فهرست درخشان‌ترین ستارگان

نام ستاره درخشندگی
تابش‌سنجی
(برحسب یکاهای خورشیدی)
قدر
تابش‌سنجی
مطلق
فاصلهٔ تقریبی
از منظومهٔ خورشیدی
(برحسب سال نوری)
قدر مرئی
ظاهری
آر۱۳۶ای۱ (در ابر ماژلانی بزرگ) ۸٬۷۰۰٬۰۰۰ −۱۲٫۵ ۱۶۵٬۰۰۰ ۱۲٫۷۷
ماکیان اب ۲-۱۲ ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ −۱۲٫۲ ۵۰۰۰ ۱۱٫۴
اچ دی ۹۳۱۲۹ای ۵٬۵۰۰٬۰۰۰[نیازمند منبع] −۱۲٫۱ ۷۵۰۰ ۶٫۹۷
اتا شاه‌تخته ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ −۱۲٫۰ ۷۵۰۰ −۰٫۸ تا ۷٫۹
ال بی وی ۲۰-۱۸۰۶ (مدل متوسّط) ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ −۱۲٫۰ ۴۰٬۰۰۰ ۸٫۶
کیوپی‌ام-۲۴۱ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۹ ۲۵٬۰۰۰  
پیسمیس ۲۴-۱ ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۸ ۸۱۵۰ ۱۰٫۴۳
دابلیوآر ۱۰۱ای ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۶ ۱۳٫۱
دابلیوآر ۱۰۲کی‌ای ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۶ ۲۶٬۱۰۰  
اچ‌دی ۵۹۸۰ ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۵ ۲۰۰٬۰۰۰ ۱۱٫۵۲
ال‌اس‌اس ۴۰۶۷ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۴  
اچ‌دی۹۳۲۵۰ ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۳ ۱۱٬۰۰۰ ۷٫۵۰
ماکیان اوبی۲ -۸ای ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ −۱۱٫۳ ۳۰۰۰ ۸٫۹۹
وار ۸۳ (در ام۳۳) ۲٬۲۴۰٬۰۰۰ −۱۱٫۱ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٫۴۰
اچ‌دی۲۶۹۸۱۰ (در ابر ماژلانی بزرگ) ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۱ ۱۷۰٬۰۰۰ ۱۲٫۲۸
ورای ۹۶-۱۷ ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۹ ۱۵٬۰۰۰ ۱۷٫۸
ستارهٔ تپانچه (مدل پایین) ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۸ ۲۵٬۰۰۰  
زتا¹ کژدم ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۸ ۵۷۰۰ ۴٫۶۶ تا ۴٫۸۶
ای‌اف آندرومدا (در ام۳۱) ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۸ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰  
ال‌وای ارابه‌ران ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۶ ۲۰۰۰ ۶٫۸۵
تی‌آر ۲۷-۲۷ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ −۱۰٫۵  
وار بی (در ام۳۳) ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۴ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰  
ای‌جی شاه‌تخته ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۳ ۶۰۰۰ ۵٫۷ تا ۹٫۰
اس ماهی طلایی ۸۷۰٬۰۰۰ −۱۰٫۱ ۱۶۹٬۰۰۰ ۸٫۶ تا ۱۱٫۵ (بی)
وار سی (در ام۳۳) ۶۶۰٬۰۰۰ −۹٫۸ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰  
پی دجاجه ۶۳۰٬۰۰۰ −۹٫۷ ۶۰۰۰ ۴٫۸
رو ذات‌الکرسی ۵۵۰٬۰۰۰ −۹٫۶ ۱۲٬۰۰۰ ۴٫۱ تا ۶٫۲
وی۳۸۲ شاه‌تخته ۵۲۰٬۰۰۰ −۹٫۵ ۳۰۰۰ ۳٫۹۳
اچ‌آر شاه‌تخته ۵۰۰٬۰۰۰ −۹٫۵ ۱۷٬۶۰۰  
ستارهٔ پلاسکت ۵۰۰٬۰۰۰ (مدل بالا) −۹٫۴۷ ۶۶۰۰ ۶٫۰۵
دی‌ال صلیب ۵۰۰٬۰۰۰ −۹٫۴۷ ۲۰٬۰۰۰ ۶٫۲۴
ای‌ای زن برزنجیر (در ام۳۱) ۴۵۰٬۰۰۰ −۹٫۴ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰  
وی‌وای سگ بزرگ ۴۵۰٬۰۰۰ −۹٫۴ ۴۹۰۰ ۶٫۵ تا ۹٫۶
خی² شکارچی ۴۲۰٬۰۰۰ −۹٫۳ ۵۳۰۰ ۴٫۶۵
ماکیان ایکس یک ۳۹۰٬۰۰۰ −۹٫۲۵ ۶۱۰۰ ۸٫۹
نظام ۳۸۰٬۰۰۰ −۹٫۲ ۱۳۰۰ ۱٫۷۰
کی‌دابلیو کمان ۳۷۰٬۰۰۰ −۹٫۱۷ ۱۰٬۰۰۰ ۸٫۹
زتا کشتیدم ۳۶۰٬۰۰۰ −۹٫۰ ۱۰۹۰ ۲٫۲۱
وی۳۵۴ قیفاووس ۳۶۰٬۰۰۰ −۹٫۱۵ ۹۰۰۰ ۱۰٫۸۲ تا ۱۱٫۳۵
آردبلیو قیفاووس ۳۵۰٬۰۰۰ −۹٫۱۱ ۱۱٬۵۰۰ ۶٫۵۲
وی۵۰۹ ذات الکرسی ۳۵۰٬۰۰۰ −۹٫۱۱ ۷۸۰۰ ۵٫۱۰
مو قیفاووس (ستارهٔ نارسنگ) ۳۴۰٬۰۰۰ −۹٫۰۸ ۱۹۰۰ ۴٫۰۴
وی‌وی قیفاووس ای ۳۱۵٬۰۰۰ −۹٫۰ ۲۴۰۰ ۴٫۹۱
اتا سگ بزرگ ۳۰۰٬۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲٫۴۵
نو عقاب ۳۰۰٬۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴٫۶۹
دابلیوااچ جی۶۴ ۲۸۰٬۰۰۰   ۱۶۳٬۰۰۰
کی‌وای ماکیان ۲۷۰٬۰۰۰ −۸٫۸۴ ۵۰۰۰  
تتا¹ شکارچی سی ۲۲۰٬۰۰۰ −۸٫۶ ۱۵۰۰ ۵٫۱۳
۶ ذات‌الکرسی ۲۰۰٬۰۰۰   ۸۱۰۰ ۵٫۵۵
ابط‌الجوزا ۱۳۵٬۰۰۰   ۶۴۳ ۰٫۵۸
نطاق ۱۰۰٬۰۰۰ −۷٫۸ ۷۰۰ ۱٫۷۹
وی‌وی قیفاووس بی ۱۰۰٬۰۰۰ −۷٫۸ ۲۴۰۰  
ستاره‌های شناخته‌شدهٔ زیر به‌منظور مقایسه آورده شده‌اند.
رجل‌الجبّار ۸۵٬۰۰۰ −۷٫۳ ۷۷۲ ۰٫۱۲
قلب‌العقرب ۶۶٬۰۰۰ −۷٫۲ ۶۰۰ ۰٫۹۲
دنب ۵۴٬۰۰۰ −۶٫۹۵ ۱۴۰۰ ۱٫۲۵
سهیل ۱۲٬۹۰۰ −۵٫۵۳ ۳۱۰ −۰٫۶۲
آخرالنهر ۳٬۳۰۰ −۴٫۰۵ ۱۳۹ ۰٫۴۶
بتا شلیاق ۲٬۹۰۰ −۳٫۹۱ ۹۶۰ ۳٫۵۲
جدی ۲٬۲۰۰ −۳٫۶ ۴۳۳ ۱٫۹۷
دبران ۳۵۰ −۰٫۶۳ ۶۵ ۰٫۸۵
نگهبان شمال (سماک رامح) ۲۱۰ −۰٫۳۱ ۳۷ −۰٫۰۴
سروش (عیوق) ۷۸٫۵ ۰٫۴ ۴۲ ۰٫۰۸
رأس پیکر پیشین (کاستور) ۵۰ ۰٫۵ ۵۰ ۱٫۹۸
کرکس نشسته ۳۷ ۰٫۵۸ ۲۵ ۰٫۰۰
شباهنگ ۲۵٫۴ ۱٫۴ ۸٫۶ −۱٫۴۶
آلفا قنطورس ای ۱٫۵۱۹ ۴٫۳۸ ۴٫۴ −۰٫۰۱
خورشید ۱٫۰۰ ۴٫۸۳ −۲۶٫۷۴

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش