فهرست دانشمندان و فیلسوفان ارمنی

کاراپت ایبرایلینو در زیر فهرست دانشمندان و فیلسوفان ارمنی آورده شده‌است:

تصویر نام تاریخ زندگانی رشته توضیحات
آرا آبرامیان
الکساندر آبیان ۱۹۹۹–۱۹۲۳ ریاضی‌دان
ای. وی. آپکاریان در قید حیات عصب‌پژوه
هوسپ آتابکوف زاده virologist
چارلز آجمیان
آشوت آخپرجانیان فیزیک‌دان
Adamian3.jpg هوهانس آدامیان مهندس مخترع تلویزیون رنگی
سرگئی آدیان زاده ۱۹۳۱ ریاضی‌دان یکی از برجسته‌ترین ریاضی‌دان شوروی
وادیم آدامیان
جرج آدومیان ۱۹۲۲–۱۹۹۶ ریاضی‌دان روشی جدید در ریاضیات تحت عنوان «"Adomian Decomposition Method" (ADM)» برای حل معادلات دیرفانسیل غیر خطی را توسعه داد که انقلابی در علم ریاضیات محسوب می‌شود
گئورگی آرئشیان
آرتاشس آراکلیان
واچه آرسلانیان
هاروتیون آرمنیان
Arzruni Andreas.jpg آندریاس آرتسرونی ۱۸۴۷–۱۸۹۸
EmilArtin.jpg امیل آرتین ۱۸۹۸–۱۹۶۲ ریاضی‌دان
مارکار آروستاموف زاده
استپان آرییان جراح
آنتونیا آرسالان
گورگن آسکاریان
سرگئی آسلانیان
لوون آقابابیان
روبن آقابگیان
یرواند آقاتون
جرج آقاجانیان زاده ۱۹۳۲ عصب‌پژوه
کاراپت آقاجانیان
تاتئوس آقکیان ۱۹۱۳–۲۰۰۶ اخترفیزیک‌دان یکی از پیشگامان دینامیک ستاره ای
جمیل آکسو
هاکوب آکیسکال زاده ۱۹۴۴ روانکاو
راجر آلتونیان ۱۹۲۲–۱۹۸۷ پزشک و داروشناس
آریس آلکسانیان
واسیلی آلکسانیان
آرتیوم آلیخانیان ۱۹۰۸–۱۹۷۸ فیزیک‌دان
1-sos-alikhanian.jpg سوس آلیخانیان ۱۹۰۶–۱۹۸۵ میکروبیولوژیست
Abraham-alikhanov.jpg آبراهام آلیخانوف ۱۹۰۴–۱۹۷۰ فیزیک‌دان
بوریس آنانیف زاده فیزیولوژیست
آندری آندریف
روبن آوانسوف ۱۹۰۲-۱۹۹۰
آرسن آیدینیان
سورن آیوازیان
ال. اس. استپانیان
لوون اوربلی
آرمن اوروجیان
آرتور اوستیان
یوری اوگانسیان زاده
Garik Israelian.jpg گاریک ایسرائلیان زاده ۱۹۶۳ فیزیک‌دان
واچه ایساگولیانتس ۱۸۹۳-۱۹۷۳
روبرت اس. اچ. ایستپانیان
Boris bababayn.jpg بوریس بابایان زاده ۱۹۳۳ دانشمند رایانه و مهندس
ویگن بابیکیان در قید حیات پزشک
باتور باتریان ۱۸۷۲-۱۹۳۴
هاکوب بارسومیان
بارویر
کریستاپور باغداساریان زاده
گوورگ باکونتس ۱۹۱۳-۱۹۸۷
James Philipp Bagian.jpg جیمز پی باگیان زاده ۱۹۵۲ فضانورد
آرمناک کی. بدویان
هاروتیون بزجیان
B-8 winter helmet & A-14 oxygen mask (1944).jpg آرتور اچ. بولبولیان ۱۹۰۰–۱۹۹۶ جراح و پزشک
تابتا اس. بویاجیان
جان بیلزیکیان زاده
چارلی پاپازیان زاده
روبن پاپیان
Mikhailpogosyan.jpg میخائیل پاگاسیان زاده ۱۹۵۶ مهندس فضا
نیکلاس پوغوس
بوگدان پیروموف ۱۸۸۸-۱۹۵۹
کریستوفر پیروموف ۱۸۹۵-۱۹۸۵
سوتلانا تاتونتس
Тахтаджян, Армен Леонович.jpg آرمن تاخداجیان ۱۹۱۰–۲۰۰۹ دانشمند
نیکلای تاراسوف
هوسپ تر-آستواتساتوریان ۱۸۸۶-۱۹۳۸
قازار تر-قازاریان ۱۸۷۴-۱۹۵۸
کارن تر-مارتیروسیان زاده
آشوت تر-مکرتچیان زاده
گای ترجانیان زاده
آلنوش تریان ۱۸۹۳-۱۹۵۳
کرستیان توتونجیان زاده ۱۹۶۵
مخیتار جرباشیان ۱۹۱۸–۱۹۹۴ ریاضی‌دان
Ciamician-Giacomo 01a.jpg گیاکومو لوئیجی چامیجیان ۱۸۵۷–۱۹۲۲
لوون چایلاخیان ۱۹۲۸–۲۰۰۹ روان‌شناس و فیزیولوژیست
میکائل چایلاخیان ۱۹۰۲–۱۹۹۱ دانشمند
کاراپت چوبانیان ۱۹۲۷–۱۹۷۸ دانشمند و مهندس
زاون خاچاتوریان زاده
Leonid Khachiyan.jpg لوونید خاچییان ۱۹۵۲–۲۰۰۵ ریاضی‌دان
کارل خاچیکیان زاده
ادوارد خانتزیان در قید حیات روان‌پزشک
هاکوب خاندانیان
Harry-K-Daghlian.gif هری کی. داغلیان ۱۹۲۱–۱۹۴۵ فیزیک‌دان
ریموند دامادیان زاده ۱۹۳۶ فیزیک‌دان، پزشک و مخترع
ادگار دانیلیان زاده
هاراطون داویدیان
RichardDonchian.jpg ریچارد دونچیان ۱۹۰۵–۱۹۹۳ کارآفرین، اقتصاددان و سرمایه‌گذار
زاون ملیک-تانگیف ۱۹۰۵-۱۹۶۶
سیمون سارکیسف ۱۸۹۵-۱۹۷۱
خورن سارگسیان
VSS1.jpg ولادیمیر سارگسیان ۱۹۳۵–۲۰۱۳ استاد دانشگاه و دانشمند
گارگین ساروخانیان
سالپی
دورک ساهاکیان زاده
ستراک ستراکیان
زاره سوقومونیان زاده
آلکسی سیساکیان زاده
لوتر جرج سیمیجیان زاده
ژرار شالیان
واهان شاملیان
آنالی شاهنیان
هرایر شاهینیان زاده
آنا شخییان
مکرتیچ غارداشیان
پتروس کاپاماجیان
گارنیک ای. کاراپتیان
Varaztad kazanjian.jpg وارازدات کازانجیان ۱۸۷۹–۱۹۷۴ جراح دهان و فک و صورت
داویت سی. کاسیدی
گورگن کامالیان ۱۹۰۹-۱۹۷۳
جان دابلیو. کبابیان
هامپار کیلیکیان
آلکساندر کمورجیان ۱۹۲۱–۲۰۰۳ مهندس
ادوارد کنوجیان ۱۹۰۹–۱۹۹۹
ایوان کنونیانتس ۱۹۰۶–۱۹۹۰ شیمی‌دان، مهندس و نظامی
پیترو کوچیوکیان
یرواند کوغبتلیانتس
سیمون کیرلیان ۱۸۹۸–۱۹۷۸ مخترع و پژوهشگر
الئنورا گابریلیان
هونان گابریلیان ۱۸۷۶-۱۹۴۶
نینا گارسویان زاده
Gregory Garibian.jpg گریگوری ام. گاریبیان ۱۹۲۴–۱۹۹۱ فیزیک‌دان
هرمینه گالوستیان
الدا گرین
ساموئل گریگوریان زاده
کاربیس گودریان
گریگور گورزادیان ۱۹۲۲–۲۰۱۴ فیزیک‌دان و ستاره‌شناس
واهه گورزادیان زاده ۱۹۵۵ فیزیک‌دان ریاضی
هایک گیولیکنخیان
کارو لوکاس ۱۹۴۹–۲۰۱۰ دانشمند
سربوی لیسیتسیان
کارن مانولیان در قید حیات زیست‌شناس و طرفدار حفظ منابع طبیعی
Benjamin Markarian 2013 Armenian stamp.jpg بنیامین مارکاریان ۱۹۱۳–۱۹۸۵ اخترفیزیک‌دان
سوکیاس ماناسریان زاده
گئورگ مانوک
وارتکس ماهدسیان
هوهانس ملیک-پاشایف ۱۸۸۹-۱۹۳۵
ناتالیا ملیکیان
کارینا موسکالنکو
کرولین موگار
دمیتری میریمانوف زاده
سرژ میکویان زاده
سرگئو میکویان
(احتمالا تکراری)
سرگئی مرگلیان ۱۹۲۸–۲۰۰۸ ریاضیدان
رودولف مورادیان
هایک میرزایانس ۱۹۲۰–۱۹۹۹ حشره‌شناس
هایک میرزابکیان ۱۸۹۳-۱۹۷۱
دمیتری میریمانوف
Artem Mikoyan.jpg آرتیوم میکویان ۱۹۰۵–۱۹۷۰ مهندس و استاد دانشگاه
جان ناجاریان زاده ۱۹۲۷ جراح پیوند عضو
AramNalbandian-2.jpg آرام نالباندیان ۱۹۰۸–۱۹۸۷ فیزیک‌دان
AramNalbandian-2.jpg روبرت نالباندیان ۱۹۰۸–۱۹۸۷ فیزیک‌دان
میهران نالجایان زاده
آلکساندر وارپتیان
اس. آر. وارتوکیان زاده
روم وارشاموف
ریما وارژاپتیان-فلر
یسایی وارونتسیان زاده ۱۸۹۸
گابریل واهانیان
سدا ورمیشیوا
ایگناسی ووکاشویچ شیمیدان
Spiru Haret.jpg اسپیرو هارت ۱۸۵۱–۱۹۱۲
ناقوش هاروتیونیان زاده محقق مکانیک
سارگیس هاکوبیان ۱۹۲۶–۲۰۰۷ مخترع طراحی و تولید نخستین رادیوی خورشیدی
روبن هامبارتسومیان ۱۹۱۱-۱۹۷۱
سرگئی هامبارتسومیان زاده و مهندس
Viktor Hambardzumyan.png ویکتور هامبارتسومیان ۱۹۰۸–۱۹۹۶
Mekhitar Heratsi and Catholicos Nerses Shnorhali.png مخیتار هراتسی سده ۱۲ام میلادی
پاریس هرونی زاده ۱۹۳۳
هاکوب هوهانیسیان ۱۸۷۵-۱۹۴۱
داویت یان
هوهانس یرزنکاتسی
ادوارد یغیازاریان زاده
نیکلای ینیکولوپوف زاده
سیمون یوزباشیان ۱۸۸۶-۱۹۶۰
مکرتیچ یوزباشیان ۱۸۸۲-۱۹۶۱
رالف ییریکیان

پانویسویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش