6.4 14′
M107 16h 32m 31.91s ‏ 13.1″ 03′ ‎−13° مارافسای 8.85 13′
کاتالوگ عمومی جدید
NGC 288 00h 52m 45.3s ‏ 43″ 34′ ‎−26° Sculptor 8.1 13.8′
NGC 362 01h 03m 14.27s ‏ 53.6″ 50′ ‎−70° توکان (صورت فلکی) 6.4 12.9′
ان‌جی‌سی ۱۲۶۱ 03h 12m 15.35s ‏ 00.5″ 13′ ‎−55° ساعت (صورت فلکی) 8.3 6.9′
NGC 1851 05h 14m 06.31s ‏ 50.2″ 02′ ‎−40° Columba 7.1 11′
NGC 2298 06h 48m 59.20s ‏ 19.2″ 00′ ‎−36° کشتی‌دم 9.3 6.8′
NGC 2419 07h 38m 08.51s ‏ 54.9″ 52′ ‎+38° وشق 10.4 4.1′
NGC 2808 09h 12m 02.57s ‏ 46.2″ 51′ ‎−64° Carina 6.2 13.8′
NGC 3201 10h 17m 36.76s ‏ 40.4″ 24′ ‎−46° Vela 6.8 18.2′
NGC 4147 12h 10m 06.2s ‏ 31″ 32′ ‎+18° گیسو (صورت فلکی) 10.3 4.0′
NGC 4372 12h 25m 45.43s ‏ 32.8″ 39′ ‎−72° مگس جنوبی 7.8 18.6′
NGC 4833 12h 59m 34.98s ‏ 28.6″ 52′ ‎−70° مگس جنوبی 6.9 13.5′
NGC 5053 13h 16m 26.98s ‏ 51.9″ 41′ ‎+17° گیسو (صورت فلکی) 9.5 10.5′
NGC 5286 13h 46m 26.58s ‏ 24.5″ 22′ ‎−51° قنطورس 7.6 9.1′
NGC 6229 16h 46m 59s ‏ 40″ 31′ ‎+47° Hercules 9.4 4.2′
NGC 6397 17h 40m 41.36s ‏ 25.3″ 40′ ‎−53° Ara 5.9 26′
NGC 6712 18h 53m 04.32s ‏ 21.5″ 42′ ‎−08° Aquila 8.1 7.4′

گروه محلیویرایش

Identifier مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی) قدر
ظاهری
قطر کهکشان
بعد میل
M54 13h 12m 55.23s ‏ 08.8″ 10′ ‎+18° 7.6 12′ Sag DEG
Arp 2 16h 16m 18.33s ‏ 44.7″ 02′ ‎+47° Sag DEG
Terzan 7 16h 16m 18.33s ‏ 44.7″ 02′ ‎+47° 12.0 7′.3 Sag DEG
Terzan 8 19h 41m 45.00s ‏ 01.0″ 00′ ‎−34° Sag DEG
Palomar 12 21h 46m 38.8s ‏ 03″ 15′ ‎−21° 11.99 17′.4 Sag DEG
Whiting 1 02h 02.9m ‏ 15′ ‎−03° Sag DEG
NGC 1818 05h 04m 13.8s ‏ 02″ 26′ ‎−66° 9.7 3′.4 LMC

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • William E. Harris (1996), "A Catalog of Parameters for Globular Clusters in the Milky Way", Astrophysical Journal, 112, p. 1487, ISSN doi: [http://dx.doi.org/10.1086%2F118116 10.1086/118116 [[Digital object identifier|doi]]: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/10.1086%2F118116 '"`UNIQ--nowiki-00000001-QINU`"']</span>] Check |issn= value (help) [۱]

پیوند به بیرونویرایش