فهرست دانشمندان و فیلسوفان ارمنی

کاراپت ایبرایلینو در زیر فهرست دانشمندان و فیلسوفان ارمنی آورده شده‌است:

تصویر نام تاریخ زندگانی رشته توضیحات
آرا آبرامیان
الکساندر آبیان ۱۹۹۹–۱۹۲۳ ریاضی‌دان
ای. وی. آپکاریان در قید حیات عصب‌پژوه
پیش‌نویس:هوسپ آتابکوف زاده virologist
چارلز آجمیان
پیش‌نویس:آشوت آخپرجانیان فیزیک‌دان
Adamian3.jpg هوهانس آدامیان مهندس مخترع تلویزیون رنگی
سرگئی آدیان زاده ۱۹۳۱ ریاضی‌دان یکی از برجسته‌ترین ریاضی‌دان شوروی
وادیم آدامیان
جرج آدومیان ۱۹۲۲–۱۹۹۶ ریاضی‌دان روشی جدید در ریاضیات تحت عنوان «"Adomian Decomposition Method" (ADM)» برای حل معادلات دیرفانسیل غیر خطی را توسعه داد که انقلابی در علم ریاضیات محسوب می‌شود
گئورگی آرئشیان
آرتاشس آراکلیان
واچه آرسلانیان
هاروتیون آرمنیان
Arzruni Andreas.jpg آندرئاس آرتسرونی ۱۸۴۷–۱۸۹۸
EmilArtin.jpg امیل آرتین ۱۸۹۸–۱۹۶۲ ریاضی‌دان
پیش‌نویس:مارکار آروستاموف زاده
پیش‌نویس:استپان آرییان جراح
آنتونیا آرسالان
گورگن آسکاریان
پیش‌نویس:سرگئی آسلانیان
لوون آقابابیان
روبن آقابگیان
یرواند آقاتون
پیش‌نویس:جرج آقاجانیان زاده ۱۹۳۲ عصب‌پژوه
کاراپت آقاجانیان
تاتئوس آقکیان ۱۹۱۳–۲۰۰۶ اخترفیزیک‌دان یکی از پیشگامان دینامیک ستاره ای
جمیل آکسو
پیش‌نویس:هاکوب آکیسکال زاده ۱۹۴۴ روانکاو
راجر آلتونیان ۱۹۲۲–۱۹۸۷ پزشک و داروشناس
آریس آلکسانیان
واسیلی آلکسانیان
آرتیوم آلیخانیان ۱۹۰۸–۱۹۷۸ فیزیک‌دان
1-sos-alikhanian.jpg سوس آلیخانیان ۱۹۰۶–۱۹۸۵ میکروبیولوژیست
Abraham-alikhanov.jpg آبراهام آلیخانوف ۱۹۰۴–۱۹۷۰ فیزیک‌دان
پیش‌نویس:بوریس آنانیف زاده فیزیولوژیست
آندری آندریف
پیش‌نویس:روبن آوانسوف ۱۹۰۲-۱۹۹۰
آرسن آیدینیان
سورن آیوازیان
ال. اس. استپانیان
لوون اوربلی
آرمن اوروجیان
آرتور اوستیان
یوری اوگانسیان زاده
Garik Israelian.jpg گاریک ایسرائلیان زاده ۱۹۶۳ فیزیک‌دان
پیش‌نویس:واچه ایساگولیانتس ۱۸۹۳-۱۹۷۳
پیش‌نویس:روبرت اس. اچ. ایستپانیان
Boris bababayn.jpg بوریس بابایان زاده ۱۹۳۳ دانشمند رایانه و مهندس
ویگن بابیکیان در قید حیات پزشک
پیش‌نویس:باتور باتریان ۱۸۷۲-۱۹۳۴
هاکوب بارسومیان
بارویر
پیش‌نویس:کریستوفور باغداساریان زاده
پیش‌نویس:گئورگ باکونتس ۱۹۱۳-۱۹۸۷
James Philipp Bagian.jpg جیمز پی باگیان زاده ۱۹۵۲ فضانورد
آرمناک کی. بدویان
هاروتیون بزجیان
B-8 winter helmet & A-14 oxygen mask (1944).jpg آرتور اچ. بولبولیان ۱۹۰۰–۱۹۹۶ جراح و پزشک
پیش‌نویس:تابتا اس. بویاجیان
پیش‌نویس:جان پی. بیلزیکیان زاده
چارلی پاپازیان زاده
پیش‌نویس:روبن پاپیان
Mikhailpogosyan.jpg میخائیل پاگاسیان زاده ۱۹۵۶ مهندس فضا
نیکلاس پوغوس
پیش‌نویس:بوگدان پیروموف ۱۸۸۸-۱۹۵۹
پیش‌نویس:کریستوفور پیروموف ۱۸۹۵-۱۹۸۵
سوتلانا تاتونتس
Тахтаджян, Армен Леонович.jpg آرمن تاخداجیان ۱۹۱۰–۲۰۰۹ دانشمند
نیکلای تاراسوف
پیش‌نویس:هوسپ تر-آستواتساتوریان ۱۸۸۶-۱۹۳۸
پیش‌نویس:غازار تر-غازاریان ۱۸۷۴-۱۹۵۸
کارن تر-مارتیروسیان زاده
پیش‌نویس:آشوت تر-مکرچیان زاده
گای ترجانیان زاده
آلنوش تریان ۱۸۹۳-۱۹۵۳
پیش‌نویس:کریستیان توتونجیان د وارتاوان زاده ۱۹۶۵
مخیتار جرباشیان ۱۹۱۸–۱۹۹۴ ریاضی‌دان
Ciamician-Giacomo 01a.jpg گیاکومو لوئیجی چامیجیان ۱۸۵۷–۱۹۲۲
لوون چایلاخیان ۱۹۲۸–۲۰۰۹ روان‌شناس و فیزیولوژیست
میکائل چایلاخیان ۱۹۰۲–۱۹۹۱ دانشمند
کاراپت چوبانیان ۱۹۲۷–۱۹۷۸ دانشمند و مهندس
زاون خاچاتوریان زاده
Leonid Khachiyan.jpg لئونید خاچییان ۱۹۵۲–۲۰۰۵ ریاضی‌دان
پیش‌نویس:کارل خاچیکیان زاده
ادوارد خانتزیان در قید حیات روان‌پزشک
هاکوب خاندانیان
Harry-K-Daghlian.gif هری کی. داغلیان ۱۹۲۱–۱۹۴۵ فیزیک‌دان
ریموند دامادیان زاده ۱۹۳۶ فیزیک‌دان، پزشک و مخترع
پیش‌نویس:ادگار دانیلیان زاده
هاراطون داویدیان
RichardDonchian.jpg ریچارد دونچیان ۱۹۰۵–۱۹۹۳ کارآفرین، اقتصاددان و سرمایه‌گذار
زاون ملیک-تانگیف ۱۹۰۵-۱۹۶۶
پیش‌نویس:سیمون سارکیسف ۱۸۹۵-۱۹۷۱
خورن سارگسیان
VSS1.jpg ولادیمیر سارگسیان ۱۹۳۵–۲۰۱۳ استاد دانشگاه و دانشمند
گارگین ساروخانیان
سالپی
پیش‌نویس:دورک ساهاکیان زاده
ستراک ستراکیان
پیش‌نویس:زاره سوقومونیان زاده
پیش‌نویس:آلکسی سیساکیان زاده
لوتر جرج سیمیجیان زاده
ژرار شالیان
واهان شاملیان
آنالی شاهنیان
پیش‌نویس:هرایر شاهینیان زاده
آنا شخییان
مکرتیچ غارداشیان
پتروس کاپاماجیان
گارنیک ای. کاراپتیان
Varaztad kazanjian.jpg وارازدات کازانجیان ۱۸۷۹–۱۹۷۴ جراح دهان و فک و صورت
دیوید سی. کاسیدی
پیش‌نویس:گورگن کامالیان ۱۹۰۹-۱۹۷۳
جان دابلیو. کبابیان
پیش‌نویس:هامپار کیلیکیان
آلکساندر کمورجیان ۱۹۲۱–۲۰۰۳ مهندس
ادوارد کنوجیان ۱۹۰۹–۱۹۹۹
ایوان کنونیانتس ۱۹۰۶–۱۹۹۰ شیمی‌دان، مهندس و نظامی
پیترو کوچیوکیان
یرواند کوغبتلیانتس
سیمون کیرلیان ۱۸۹۸–۱۹۷۸ مخترع و پژوهشگر
پیش‌نویس:الئنورا گابریلیان
پیش‌نویس:هونان گابریلیان ۱۸۷۶-۱۹۴۶
نینا گارسویان زاده
Gregory Garibian.jpg گریگوری ام. گاریبیان ۱۹۲۴–۱۹۹۱ فیزیک‌دان
هرمینه گالوستیان
الدا گرین
پیش‌نویس:ساموئل گریگوریان زاده
کاربیس گودریان
گریگور گورزادیان ۱۹۲۲–۲۰۱۴ فیزیک‌دان و ستاره‌شناس
واهه گورزادیان زاده ۱۹۵۵ فیزیک‌دان ریاضی
هایک گیولیکنخیان
کارو لوکاس ۱۹۴۹–۲۰۱۰ دانشمند
سربوی لیسیتسیان
کارن مانولیان در قید حیات زیست‌شناس و طرفدار حفظ منابع طبیعی
Benjamin Markarian 2013 Armenian stamp.jpg بنیامین مارکاریان ۱۹۱۳–۱۹۸۵ اخترفیزیک‌دان
پیش‌نویس:سوکیاس ماناسریان زاده
گئورگ مانوک
وارتکس ماهدسیان
پیش‌نویس:هوهانس ملیک-پاشایف ۱۸۸۹-۱۹۳۵
ناتالیا ملیکیان
کارینا موسکالنکو
کرولین موگار
دمیتری میریمانوف زاده
پیش‌نویس:سرژ میکویان زاده
سرگئو میکویان
(احتمالا تکراری)
سرگئی مرگلیان ۱۹۲۸–۲۰۰۸ ریاضیدان
رودولف مورادیان
هایک میرزایانس ۱۹۲۰–۱۹۹۹ حشره‌شناس
هایک میرزابکیان ۱۸۹۳-۱۹۷۱
دمیتری میریمانوف
Artem Mikoyan.jpg آرتیوم میکویان ۱۹۰۵–۱۹۷۰ مهندس و استاد دانشگاه
جان ناجاریان زاده ۱۹۲۷ جراح پیوند عضو
AramNalbandian-2.jpg آرام نالباندیان ۱۹۰۸–۱۹۸۷ فیزیک‌دان
AramNalbandian-2.jpg روبرت نالباندیان ۱۹۰۸–۱۹۸۷ فیزیک‌دان
پیش‌نویس:میهران نالجایان زاده
آلکساندر وارپتیان
پیش‌نویس:اس. آر. وارتوکیان زاده
روم وارشاموف
پیش‌نویس:ریما وارژاپتیان-فلر
پیش‌نویس:یسایی وارونتسیان زاده ۱۸۹۸
گابریل واهانیان
سدا ورمیشیوا
ایگناسی ووکاشویچ شیمیدان
Spiru Haret.jpg اسپیرو هارت ۱۸۵۱–۱۹۱۲
پیش‌نویس:ناگوش هاروتیونیان زاده محقق مکانیک
سارگیس هاکوبیان ۱۹۲۶–۲۰۰۷ مخترع طراحی و تولید نخستین رادیوی خورشیدی
روبن هامبارتسومیان ۱۹۱۱-۱۹۷۱
سرگئی هامبارتسومیان زاده و مهندس
Viktor Hambardzumyan.png ویکتور هامبارتسومیان ۱۹۰۸–۱۹۹۶
Mekhitar Heratsi and Catholicos Nerses Shnorhali.png مخیتار هراتسی سده ۱۲ام میلادی
پاریس هرونی زاده ۱۹۳۳
پیش‌نویس:هاکوب هوهانیسیان ۱۸۷۵-۱۹۴۱
پیش‌نویس:داویت یان
هوهانس یرزنکاتسی
پیش‌نویس:ادوارد یغیازاریان زاده
نیکلای ینیکولوپوف زاده
پیش‌نویس:سیمون یوزباشیان ۱۸۸۶-۱۹۶۰
پیش‌نویس:مکرتیچ یوزباشیان ۱۸۸۲-۱۹۶۱
رالف یریکیان

پانویسویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش