فهرست دانشمندان و فیلسوفان ارمنی

کاراپت ایبرایلینو در زیر فهرست دانشمندان و فیلسوفان ارمنی آورده شده‌است:

تصویر نام تاریخ زندگانی رشته توضیحات
آرا آبرامیان
الکساندر آبیان ۱۹۹۹–۱۹۲۳ ریاضی‌دان
ای. وی. آپکاریان در قید حیات عصب‌پژوه
پیش‌نویس:هوسپ آتابکوف زاده virologist
چارلز آجمیان
پیش‌نویس:آشوت آخپرجانیان فیزیک‌دان
هوهانس آدامیان مهندس مخترع تلویزیون رنگی
سرگئی آدیان زاده ۱۹۳۱ ریاضی‌دان یکی از برجسته‌ترین ریاضی‌دان شوروی
وادیم آدامیان
جرج آدومیان ۱۹۲۲–۱۹۹۶ ریاضی‌دان روشی جدید در ریاضیات تحت عنوان «"Adomian Decomposition Method" (ADM)» برای حل معادلات دیرفانسیل غیر خطی را توسعه داد که انقلابی در علم ریاضیات محسوب می‌شود
گئورگی آرئشیان
آرتاشس آراکلیان
واچه آرسلانیان
هاروتیون آرمنیان
آندرئاس آرتسرونی ۱۸۴۷–۱۸۹۸
امیل آرتین ۱۸۹۸–۱۹۶۲ ریاضی‌دان
پیش‌نویس:مارکار آروستاموف زاده
پیش‌نویس:استپان آرییان جراح
آنتونیا آرسالان
گورگن آسکاریان
پیش‌نویس:سرگئی آسلانیان
لوون آقابابیان
روبن آقابگیان
یرواند آقاتون
پیش‌نویس:جرج آقاجانیان زاده ۱۹۳۲ عصب‌پژوه
کاراپت آقاجانیان
تاتئوس آقکیان ۱۹۱۳–۲۰۰۶ اخترفیزیک‌دان یکی از پیشگامان دینامیک ستاره ای
جمیل آکسو
پیش‌نویس:هاکوب آکیسکال زاده ۱۹۴۴ روانکاو
راجر آلتونیان ۱۹۲۲–۱۹۸۷ پزشک و داروشناس
آریس آلکسانیان
واسیلی آلکسانیان
آرتیوم آلیخانیان ۱۹۰۸–۱۹۷۸ فیزیک‌دان
سوس آلیخانیان ۱۹۰۶–۱۹۸۵ میکروبیولوژیست
آبراهام آلیخانوف ۱۹۰۴–۱۹۷۰ فیزیک‌دان
پیش‌نویس:بوریس آنانیف زاده فیزیولوژیست
آندری آندریف
پیش‌نویس:روبن آوانسوف ۱۹۰۲-۱۹۹۰
آرسن آیدینیان
سورن آیوازیان
ال. اس. استپانیان
لوون اوربلی
آرمن اوروجیان
آرتور اوستیان
یوری اوگانسیان زاده
گاریک ایسرائلیان زاده ۱۹۶۳ فیزیک‌دان
پیش‌نویس:واچه ایساگولیانتس ۱۸۹۳-۱۹۷۳
پیش‌نویس:روبرت اس. اچ. ایستپانیان
بوریس بابایان زاده ۱۹۳۳ دانشمند رایانه و مهندس
ویگن بابیکیان در قید حیات پزشک
پیش‌نویس:باتور باتریان ۱۸۷۲-۱۹۳۴
هاکوب بارسومیان
بارویر
پیش‌نویس:کریستوفور باغداساریان زاده
پیش‌نویس:گئورگ باکونتس ۱۹۱۳-۱۹۸۷
جیمز پی باگیان زاده ۱۹۵۲ فضانورد
آرمناک کی. بدویان
هاروتیون بزجیان
آرتور اچ. بولبولیان ۱۹۰۰–۱۹۹۶ جراح و پزشک
پیش‌نویس:تابتا اس. بویاجیان
پیش‌نویس:جان پی. بیلزیکیان زاده
چارلی پاپازیان زاده
پیش‌نویس:روبن پاپیان
میخائیل پاگاسیان زاده ۱۹۵۶ مهندس فضا
نیکلاس پوغوس
پیش‌نویس:بوگدان پیروموف ۱۸۸۸-۱۹۵۹
پیش‌نویس:کریستوفور پیروموف ۱۸۹۵-۱۹۸۵
سوتلانا تاتونتس
آرمن تاخداجیان ۱۹۱۰–۲۰۰۹ دانشمند
نیکلای تاراسوف
پیش‌نویس:هوسپ تر-آستواتساتوریان ۱۸۸۶-۱۹۳۸
پیش‌نویس:غازار تر-غازاریان ۱۸۷۴-۱۹۵۸
کارن تر-مارتیروسیان زاده
پیش‌نویس:آشوت تر-مکرچیان زاده
گای ترجانیان زاده
آلنوش تریان ۱۸۹۳-۱۹۵۳
پیش‌نویس:کریستیان توتونجیان د وارتاوان زاده ۱۹۶۵
مخیتار جرباشیان ۱۹۱۸–۱۹۹۴ ریاضی‌دان
گیاکومو لوئیجی چامیجیان ۱۸۵۷–۱۹۲۲
لوون چایلاخیان ۱۹۲۸–۲۰۰۹ روان‌شناس و فیزیولوژیست
میکائل چایلاخیان ۱۹۰۲–۱۹۹۱ دانشمند
کاراپت چوبانیان ۱۹۲۷–۱۹۷۸ دانشمند و مهندس
زاون خاچاتوریان زاده
لئونید خاچییان ۱۹۵۲–۲۰۰۵ ریاضی‌دان
پیش‌نویس:کارل خاچیکیان زاده
ادوارد خانتزیان در قید حیات روان‌پزشک
هاکوب خاندانیان
هری کی. داغلیان ۱۹۲۱–۱۹۴۵ فیزیک‌دان
ریموند دامادیان زاده ۱۹۳۶ فیزیک‌دان، پزشک و مخترع
پیش‌نویس:ادگار دانیلیان زاده
هاراطون داویدیان
ریچارد دونچیان ۱۹۰۵–۱۹۹۳ کارآفرین، اقتصاددان و سرمایه‌گذار
زاون ملیک-تانگیف ۱۹۰۵-۱۹۶۶
پیش‌نویس:سیمون سارکیسف ۱۸۹۵-۱۹۷۱
خورن سارگسیان
ولادیمیر سارگسیان ۱۹۳۵–۲۰۱۳ استاد دانشگاه و دانشمند
گارگین ساروخانیان
سالپی
پیش‌نویس:دورک ساهاکیان زاده
ستراک ستراکیان
پیش‌نویس:زاره سوقومونیان زاده
پیش‌نویس:آلکسی سیساکیان زاده
لوتر جرج سیمیجیان زاده
ژرار شالیان
واهان شاملیان
آنالی شاهنیان
پیش‌نویس:هرایر شاهینیان زاده
آنا شخییان
مکرتیچ غارداشیان
پتروس کاپاماجیان
گارنیک ای. کاراپتیان
وارازدات کازانجیان ۱۸۷۹–۱۹۷۴ جراح دهان و فک و صورت
دیوید سی. کاسیدی
پیش‌نویس:گورگن کامالیان ۱۹۰۹-۱۹۷۳
جان دابلیو. کبابیان
پیش‌نویس:هامپار کیلیکیان
آلکساندر کمورجیان ۱۹۲۱–۲۰۰۳ مهندس
ادوارد کنوجیان ۱۹۰۹–۱۹۹۹
ایوان کنونیانتس ۱۹۰۶–۱۹۹۰ شیمی‌دان، مهندس و نظامی
پیترو کوچیوکیان
یرواند کوغبتلیانتس
سیمون کیرلیان ۱۸۹۸–۱۹۷۸ مخترع و پژوهشگر
پیش‌نویس:الئنورا گابریلیان
پیش‌نویس:هونان گابریلیان ۱۸۷۶-۱۹۴۶
نینا گارسویان زاده
گریگوری ام. گاریبیان ۱۹۲۴–۱۹۹۱ فیزیک‌دان
هرمینه گالوستیان
الدا گرین
پیش‌نویس:ساموئل گریگوریان زاده
کاربیس گودریان
گریگور گورزادیان ۱۹۲۲–۲۰۱۴ فیزیک‌دان و ستاره‌شناس
واهه گورزادیان زاده ۱۹۵۵ فیزیک‌دان ریاضی
هایک گیولیکنخیان
کارو لوکاس ۱۹۴۹–۲۰۱۰ دانشمند
سربوی لیسیتسیان
کارن مانولیان در قید حیات زیست‌شناس و طرفدار حفظ منابع طبیعی
بنیامین مارکاریان ۱۹۱۳–۱۹۸۵ اخترفیزیک‌دان
پیش‌نویس:سوکیاس ماناسریان زاده
گئورگ مانوک
وارتکس ماهدسیان
پیش‌نویس:هوهانس ملیک-پاشایف ۱۸۸۹-۱۹۳۵
ناتالیا ملیکیان
کارینا موسکالنکو
کرولین موگار
دمیتری میریمانوف زاده
پیش‌نویس:سرژ میکویان زاده
سرگئو میکویان
(احتمالا تکراری)
سرگئی مرگلیان ۱۹۲۸–۲۰۰۸ ریاضیدان
رودولف مورادیان
هایک میرزایانس ۱۹۲۰–۱۹۹۹ حشره‌شناس
هایک میرزابکیان ۱۸۹۳-۱۹۷۱
دمیتری میریمانوف
آرتیوم میکویان ۱۹۰۵–۱۹۷۰ مهندس و استاد دانشگاه
جان ناجاریان زاده ۱۹۲۷ جراح پیوند عضو
آرام نالباندیان ۱۹۰۸–۱۹۸۷ فیزیک‌دان
روبرت نالباندیان ۱۹۰۸–۱۹۸۷ فیزیک‌دان
پیش‌نویس:میهران نالجایان زاده
آلکساندر وارپتیان
پیش‌نویس:اس. آر. وارتوکیان زاده
روم وارشاموف
پیش‌نویس:ریما وارژاپتیان-فلر
پیش‌نویس:یسایی وارونتسیان زاده ۱۸۹۸
گابریل واهانیان
سدا ورمیشیوا
ایگناسی ووکاشویچ شیمیدان
اسپیرو هارت ۱۸۵۱–۱۹۱۲
پیش‌نویس:ناگوش هاروتیونیان زاده محقق مکانیک
سارگیس هاکوبیان ۱۹۲۶–۲۰۰۷ مخترع طراحی و تولید نخستین رادیوی خورشیدی
روبن هامبارتسومیان ۱۹۱۱-۱۹۷۱
سرگئی هامبارتسومیان زاده و مهندس
ویکتور هامبارتسومیان ۱۹۰۸–۱۹۹۶
مخیتار هراتسی سده ۱۲ام میلادی
پاریس هرونی زاده ۱۹۳۳
پیش‌نویس:هاکوب هوهانیسیان ۱۸۷۵-۱۹۴۱
پیش‌نویس:داویت یان
هوهانس یرزنکاتسی
پیش‌نویس:ادوارد یغیازاریان زاده
نیکلای ینیکولوپوف زاده
پیش‌نویس:سیمون یوزباشیان ۱۸۸۶-۱۹۶۰
پیش‌نویس:مکرتیچ یوزباشیان ۱۸۸۲-۱۹۶۱
رالف یریکیان

پانویس

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش